Je was erbij > Overzicht

JCI Ieper-Poperinge-Wervik bekroont senator - Ieper - 05/07/2009

JCI (beter bekend onder de naam Jonge Kamer) is een internationale organisatie van jonge ondernemende mensen. De lokale afdeling is JCI Ieper-Poperinge-Wervik. Jaarlijks worden er door deze kern een aantal projecten georganiseerd. De 31 leden en 7 kandidaat-leden kunnen hierdoor groeien op 4 verschillende domeinen: individu, gemeenschap, internationalisme en business. Mensen tussen 18 en 40 jaar kunnen lid worden van deze organisatie. Er wordt gewerkt in zogenaamde commissies. Elke commissie streeft een bepaald doel na, wat op zich bijdraagt tot een aantal vaardigheden bij de commissieleden. Enkele voorbeelden van commissies zijn: handelsfoor, quiz, lustrumfeest, autozoektocht, wijnbeurs, business trophy en noem maar op.

Senatorviering Stefaan Vandaele

In de regel stopt JCI wanneer je als lid de leeftijd van 40 jaar bereikt hebt. Voor personen met een zeer uitzonderlijke dienstbaarheid ten opzichte van de organisatie, kan de titel van senator worden toegekend. Deze zeer uitzonderlijke titel wordt op zondag 5 juli 2009 toegekend aan Stefaan Vandaele. Hiermee is Stefaan de zesde senator binnen de kern Ieper-Poperinge-Wervik die deze onderscheiding krijgt. De titel van senator krijg je enkel dankzij je inzet, je trouw aan de JCI-beweging en door je toegevoegde waarde aan je lokale afdeling.

Stefaan Vandaele

Midden 2002 sloot Stefaan als kandidaat-lid aan bij Jaycees Ieper-Poperinge-Wervik, om in april 2003 lid te worden. Vanaf het moment dat Stefaan bij de lokale afdeling aansloot, was het reeds duidelijk dat hij heel wat in zijn mars had. Zo was hij in het werkjaar 2002-2003 reeds webmaster en werkte hij mee aan een tweetal commissies (Kalina en twinnng JCE Olréans). Vanaf het werkjaar 2003-2004 trad Stefaan toe tot de Raad van Bestuur als secretaris. Naast dit mandaat, werd Stefaan in dit werkjaar voorzitter van een tweetal commissies: wijnbeurs en business trophy. Tevens was hij lid van de commissie autozoektocht.

Als voorzitter van JCI Ieper-Poperinge-Wervik in het werkjaar 2004-2005 zag Stefaan dat het goed ging met de lokale afdeling. Onder zijn leiderschap werden een groot aantal commissies gedurende dit werkjaar gerealiseerd. Denken we hierbij maar aan de business trophy (tweede editie), optreden van Wouter Deprez, verrassingsweekendje, twinning JCE Orleans, quiz en de organisatie van een districtsforum.

Na een jaar het voorzitterschap te hebben waargenomen, werd Stefaan in het werkjaar 2005-2006 automatisch past-voorzitter binnen de Raad van Bestuur. Ook tijdens dit werkjaar zette Stefaan zich enorm in voor de groei en bloei van de lokale afdeling. Getuige hiervan waren zijn voorzitterschap van enkele commissies en lidmaatschap van een aantal andere commissies, Onder zijn impuls werden in dit werkjaar de gegevens van de oud-leden van de kern Ieper-Poperinge-Wervik verzameld en gedigitaliseerd. Tegelijk maakte hij van de gelegenheid gebruik om het archief van JCI Ieper-Poperinge-Wervik te digitaliseren.

In het daaropvolgende werkjaar (2006-2007) zette Stefaan koers richting JCI Vlaanderen. Dit is de beweging die alle Vlaamse afdelingen van JCI overkoepelt. Hij werd er Districtsofficeer of DO zoals dit in het jargon wordt genoemd. Binnen de lokale afdeling werd Stefaan opnieuw webmaster en werkte hij actief mee binnen 4 commissies. Als bekroning voor het opzetten van een nieuwe website voor JCI Ieper-Poperinge-Wervik, sleepte de kern onder zijn impuls de World Wide Web Award in de wacht. Het daarop volgende werkjaar nam Stefaan opnieuw de functie van voorzitter van de lokale afdeling Ieper-Poperinge-Wervik op zich. Gedurende dit lustrumjaar (35-jarig bestaan) werden onder zijn impuls opnieuw heel wat commissies gerealiseerd. Enkele voorbeelden van commissies die gedurende dit lustrumjaar plaatsvonden zijn: lustrumboekje, lustrumfeest, quiz, pr, after work party's en handelsfoor. Tegelijk werd Stefaan voorzitter van de commissie oud-leden. Door de realisatie van vele uitzonderlijke commissies dat jaar, sleepte JCI Ieper-Poperinge-Wervik de award voor beste Belgische lokale afdeling in de wacht tijdens het Nationale Congres in Bastogne.

In september 2008 breekt het laatste werkjaar aan voor Stefaan. In dit werkjaar neemt hij binnen de Raad van Bestuur de functie van past-voorzitter waar. Tijdens dit laatste werkjaar besteedde Stefaan, naast zijn medewerking binnen een aantal commissies, ook veel aandacht aan het actief betrekken van oud-leden bij de werking van JCI Ieper-Poperinge-Wervik. Vanaf dit werkjaar komen de oud-leden een tweetal keer per jaar samen. Op die manier is er een blijvende verbondenheid tussen de oud-leden.

Ook op nationaal vlak droeg Stefaan zijn steentje bij als lid van JCI. Zo zetelde hij meermaals in een jury voor de toewijzing van awards tijdens verschillende nationale congressen van JCI. Hij vertegenwoordigde gedurende lange tijd JCI Ieper-Poperinge-Wervik op Algemene Vergaderingen van JCI Vlaanderen en JCI Belgium. Onder zijn gedrevenheid werd in 2006 een ontmoeting geregeld tussen Graham Hanlon (toenmalig wereldvoorzitter JCI) en toenmalig premier Yves Leterme.

JCI is eveneens een vormingsbeweging. Ook op vlak van vorming heeft Stefaan een gans palmares verzameld. Enkele voorbeelden van vormingen die hij tijdens zijn lidmaatschap gevolgd heeft zijn: wegwijs, motivatie, delegatietechnieken, wijncursus, webmaster (zelf organisator), More Efficient Planning, Tafeletiquette, EHBO, Excel (zelf organisator), bodylanguage en spreken in het openbaar. Hij woonde meerdere districtsvormingsdagen bij en was actief betrokken bij de organisatie van enkele DVD's.

Op internationaal vlak was Stefaan een gekend gezicht voor vele leden uit andere landen. Dit had hij te danken aan de vele Europese congressen en wereldcongressen van JCI die hij gedurende zijn lidmaatschap heeft bijgewoond. Daarnaast nam hij deel aan heel wat Vlaamse en nationale congressen. Dit waren uitstekende gelegenheden om te netwerken op verschillende niveaus.

Door zijn sterke gedrevenheid gedurende zijn lidmaatschap van JCI, gaf hij aan JCI Ieper-Poperinge-Wervik een nieuwe dynamiek. Het enthousiasme en de gedrevenheid die hij uitstraalde, straalde meteen ook af op de leden en kandidaat-leden van onze lokale afdeling. Hij zorgde er tevens voor dat JCI Ieper-Poperinge-Wervik verweven geraakte met het lokale sociale netwerk. Denken we hierbij bijvoorbeeld aan de contacten met de perswereld, de impulsen binnen de groepering van de serviceclubs Ieper-Poperinge en de steun die we tot op heden genieten van Stad Ieper, Stad Poperinge en Stad Wervik en alle omliggende gemeenten.. Maar hierbij horen zeker ook de vele contacten tussen JCI Ieper-Poperinge-Wervik en de lokale afdelingen van Voka en Unizo. Via zijn persoonlijke inbreng zorgde hij voor de verdere ontwikkeling van enerzijds onze eigen lokale afdeling, maar anderzijds evenzeer ook van JCI in het algemeen.

Ongetwijfeld zal Stefaan ook in de toekomst zijn steentje blijven bijdragen aan de groei en de bloei van JCI Ieper-Poperinge-Wervik.

Zin in zinvolle vrije tijd? Word lid van JCI Ieper-Poperinge-Wervik

Ben jij ook tussen de 18 en de 40 jaar en heb je zin om je vrije tijd zinvol door te brengen? Dan is JCI zeker iets voor jou! Dankzij een mix van ontspanning, vorming en commissiewerking kan je persoonlijk groeien en eveneens je persoonlijk netwerk uitbreiden. Voor meer informatie over JCI of om lid te worden, kan je terecht op de website www.jci-ieper.be. Daar vind je heel wat interessante informatie over JCI in het algemeen en JCI Ieper-Poperinge-Wervik in het bijzonder.

Werkjaar 2009-2010

Nog even en het nieuwe werkjaar gaat van start. Vanaf 1 augustus staat er opnieuw heel wat te gebeuren. Zo is er de start van verschillende nieuwe commissies: quiz, spel zonder grenen, weekendje, after work party, wijnbeurs, districtsforum, weekendje met JCE Orleans en noem maar op. Vanaf 1 augustus wordt er eveneens een nieuwe Raad van Bestuur aangeteld. Deze bestaat volgend werkjaar uit Wim Moeyaert (voorzitter), Frederic Croske (penningmeester en ondervoorzitter), Lieve Dehondt (secretaris), Jan Debrabandere (vorming), Katrien Nevejan (Groei en ontwikkeling), Linus Deny (commissieverantwoordelijke) en Curd Vanacker (past-voorzitter). Daarnaast zijn er een aantal nevenfuncties. Bart Desomer wordt verantwoordelijke PR en Business en Netwerking en Wim Moeyaert blijft webmaster.

Dank aan Wim Moeyaert, Voorzitter 2009-2010 JCI Ieper-Poperinge-Wervik - www.jci-ieper.be - voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.