Je was erbij > Overzicht

Groen + in de Westhoek - 16/07/2009

Iets meer dan twee dozijn groenplusser ontdekken de Westhoek. Ze kwamen, ze zagen en .. reikten pluimpjes uit. Voor de plaatselijke groenpoperingegroep was het een hart onder riem de bonzen van de verenging te mogen begeleiden in de pluim- en leertocht die ze deftig hadden gepland…. Poperinge was uitgekozen alvast voor één praktisch pluspuunt. Je kan er met het openbar vervoer, de trein, aankomen. Meteen een half uurtje vertraging omwille van een ongeval komen seniores, vrouwen en mannen, .vrouwen en mannen met de bagage te Poperinge aan. Meteen is het duidelijk een vrij bewuste groep zal de westhoek doorlichten. Heeft de dakgoot cultuur niets met Zandvoorde te maken?

De fietslozen vinden de weg naar de fietsenverhuring. De groene truitjes onderlijnen de inspiratie van de fietselingen. No problems de technici geven tekst en uitleg omtrent de huurfietsen en de testen worden met volle overgave positief bevonden. Hiermee houden ze het uit. Het onthaal in Talbot House is hartelijk. De soldatenclub inspireert de sodaliteit. Iedere voorafgaande oefening is nuttig voor de aan te vangen tocht. Op een of andere manier lijken ze massaal de streek te kleuren…


De Freinetschool valt in de prijzen. Hoe kan het ook anders. Duurzaamheid, kindvriendelijke aanbreng, een doorgedreven ecologische huisvesting… De selecte doorwinterde groene ploeg 'groen+' onderkent onmiddellijk de spontaneïteit waarmee de kinderen zich in hun element voelen 'vakantiesfeer op school'.. en toch zoals het op school hier eigenlijk gaat betalen aan de kassa is wiskunde,… een amfitheater in de buurt van het biolabo de bloemen tuin met vlinders….. Trui, voor de mensen uit het klassieke circuit de 'juf', Marleen, een van de ouders uit de raad ze bekoren het publiek met de levende verhalen van een 'levensechte' school.

De inwendige mens werd versterkt 'Huiize Proventier'. De senioren van groenplus+ moeten eerlijk bekennen het O.C.M.W. van Poperinge ligt mee aan de basis van het grootste zonnepanelenpark van Westvlaanderen. Groenplus is er zich wel van bewust dat Vlaanderen aan geen kanten Iberische cijfers haalt. Daar zijn meerdere grotere, maar hoe klein ook "goed" is "goed"!

Heel aantrekkelijk voor de Limburger, de Antwerpenaar, de Nederlanders die in het gezelschap mee zijn gekomen is de blauwe hemel en de horizon met de Catsberg en de Vlaamse heuvels. Bij de zerken op Lyssenthoek cemetery is de stilte compleet. In de verte klinkt de melodie van het verpleegstertje "Lulaby". …. De zachte bries door de bladeren van de merkwaardige boom, die geheugenondersteunend zouden zijn, versterken de memorie….

Het programma was opgesteld om zeker geen activiteiten tekort te hebben. Flexibel zoals die mensen zijn werd de reisweg ingekort, wie wat meer aankon die kon nog even het hoogste punt van Poperinge meenemen. De rest gleed naar hun logement terug om zich klaar te maken voor de overhandiging van de groene pluim 'ten stadhuize'. Een 'aangepaste' burgervader loofde de groene initiatieven. Provinciaal voorzitster van groenplus sprak een liefdesverklaring uit. Het kon blijkbaar niet op… Zo'n 'begin van paraatblijkende duurzaamheid" is bijna té groot om het als Poperingenaar te durven dromen.

De avond bracht een alternatiefje. De groep van groenplus trok naar "Het mysterie". Heksenverhalen zijn in. En wie wat van de geschiedenis van Poperinge kent die weet dat mysterieus Poperinge nog heel wat boeiende en explosieve 'verhalen' in de magische hoed heeft. Gezellig was het, helemaal niet benauwd of eng.


De gasten voelden zich thuis in een druk agenda. Voor zover dat mogelijk is in ons democratisch bestel mag je de inspraakrituelen niet missen als je basisdemocratisch denkt. Even werd de heksenscene verlaten voor een zo mogelijk ernstiger 'sabbat': de publieke zitting van de O.C.M.W raad bijgewoond door een Vlaamse delegatie van groen+.


Dag 2 werd in alle vroegte begonnen met het ontbijt: wereldwinkel producten en streekproducten. Je staat achter het idee van fair-trade of je bent het niet. De initiatiefnemers groenpoperinge - niet altijd vernoemd - hadden al heel vroeg in de morgen, helpende handen … jeugdige helpers, mannen aan de afwas, ….


Dries de conservator van het onovertroffen logement vergaste de logés met zijn alom bekende virtuositeit. Het verhaal van de grote oorlog symbolisch beneden 'omwille van de verachting om de laagheid van het gebeuren' : een oorlog heeft nooit zin trok vervolgens met de 'meute' de trap op om boven stil te vallen bij het 'kleine verhaal', het diepmenselijke verhaal, van die hier vertoefden, relieken achterlieten, en… niet terugkeerden. Het viel iedereen op. Hier komen die mensen weer tot leven, hier .. in de 'every mens club'. Het orgeltje speelde een Rooms Katholiek lied in de Anglicaanse ruimte…


De tweede dag bracht weer heel wat contacten. Via het achterpoortje vertrok de groene slang naar .. een "ommelhof". "Benedict van Wout uit de zevende hemel" gaf deskundige uitleg. De greenies spitsten de oren. Velen luisterden nieuwsgierig naar de uitleg over het Poperingse product, de knopen werden bestudeerd, de soorten geïdentificeerd. Inderdaad hoppe wordt verhandeld op het scherp van de economische snede. De ondertoon van de uitleg liet aanvoelen dat winst de grote motivering is om af en toe duurzamer te produceren… Misschien waren er enkele toehoorders die hier hadden willen tussenkomen. De hopgenever maakte veel goed. Tussen de bloemen en de kunst werd een liedje gespeeld: "Als wij de schoenen tatsen".


De middag leidde de ploeg naar het Christen Volkshuis. Groen+ snoof er de sfeer van het volkscafé, de kaarters van de derde leeftijd en de gezonde Westvlaamse "stutte". Ze waren er unaniem mee akkoord vooral de streekbieren bevruchten de ambiance en de gezelligheid. Sommigen legden er zich op toe om in het gamma thuis te geraken.


Na het eten trokken de westhoekbezoekers naar het kerkje van Haringe. Wat was aangekondigd als een zwaar academisch evenement paleontologie (vondsten uit het steentijdperk) en kerkmeubilair (Van Petegemorgel) was niet de saaiste belevenis. Pastoor Vanacker wist de juiste aan te slaan. Op de 'aangepaste' banken zaten de leerlingen als de oude catechismusleerlingen van weleer aandachtig te luisteren.


De groene pluimkunstenaar werd met een bezoek vereerd. Weerom kwam de spontane bedenking is de oorlog hier in de westhoek inderdaad zo onder de huid van de streekbewoner aanwezig… daar zullen in elk geval de bezoekers van Rik Ryon's atelier niet meer aan twijfelen. Even de tuin in en een drankje onderweg en de tocht kon verder gaan.


Speurend naar al wat duurzaam en groen kon zijn mochten de groen+'ers in de Zonneark niet ontbreken. De technisch leraar met zijn passief huis, zijn zonneboilers, zijn ingenieuze kelder, zijn compost toilet…. Het boeide het gespecialiseerde team. Voorwaar er leeft wat in die Westhoek. Als aandachtige getuige verwonderden ze zich in voor-subsidietijd-practicus…. Toegegeven dat groene hoppeplanten gordijn is eigenlijk ook niet duur!


De avond van de tweede dag mocht er een etentje op het hotel van af. Onder eigen regie verliep de avond met een gelegenheidscauserie omtrent humor…


's Morgens nog eens fair-trade ontbijt. De valiezen dienen naar de hall gebracht want morgen is het opstaan in de volgende locatie. Het Poperings sejour is bijna voorbij..

Wie komt naar de Westhoek zonder naar de paters te gaan? In de vrede.. de zalige vrede van de spirituele gelukzaligheid. We vernoemen geen graden.. De solidariteit en de samenhorigheid, de unanimiteit van de lof omtrent de keuze van de trapistenabdij "om te werken om te leven" en "niet te leven om de economische productiviteit" bereikte "maximale" quota.


"Schraevenacker" de idyllische gelegenheid met rozengenever en dito confituur en de vriendelijke hondjes… De middag bracht een lekkere broodmaaltijd in Oostvleteren.

Dank ana Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.