Je was erbij > Overzicht

André Nollet ereburger - Wervik - 10/07/2009

Op vrijdagavond werd cartoonist André Nollet officieel ereburger van de stad Wervik.

Plaats van verzamelen was het stadhuis op het Sint-Maartensplein waar de eerste aanwezigen reeds toegekomen zijn.

Met een speciale fiets maakte André een rondrit door Geluwe en Wervik.

Gaan we op tijd kunnen stoppen?

André had wat (bier?) gemorst op zijn jasje en wordt hier door eerste schepen Rik Braem van de fiets geholpen.

Daarna ging het richting raadzaal van het stadhuis waar we Steven Masil, cultuurcoördinator in gesprek zien met mevrouw Nollet.

Rudy Vandenbroele zorgde voor de verwelkoming.

Rik Braem, eerste schepen, hield namens het stadsbestuur een korte toespraak.

De raadzaal was te klein voor alle aanwezigen.

Heel veel vrienden, familie en inwoners van Wervik woonden de plechtigheid bij.

Steven Masil schetste daarna de levensloop en carrière van André Nollet:

"Graag dragen we André Nollet voor als ereburger van de Stad Wervik. De meeste genodigden kennen André maar voor de weinigen die hem nog niet zouden kennen:

André Nollet werd in 1946 in Wervik geboren en ging er in de plaatselijke Broederschool met een griffel op een leie leren tekenen en schrijven. Dat hij daar veel kattekwaad uithaalde, getuigt wellicht zijn befaamde en misschien autobiografische tekening uit 1968 'stuit in de pisijn'.

Hij trok naar het St.-Amandscollege te Kortrijk waar Grieks en Latijn dagelijkse kost werden. Op St.-Lucas te Gent vervolmaakte hij zijn tekenvaardigheid en werd graficus. Zakelijke ervaring deed hij op als hoofd van de grafische afdeling bij de industriële bedrijvengroep Group Seghers en hij leidde er het reclamebureau Dynamie. In 1982 werd hij docent aan St.-Lucas te Antwerpen (Karel de Grote Hogeschool). In 1986 begon hij een eigen ontwerpbureau om zijn taak in het onderwijs te koppelen aan de werkelijkheid, en om de nodige dagdagelijkse ervaring door te kunnen geven. Hij was sportcartoonist bij Het Nieuwsblad van 1980 tot 1999 en geestelijke vader van Oscar PALMKES die in alle Vlaamse kranten verscheen van 1987 tot 1998. Hij was tevens ontwerper van de series "krol en bol" en "Joch" in de Stipkrant en maker van de strip "Toontje & Denise" voor het Maandblad Raak.

Eind 1999 begon hij dagelijks cartoons te tekenen onder de schuilnaam 'Nollie' in Het Laatste Nieuws - regio Gent - waarbij de Gentse actualiteit centraal staat. Vanaf mei 2002 tekent hij wekelijks voor 't Pallieterke als opvolger van zijn goede vriend Pol De Valck (Brasser) die het jaar voordien overleed. Hij was en is tevens als cartoonist actief voor verschillende bedrijven zoals Electrabel, Quickstep/Unilin, Volvo Cars, ... en heeft nauwe contacten binnen deze bedrijfswereid. André Nollet woont momenteel aan de prachtige Coupure in Gent waar hij ook niet kan stilzitten. Sinds een tweetal jaar is hij de organisator van de Coupurefeesten. Over zijn staat van verdienste valt dus weinig te discussiëren.

Waarom werd André als ereburger van de stad Wervik naar voren geschoven? André is een geboren en getogen Wervikaan. Als jonge gast was hij lid van tal van Wervikse verenigingen zoals de volleybalclub Virovios en de Tooghangers NV. Tijdens de voorbije zomer mochten we getuige zijn van enkele straffe verhalen van oud-leden van bovenstaande verenigingen waarin André steeds een prominente rol speelde, denken we maar aan de ludieke ontvoering van één van de reuzen van het Braderiecomité:

Ankedote door Albin Decorte, jeugdvriend van André: "In 1966 wou het Braderiecomité op OLH Hemelvaart de reuzin Marie Spillaert laten huwen met Jan Buuc. Maar daar zouden we met een groepje jongeren een stokje voorsteken. We wisten dat de reuzen in de 'hangar'van de Nolletjes stonden. De broers Nollet zaten allebei in een jongerenvereniging, de ene bij de Bachelors (Luc) en de ander bij de Tooghangers (André). Op initiatief van beide verenigingen en met de hulp van de broers vonden we er niet beter op om Marie Spillaert te ontvoeren. De avond voor de plechtigheid reed Guido Delpotte met zijn 'remorque' de 'hangar' binnen en plaatsten we Marie erop. Eens we buiten waren moesten we heel voorzichtig door de straten omdat we geen kabels wilden raken. We reden haar helemaal tot de depot van mijn vader, Albert Cars, het transportbedrijf van Albert Decorte en Albert Depoutere (waar nu WD Diffusion is), op de hoek van de Beselarestraat en de Oude Mesenweg.

's Morgens stond de stad in rep en roer. Een lid van het Braderiecomité die in alle rust Marie Spillaert ging halen, deed de deur open van de werkplaats van trappenmaker Nollet en zag dat Marie weg was. Hij verwittigde onmiddellijk Marcel Penet en André Marescaux, de organisatoren van de Braderie en eigenaars van de reuzen, en zij waren in alle staten. In hun zoektocht kregen ze te horen dat de Bachelors en de Tooghangers haar hadden ontvoerd. Ik weet dat er wat verwarring was en dat er ludieke afspraken gemaakt werden, maar de details weet ik niet meer. Ik weet wel dat Marcel Penet en André Marescaux heel kwaad waren."

Wat er afgesproken werd, krijgen we te lezen in de kranten:

"Jan Buuc en Marie Spillaert zijn getrouwd. Dat ging niet zonder moeite. Niet alleen Jan Buuc had een oogje op zjin Marie maar ook de Wervikse 'The Bachelors'en 'De Tooghangers'. Zij ontvoerden de schone maagd die de avond voor haar bruiloft tussen deze stadsgenoten moest doorbrengen terwijl deze snaken haar al maar door wilden overhalen om niet in 't huwelijk te treden maar mascotte te worden van 'The Bachelors'. Ten einde raad ten slotte werd deze reuzin toch maar terug geschonken aan haar verloofde, maar niet zomaar, eerst werden enkele beloften afgedwongen welke onmiddellijk ingewilligd werden, daar Marie nog niet gedoopt was en men het ergste wilde voorkomen.

Een andere krant getuigt: "Enkele dappere mannen stelden zich ten dienste van de politie, want toen stond het vast naargelang een formele getuigenis, dat Marie Spillaert het slachtoffer was geworden van een bende snode Bachelors, waarvan de praeses sinds lang een oogje had op het beeldschone meisje, doch telkenmale afgewezen werd. Op de vooravond van haar huwelijk pleegde deze samen met zijn bende, bijgestaan door een andere sekte de N. V. Tooghangers, dit zware vergrijp.

André is natuurlijk vooral een op en top kunstenaar met een (heel groot) hart voor Wervik. Hij is vooral bekend geworden met zijn cartoons, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. Hierbij denken we spontaan aan Oscar Palmkes en de verhaaltjes van Krol en Bol, die we tijdens de zomer van 2008 eveneens konden aanschouwen tijdens de tentoonstelling '40 jaar cartoons André Nollet' in de Sint-Janskapel. We konden zien dat hij geregeld een verwijzing steekt naar zijn geboortestad, denken we maar aan de cartoons met Josyane Vanhuyse, Rik Deneut, Wim Delvoye en waarin hij geregeld het thema tabak aansnijdt.

André was tijdens de voorbije decennia geregeld in onze stad om deel te nemen aan verschillende kunstevenementen. Daarop kon hij altijd rekenen op heel wat aandacht en enthousiasme van stadsgenoten. André beschikt over een fenomenaal geheugen waarbij hij niet alleen de naam en voornaam van zijn voormalige stadsgenoten kent maar tevens kan vertellen wanneer ze een stoot uitgehaald hadden of de exacte plaats waar ze zaten in de klas.

André Nollet en Roger Verbeke leerden in 1968 eigenhandig de Wervikanen hun geschiedenis kennen! Aan de hand van een schitterend boek zorgden zij op een ludieke manier dat iedereen wist dat Wervik een Gallo-Romeinse stad, met een bloeiende middeleeuwse lakennijverheid was en dat iedereen na de godsdienstoorlogen aan de tabak raakte.

André Nollet is een Gentse Wervikaan of Wervikse Gentenaar. Hij heeft reeds een eervolle, boeiende en creatieve loopbaan achter de rug en is nog steeds heel actief als cartoonist. André in enkele woorden: hartverwarmend, respectvol, eerlijk, minzaam, creatief en gewaardeerd! André Nollet is een kunstenaar waar we als stad terecht fier op mogen zijn.

De cultuurraad heeft op maandag 6 oktober 2008 het ereburgerschap van André Nollet unaniem goedgekeurd. De gemeenteraad heeft op 2 december 2008 het ereburgerschap van André Nollet unaniem goedgekeurd."

Daarna volgde het plechtig moment.

De kleinzoon van André legde alles op film vast.

Warm applaus voor de nieuwe ereburger van de tabaksstad.

Schepen Rik Braem overhandigde het erelint

Waarna André het gulden boek ondertekende en tekende.

Daarna hield hij een korte toespraak waarbij hij een aantal anekdotes uit de 2e kleuterklas vertelde.

De schoonmoeder van André Nollet woont nog steeds in Wervik.

Familiefoto op de pui van het stadhuis: André met zijn vrouw, broer en zus en kinderen en kleinzoon.

Proficiat aan de nieuwe ereburger.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.