Je was erbij > Overzicht

ACV bezorgde lokaal beleid een ‘werk-rapport’ - Ieper - 30/06/2009

Iets om over na te denken deze zomer.

Net voor de zomervakantie, op het moment dat ook scholieren en studenten hun rapport kregen voorgeschoteld kregen de lokale mandatarissen van de democratische partijen in Oostende-Westhoek vanwege het lokale ACV een ‘open brief‘ bezorgd. Daarbij ook een ‘zelf-evaluatierapport’ over de inspanningen van hun stad of gemeente op het vlak van ‘werk(nemers)vriendelijke gemeente. Het ACV wou hen 'iets om over na te denken' meegeven voor tijdens de vakantieperiode. In Ieper werd de lokale ACV-werking ontvangen voor een gesprek met Burgemeester en Schepenen, de OCMW-voorzitter en de voorzitter van het PWA.

Buurt- en nabijheidsdiensten.

Het is het ACV, in deze tijden van crisis, vooral te doen om een positief lokaal sociaal beleid en sociaal overleg inzake tewerkstelling. Dat moet ertoe leiden dat er concrete kansen komen voor werkzoekenden, meer in het bijzonder de kansengroepen, op de arbeidsmarkt.

Na het verlof hoopt het ACV op twee specifieke domeinen te kunnen rekenen op de medewerking van de lokale overheid.

Het decreet op de lokale diensteneconomie geeft de lokale overheden uitdrukkelijk een regiefunctie voor het opzetten van tewerkstellingsprojecten in de sfeer van buurt- en nabijheidsdiensten.

Hier en daar zien we al mooie initiatieven. Toch kunnen we aannemen dat er obstakels kunnen zijn om dergelijke projecten op te starten. Om de lokale besturen te begeleiden en te stimuleren in deze opdracht werden onlangs binnen de resoc’s (regionale economische en sociale overlegcomités van werkgevers, vakbonden en lokale overheden) in Oostende en de Westhoek projectontwikkelaars aangeworven.

Het ACV heeft deze ontwikkelaars haar volle steun toegezegd om vanuit de lokale ACV-werking mee aan de kar te trekken om op lokaal vlak voet aan de grond te krijgen en het overleg met de gemeenten en ocmw’s te stimuleren. Finaal met als doelstelling dat er – letterlijk - werk gemaakt wordt van werk voor kansengroepen.

Lokaal overleg

Een goed werkend lokaal overleg is hierin voor het ACV cruciaal. In een aantal gemeenten bestaat er lokaal overleg tussen de lokale overheden en de sociale partners inzake tewerkstelling. Zij het in stuurgroepen rond Lokaal Sociaal Beleid, zij het in een Lokaal Forum Werkwinkel, zij het in een nog andere context.

Het ACV gelooft uitdrukkelijk ook in het lokale niveau om in overleg te treden inzake lokale tewerkstelling of in ruimere context rond lokale economie.

Daarom ook dat het zich verzet tegen het VDAB-voorstel om de Lokale Fora voor de Werkwinkels af te bouwen en deze fora te concentreren op het niveau van het hele arrondissement Oostende en de hele Westhoek.

Met haar ‘open brief’ roept het ACV alle lokale besturen uitdrukkelijk op om ook (verder) werk te maken van een actieve werking van deze lokale fora en in samenwerking met de sociale partners stappen te zetten naar een permanent overleg op lokaal vlak.

In Ieper

In de Stad Ieper werd het 'rapport' op de allerlaatste schooldag 30 juni met een ACV-delegatie overhandigd aan het Stadsbestuur. Burgemeester Luc Dehaene, de Schepenen Verschoore, Deltour, Suffys en Desomer en OCMW-voorzitter Marieke Cloet ontvingen de delegatie.

In een kort gesprek werden de diverse uitzichten inzake ‘werkvriendelijkheid’ van het Ieperse beleid overlopen.

De stad Ieper doet zeker inspanningen naar sociale tewerkstelling en opleiding van kansengroepen. Er is het opleidings- en begeleidingscentrum Argos, het project ‘Move’ (onderhoud van monumenten en kerken), de busjesdienst van de buurt-en nabijheidsdienst, de cursussen met het CVO (Centrum Volwassenenonderwijs) voor wie met ‘artikel 60’ is tewerkgesteld, het PWA ( o.m.met enkele mensen die de toeristenbussen onthalen en naar de randparkings verwijzen) en haar dienstenbedrijf,…

Daarnaast is er ook een nauwe samenwerking inzake sociale tewerkstelling met initiatieven als Stuwkracht2, ‘De Groene Kans’, Westlandia (o.m. voor de groendienst),…

Inzake ontwikkeling van de economische activiteit werden twee grote pijlers genoemd: de ontwikkeling van het (Vredes)toerisme – men mikt hier vooral op de herdenking 100 jaar WO I – is er één van. Een sector die ook voor kansengroepen perspectieven biedt. Daarnaast drukt de Burgemeester de hoop uit om in overleg met de Provincie in de loop van de maand augustus toch werk te kunnen maken van een aanzienlijke uitbreiding van de ruimte voor een regionaal bedrijventerrein.

Hoe beknopt we alles in het bestek van dit artikel ook maar kunnen weergeven, toch blijkt uit het Ieperse verhaal dat op lokaal vlak zeker werk kan worden gemaakt van werk. Het ACV bood zich nogmaals aan om hier rond constructief lokaal in overleg te gaan.

Dank aan Wim David voor de info en foto.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.