Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreceptie Open VLD - Koekelare - 30/01/2009

TOESPRAAK OPEN VLD VOORZITTER HENK DEJONGHE
"SAMEN ER VOLUIT VOOR GAAN TOT IN 2012"

Heer federaal Volksvertegenwoordiger, Open Vld fractieleider in de Kamer.
Mevrouw en Heren Vlaams Volksvertegenwoordigers.
Heer Provincieraadslid, Heren Schepenen, Collega's Open Vld Voorzitters Kortemark en Ieper.
Collega's Gemeenteraadsleden.
O.C.M.W. raadsleden, leden V.ZW. Sportcentrum, Bibliotheek, Politieraad, P.W.A.
Geachte Regiovoorzitter Middenkust-Polder-Hinterland, Jong VLD Voorzitter, bestuursleden en leden van Open Vld en Jong Vld Koekelare, leden van de pers.
Beste liberale vrienden, sympathisanten,

Als voorzitter van Open Vld Koekelare heet ik U allen van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie 2009 van Open Vld en Jong Vld Koekelare. Ditmaal in de thuisbasis van ons gemeenteraadslid Raf Willaert en bestuurslid Els Depoorter. Onze deelgemeente De Mokker.

Mag ik U vooreerst namens de bestuursleden van Open Vld en Jong Vld Koekelare een succesvol en gezond 2009 toewensen. Een jaar waarin alles wat U wenst ook gebeuren zal, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.

Laat mij toe even terug te blikken op het voorbije jaar. 2008 was ongetwijfeld een erg bewogen jaar, maar evenzeer het succesjaar van Jong Vld Koekelare, dat opnieuw diverse geslaagde aktiviteiten organiseerde. Denken we maar aan het op de been brengen van meer dan 400 deelnemers voor de smoefelroute.In dit niet al te beste weersomstandigheden. Ze kregen met Els en Steven Verhelst, 2 leden verkozen in het Regiobestuur Middenkust-Polder-Hinterland. Daarnaast werd hun voorzitter Steven Verhelst verkozen als Regiovoorzitter en lid van de nationale partijraad. Aan Steven en de ganse Jong Vld ploeg proficiat.

2008 was ook het jaar waarin Open Vld de toon zette in het Koekelaarse beleid, waarbij de meerderheid ons meermaals moest volgen. Met onze mandatarissen gesteund door het voltallig bestuur, namen we in een aantal belangrijke dossiers, constructief onze verantwoordelijkheid op, steeds met respect voor elk individu.

We voerden aktie voor het behoud van de fontein aan de rotonde t.h.v. de Ichtegemstraat-Ringlaan-Belhuttebaan, toen de meerderheid de fontein gewoonweg wou opvullen met bloemperken. De fontein, trouwens nog een liberale realisatie van onze lijsttrekker Frans Verhelst, is immers al vele jaren het visitekaartje bij het binnenrijden van onze gemeente. Dit wilden we zo houden. En we slaagden in onze opzet, de fontein bleef behouden, al moeten we bijna 1 jaar later vaststellen dat deze nog steeds niet werkt, ondanks diverse tussenkomsten van onze fractie in de gemeenteraad.

Het RUP Oostmeetstraat, belangrijk voor ons Koekelaars bedrijfs- en handelsleven kwam, door het kordate optreden van Open Vld in de gemeenteraad van april, in een stroomversnelling. Wat in 2005, jawel 2005, nochtans als dringend werd bestempeld door de meerderheid. Uiteindelijk kon het RUP Oostmeetstraat door onze tussenkomst in mei 2008 door de Gecoro geadviseerd worden en in december voorlopig aanvaard. Het Koekelaars bedrijfs- en handelsleven heeft dan ook geen boodschap aan politieke besluiteloosheid, maar eist dat politieke partijen zoals Open Vld op een juiste manier hun verantwoordelijkheid durven nemen.

Om dan nog niet te spreken over het RUP ambachtelijke zone waarvan de aanstelling van een ontwerper dateert van 11.07.2005, en uiteindelijk na diverse interpellaties van onze partij dan toch voorlopig aanvaard kon worden in de gemeenteraad van november laatstleden. We moeten immers onze lokale economie blijven koesteren willen we de welvaart in Koekelare behouden. De huidige meerderheid mocht dan wel even ter plaatse blijven stilstaan de financieele en economische crisis deed dit niet.

Ook in het beruchte dossier "Red de Brakke Grond" namen we als Open Vld het voortouw. Van meet af aan hebben we alle bewoners duidelijk en correct geinformeerd, iets wat ons nog steeds wordt in dank afgenomen. Met als klap op de vuurpijl dat de meerderheid na het bekendmaken van ons standpunt voor het behoud van de groenzone, binnen de week een bocht van 180 graden maakte. En de Brakke Grond was gered ...

Dit betekent echter niet dat we als oppositiepartij op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel, we moeten er mee voor zorgen dat onze gemeente blijft investeren, en onze economie de nodige stimulans krijgt die ze nu meer dan ooit nodig heeft.

En ja, we zagen ook voorstellen niet gerealiseerd, zoals het behoud op deze lokatie van de bibliotheek voor de Mokker, een gemeentelijke tussenkomst bij de lijn voor de Buzzy-Pass voor onze schoolgaande kinderen vanuit Koekelare en de noodzakelijke douches voor onze krachtbalvereniging. Maar wees gerust de aanhouder wint. Het beste voorbeeld hiervan wordt ongetwijfeld de realisatie van een woonproject langs de Belhuttebaan op de hoek met de Nieuwenhoveverkaveling, na herlokalisatie van de dienst openbare werken naar de ambachtelijke zone. Dit was trouwens reeds in 2004 de langetermijnvisie van Open Vld en wordt door enkelingen binnen de meerderheid nog steeds als onrealistisch en niet haalbaar beschouwd.

2008 was ook het jaar van de geboorte van Emile , zoontje van bestuurslid Els Depoorter.
Aan de ouders van harte proficiat.

Maar jammer genoeg moesten we ook afscheid nemen van 2 Madeleine's die onze liberaal geinspireerde nevenorganisaties nauw aan het hart lagen. Op 23 januari 2008 overleed Madeleine Verschaetse, weduwe van Gabriel Haest en jarenlang bestuurslid van de Korenbloem Koekelare. En op 10 juli 2008 overleed Madeleine Vandepoele, ze was de weduwe van gewezen P.V.V. burgemeester Desire Robbelein en jarenlang bediende bij de liberale mutualiteit Help U Zelf en de liberale vakbond ACLVB.

2008 was ook een jaar met nieuwe lokale Open Vld bestuursverkiezingen. Aan alle lokale bestuursleden, afgevaardigden in het Regiobestuur en de nationale partijraad van harte proficiat. Maar ik zou hier vanavond tekort schieten mocht ik niet alle Open Vld bestuursleden en leden van harte bedanken voor het vertrouwen die ze me gaven bij mijn herverkiezing als Open Vld voorzitter Koekelare. Als voorzitter ben ik fier op zo'n ploeg bestuursleden en leden te kunnen blijven rekenen.

En in het meer dan ooit versnipperde politieke landschap doe ik als kapitein van het schip dan ook een oproep tot allen om ons Open Vld schip niet te verlaten. Het schip is met een goeie wind in de zeilen varende en moet ongehavend in 2012 de meerderheid kunnen binnenvaren. Open Vld Koekelare moet de partij zijn en blijven VAN en VOOR alle mensen. Samen maken we van Open Vld Koekelare opnieuw de grootste politieke formatie.


Samen moeten we blijven streven naar vernieuwing en verandering. Als partij moeten we meegaan met de evolutie van onze Koekelaarse bevolking, en inspelen op de vraag die mensen en bedrijven hebben, en dit zullen er in 2009 heel wat zijn. Hiertoe krijgen we mede door de steun van onze Vlaamse Open Vld Minister Dirk Van Mechelen die in 2008 voor 832.000,00 euro (of 33,5 miljoen oude belgische frank) van onze Koekelaarse gemeenteschulden overnam, de kans.

De belangrijk op stapel staande projecten dit alles voor een totaal bedrag van ruim 6.000.000,00 euro. Zoals de heraanleg van Ringlaan met fietspaden inclusief heraanleg rotonde Ichtegemstraat, de heraanleg van de Kleine Stationsstraat, de Langewegel en het eerste deel van de Veldstraat, de uitbreiding van het gemeentehuis met een nieuwe moderne vleugel, de voorbereidingen voor de bouw van de eerste serviceflats door het OCMW , de aanleg van nieuwe krachtbalvelden met bijhorende infrastructuur en de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Deze krijgen dan ook onze volle steun. Ze moeten allemaal bijdragen aan het lastige economisch hersteljaar 2009.

Maar laten we vooral ons hoofd niet hangen, er samen in 2009 voluit voor gaan en vooral optimist blijven in de toekomst.

Onze aktiviteiten van Open Vld en Jong Vld voor 2009 kon U reeds lezen in het laatste VLOD-krantje, uiteraard nodigen wij U er bij deze graag op uit.

Genoeg gepraat, ik wens U verder een gezellige avond en een behouden thuiskomst.

Ik dank U

Henk Dejonghe
Open Vld Voorzitter Koekelare

Groepsfoto achteraf

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.