Je was erbij > Overzicht

Laatste verzoekschrift De Brakke Grond - Koekelare - 15/01/2009

Het laatste verzoekschrift van het comite "Red de Brakke Grond", werd door de heer Dirk Deblauwe-Vanhooren verdedigd. Hij is tevens de uitbater van de jongerencafe de Trimaar in de Dorpsstraat van Koekelare.

Dirk Deblauwe-Vanhooren vertelt:" Ik ben geen politicus, noch ben ik een geoefend openbaar spreker. Toch vind ik het zelfs nu, na de recente aanpassingen aan het dossier “De Brakke Grond”, mijn plicht namens het Actie Comité en mezelf de gemeenteraad toe te spreken. Ik wil in de tijd die me gegund is even mijn standpunt omtrent “De Brakke Grond” uiteen zetten. Ik heb mijn verzoekschrift ingediend eind november. Toen stonden beide partijen, zijnde de beleidsmensen van de gemeente Koekelare en het Actie Comité “De Brakke Grond” nog loodrecht tegenover elkaar. Iedereen weet hoe moeilijk het is om twee groepen die het totaal oneens met elkaar zijn, te verzoenen. Op zo’n moment moeten ijzersterke argumentatie en gezond verstand zegevieren. In mijn verzoekschrift stelde ik dat het vrij kortzichtig is om de bestaande groenzone die er nu is op te offeren om snel-snel een verkaveling van 15 percelen bouwgrond te kunnen realiseren. Ik woon vlak naast de 1,1 ha grond die nu dienst doet als openbaar park en opvangplaats voor iedereen die even wil genieten van een groene omgeving. Voor iedereen die de moeite doet is het een fluitje van een cent om te weten te komen dat er ook effectief veel volk in het park komt. Het is niet, zoals menigeen die er nog nooit is geweest denkt… Het park ligt er NIET verlaten bij en het is en illusie te denken dat het nooit bezocht of gebruikt wordt. Ik woon ernaast, ik weet uit eerste hand wat er gebeurt. Toen ik het nieuws vernam dat er een verkaveling op “De Brakke Grond” zou komen was de eerste vraag die bij mij opkwam: Hoe is het mogelijk dat in een tijd waar iedereen de mond vol heeft van groen, rust en ontstressen, een bestaande groenzone zo nodig moet omgevormd worden tot woonzone? Het antwoord is simpel. De beleidsmensen willen jonge mensen van Koekelare de mogelijkheid bieden aan een democratische prijs bouwgrond te kopen. Een nobele gedachte waar ik me volledig kan in vinden. Iedereen wil betaalbare bouwgrond. Een logische tweede vraag is: Waarom precies “De Brakke Grond”? Ook hier is het antwoord vrij simpel. Het is gemeentegrond en het kan zonder noemenswaardige problemen gebruikt worden ter verkaveling, na het aanpassen van het RUP “De Stationsstraat”. Een pasklare oplossing om de nood aan bouwgrond in korte termijn op te lossen.

Iedereen gelukkig. Helaas. Nee! Tal van bezwaren kwamen onmiddellijk naar boven. De ene al wat emotioneler dan de andere. Wat met het groen? Wat met de vogels en de planten? Wat met de mobiliteit? Kan de Moerewegel zoveel verkeer verwerken? Wat met de levenskwaliteit? Wordt het niet te druk? Mag er nog plaats zijn om eens adem te halen? Ik ben altijd van het principe geweest om me goed te informeren vooraleer te spreken. Dat heb ik dan ook gedaan. De informatie die ik, samen met de mensen van het Actie Comité “ De Brakke Grond” in de daarna volgende weken en maanden heb verzameld, sterkte me alleen maar in mijn overtuiging dat het park geen stille dood mocht sterven. De argumenten waren te sterk en overtuigend om geen actie te ondernemen. Onze argumenten werden ook door de Gecoro sterk genoeg bevonden om ons in tweede instantie volledig te steunen. Ze hebben dan ook onmiddellijk een voorstel geformuleerd tot behoud. In de gemeente Koekelare liggen meer dan 400 percelen potentiële bouwgrond. Een potentiële verkaveling ligt langs de Hovaerestraat en grenst aan het huidige park. Het is nu al zo dat vanaf de Ringlaan alles wordt dichtgebouwd tot aan het park van “De Brakke Grond”. Moet dat zonodig ook tot aan de Hovaerestraat? Enige toekomstvisie is hier aan de orde. Het is niet moeilijk om te zien dat de groenzone die er thans ligt uitstekend geschikt is als groene buffer tussen de bestaande wijk en de toekomstige verkaveling. Tevens kan het ook onmiddellijk dienen om te beantwoorden aan de wettelijk bepaalde normen om iedere woonzone te voorzien van groen. In de toekomst kan het park dan ook uitgebreid gebruikt worden door de jonge gezinnen die de verkaveling aan de Hovaerestraat komen bevolken. Iedereen gelukkig. Het definitief standpunt dat de gemeente op 8 december, na lang beraad, heeft ingenomen, kunnen wij als Actie Comité alleen maar toejuichen. Ik citeer uit het persbericht dat de gemeente op 9 december heeft vrijgegeven: “Dat het toekomstgericht geen slechte zaak is de bestaande groenzone te behouden als centrale groene ruimte voor de bestaande verkaveling “De Brakke Grond” en voor een latere nieuwe verkaveling richting Hovaerestraat” Het siert de beleidsmensen dat ze oor hebben voor de verzuchtingen van de bevolking en niet te beroerd zijn om eerdere, misschien overhaast genomen beslissingen, bij te sturen. Als actiecomité zouden wij in de nabije toekomst graag samen werken met de verschillende milieuorganisaties en de milieuraad om een definitieve bestemming voor ons geliefde park na te streven," aldus Dirk Debaluwe-Vanhooren.

(info: Andy Vermaut, foto's Andy Vermaut)

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.