Je was erbij > Overzicht

Boeteprocessie - Veurne - 26/07/2009

Naar jaarlijkse traditie en dat sedert 1644 gaat op de laatste zondag van juli de boeteprocessie uit. Zij is een organisatie van de Sodaliteit van de gekruisigde Zaligmaker, een broederschap van leken.

De processie is nu ook erkend als religieus erfgoed. Met trompetgeschal wordt de processie geopend. De engel Gabriel brengt de goede boodschap van God dat Maria een kind zal krijgen die ze Jezus zal noemen. Verder in de processie komen we het hele bijbelverhaal tegen tot aan de Verrijzenis van Christus. We zien Adam en Eva, Mozes en de schriftgeleerden, de Geboorte van Jezus met de herders.Herodes, de vlucht naar Egypte. Daarna de blijde inkomst van Christus, het laatste avondmaal, het verraad van Judas, veroordeling en de tocht naar de Calvarieberg, Maria Magdalena, Christus aan het kruis.

Dan volgen een paar honderd boetelingen met kruis beladen en meestal op blote voeten. Tenslotte de begrafenis en de verrijzenis. Dan Ereboet aan 't Heilig Sacrament met relikwie. De processie wordt besloten met geestelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders.

Tekst en fotos: Albert Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.