Je was erbij > Overzicht

Ondergrondse afvalinzameling zorgt voor nettere Zeedijk - De Panne - 10/06/2009

Halfweg juni worden 11 nieuwe ondergrondse afvalcontainers op de Zeedijk van De Panne geplaatst. 10 daarvan hebben een capaciteit van 3000 liter, de laatste een capaciteit van 1000 liter. Aangezien slechts een derde van de container zichtbaar is en de grootste opslagruimte onder het zand zit, levert dit heel wat voordelen op. Dit bleek al tijdens het proefproject met enkele ondergrondse containers op de Zeedijk in de zomer van 2007.

Waarom ondergrondse afvalinzameling?

Een net en rein De Panne is voor het gemeentebestuur prioritair. Vooral tijdens toeristische topweekends blijkt dit een echte uitdaging. De betonnen bovengrondse containers worden dan niet enkel voor straat- en zwerfvuil gebruikt maar bewoners en bezoekers gooien er ook hun huisafval in. Bijgevolg zitten de containers al gauw vol en wordt bovendien heel wat vuilnis naast de containers geplaatst. Dit resulteert in een rommelig en vervuild straatbeeld. Daarnaast zijn de huidige betonnen containers esthetisch niet aantrekkelijk. Redenen genoeg dus om deze containers, die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd, te vervangen door een alternatief dat een meerwaarde geeft aan de Zeedijk.

Deze meerwaarde vond het gemeentebestuur in ondergrondse afvalcontainers. Tijdens een proefproject in de zomer van 2007 werden verschillende types langs de Zeedijk geplaatst. Al gauw bleek dat er veel voordelen waren aan deze manier van afvalinzameling:

 • ondergrondse containers ogen fraaier omdat ze bovengronds minder ruimte in beslag nemen;
 • de overlast van stank en ongedierte rondom de afvalcontainer is veel minder;
 • de capaciteit van de containers is groter;
 • de containers hoeven minder vaak geleegd te worden;
 • de overlast van afval naast de containers is minder;
 • de containers dempen het geluid beter;
 • door de kleine inwerpopening kan enkel zwerfvuil gedeponeerd worden en geen huisvuilzakken.

Waar worden de containers geplaatst?

De ondergrondse containers voor rest-en zwerfafval met een inhoud van 3000 liter liggen ter hoogte van :

 1. hoek Bortierplein/Zeedijk
 2. Vuurtorenplein
 3. Geitenweg
 4. Hoek Visserslaan/Zeedijk
 5. Halmenstraat
 6. Centrum Zeedijk/Zeelaan
 7. Walckierstraat (uitzondering: in de straat zelf)
 8. Mijnstraat
 9. Kunstenaarslaan
 10. Canadezenplein

Alle ondergrondse containers worden in het zand geplaatst, zo dicht mogelijk tegen de zeedijk. Tot slot komt er bijna op het einde van de Zeelaan, ter hoogte van huisnummer 210, een 1000 liter ondergrondse container. Vanaf woensdag 10/06/2009 worden de eerste ondergrondse containers geplaatst, gelijktijdig worden de oude bovengrondse containers verwijderd. Halfweg juni zullen alle oude containers vervangen zijn.

Dank aan Isabel Coysman, gemeente De Panne, voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.