Je was erbij > Overzicht

Vernieuwde kapel ingehuldigd - Esen - 05/07/2009

Op 5 juli was het een belangrijke dag voor Esen, de inhuldiging van de vernieuwde Kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Hulpe in Esen.

Dit startte met een H. Mis in de Sint Pieterskerk om 15 uur en dan werd het beeldje, zoals destijds, in een stoet met naar de kapel terug gebracht. Een aandoenlijk iets.

Een korte geschiedenis

Esen bezit sedert 1643 deze kapel aan het kruispunt Kapelhoekstraat, vroeger Kerrewynstraat en de weg naar Diksmuide.

In die tijd was de streek onder de voet gelopen door Godsdienstoorlogen. Tevens was de streek sterk gereformeerd. De devotie tot Onze–Lieve-Vrouw was dan eerder taboe. Gezien in Esen reeds langer een bepaalde devotie was voor O.L.-Vrouw kan men een legende verzonnen hebben maar kan de legende ook als waarheid worden gehouden. De legende vertelt dat er in 1570 in een tronk van een machtige eikenboom staande ongeveer halfweg Esen en Diksmuide, een klein beeldje van Onze–Lieve-Vrouw, met het kindje Jezus gevonden werd. Het beeldje was ongeveer 10 cm groot, tamelijk zwaar en wit van kleur.

Het beeldje zelf werd er tentoongesteld om de godsvrucht van de gelovigen op te wekken. Het lokte van heinde en verre talrijke bedevaarders aan. Aan het beeldje werden wonderbare genezingen toegeschreven. Dit had tot gevolg dat er een ware toeloop was naar dit nieuwe bedevaartsoord. Tot driemaal toe probeerde men het beeldje in de kerk van Esen onder te brengen, maar iedere keer verdween het beeldje uit de kerk en vond men het terug op zijn plaats in de eikenboom. Uit die toestand werd er dan ook maar besloten een kapel te bouwen.

Pastoor Engelbertus van der Cruysse deed in 1643, met goedkeuring van de bisschop van Ieper, de werken starten. De menigvuldige oorlogen met Frankrijk waren er de oorzaak van dat de geplande werken niet opschoten. De eerste steen kon dan ook maar gelegd worden op 6 augustus 1651 en het werk werd onder het bestuur van pastoor Nicolas Meulendyck beëindigd in 1664.

Pastoor Meulendycke had er 3.000 gulden aan besteed.

Hieronder de vernielde kapel in 1917.

De kapel werd terugopgebouwd volgens het bestaande recept. Alleen kwam het doksaal met orgel er niet terug. Ook de drie beelden in de nissen kwamen er. Die zijn er nu ook terug.

De VZW Kapel ter Hulpe in Esen besloot een paar jaar terug deze kapel terug in haar oorspronkele staat te brengen.

Het werd een tweejarenplan zie http://www.geocities.com/kapelterhulpe/contact.html daar vind je alles terug.

Maar het koste ook een bom geld. Toch vond men voor deze inspanningen mensen en verenigingen en bedrijven die dit steunden.

Het bestuur ziet er als volgt uit.

 • voorzitter: Vincent Cauwelier, Esenweg 197, 8600 Esen-Diksmuide, Tel. 051/50 26 82
 • ondervoorzitter: Chris Vandewalle (stadsarchivaris Diksmuide) - é-mail: chris.vandewalle@scarlet.be
 • Secretaris: Stefaan Pollet, Steenstraat 3, 8600 Esen-Diksmuide, Tel. 051/56 68 93, é-mail: stefaanpollet@msn.com
 • penningmeester: Ann Castryck, Roeselarestraat 98, 8600 Esen-Diksmuide, Tel. 051/50 54 84, GSM: 0497/93 24 29, e-mail: ann.castryck@pandora.be
 • bestuursleden: E.H. Bart Malfait en Michel Deschoemaeker

De eerste reeks beelden heeft de Eucharistieviering weer en de tweede reeks de stoet en de herinwijding van de kapel.

De volledige priestergemeenschap van Diksmuide was aanwezig en de dienst werd geleid door vicaris Koen Vanhoutte en opgeluisterd door het plaatselijk Sint Pieterskoor.

Daarna werd een processie gevormd voor de ingang van de kerk met vooraan een trommelkorps uit Houthulst en daarachter het beeldje van O.L.Vrouw gedragen door vier Esense dames. Zij waren begeleid door een groot aantal vlaggen van plaatselijke verenigingen een een groot aantal gelovigen die een grote devotie uitdragen naar O.LV. ter Hulpe.

Eerste reeks beelden de Eucharistieviering op 5 juli om 15 uur in de Sint Pieterskerk te Esen

In de eerste jaren rond eind 1500 stond een houten kapelletje. Van de grote kerk tot daar werd het stenen O.L.Vrouwebeeldje door de gelovige Esenaars stoetsgewijze naar de kapel gebracht. Dit heeft men zondag 5 juli, de zondag tijdens jaarlijkse noveen van 2009 stoetsgewijze op dezelfde manier als toen terug naar mooi geresaureerde kapel gebracht.

Vooraan een trommelkorps, dan het beeldje gedragen door 4 vrouwen gevolgd door de kerkelijke overheid van de IJzerkerken en vicaris Koen Vanhoutte gevolgd door de vlaggen van de Esense verenigingen en een grote scharen gelovigen.

In de mooi gerestaureerde kapel had een korte plechtigheid plaats en werd de kapel terug ingewijd door de vicaris. Daarna was een kleine receptie aan de overkant van de straat in een feesttent.

Hoe dan ook een onvergetelijke dag in de geschiedenis van een dorp in de Westhoek.

Dank aan Roger Haesaert voor de info en foto's.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.