Je was erbij > Overzicht

Geslaagde personeelsbijeenkomst dienstenbedrijf 'Hulp aan huis' - Houthulst - 27/01/2009

Op dinsdag 27 januari 2009 kwamen de werknemers van dienstenbedrijf 'Hulp aan huis' afdeling Houthulst bijeen voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Na een verwelkoming gaf voozitter Eddy Clauw (Houthuilst) een overzicht van de werking van het afgelopen jaar.

"Drie jaar na de oprichting stelt het dienstenbedrijf "Hulp aan Huis" meer dan 80 mensen te werk. waarvan 34 in Houthulst . Na de steile groei in de eerste twee jaren was de groei in het afgelopen jaar minder uitgesproken, maar we stellen toch vast dat zowel het aantal werknemers als het aantal gebruikers blijft stijgen. We mogen gerust stellen dat de doelstellingen van bij de oprichting ruimschoots bereikt zijn. We zijn er tot nu toe goed in geslaagd om zowel de werknemers als de gebruikers op hun wenken te bedienen. Gegroeid uit het Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap (PWA) hebben we namelijk de grote taak om iedereen die behoefte heeft aan poetshulp zoveel mogelijk van dienst te zijn. De samenwerking met stad Diksmuide blijft een voordeel op het gebied van organisatie. Het werkgebied van ons dienstenbedrijf is zeer uitgestrekt en op organisatorisch vlak is het een voordeel dat de bedrijfsleiders Annelies en Elke regelmatig overleg plegen. In noodgevallen is het soms ook aangewezen dat werknemers van Houthulst in het werkgebied van Diksmuide actief zijn en omgekeerd. De tekortkomingen worden onmiddellijk gerapporteerd en ingevuld. Om de tevredenheid van werknemers en gebruikers aan de werkelijkheid te toetsen hebben we in het afgelopen jaar een evaluatie gehouden. Door het steeds maar toenemend aanbod uit de privé-sector moeten we ervoor zorgen dat kwaliteitsvolle service ons handelsmerk blijft.

De mensen waar voor hun geld geven is het allerbelangrijkste, zonder daarbij onze werknemers uit het oog te verliezen. Welnu, de resultaten van deze bevraging tonen aan dat zowel de werknemers als de gebruikers tevreden zijn over de service van 'Hulp aan huis', iets wat we in de toekomst zeker willen behouden. Het is ook onze betrachting om deze enquête op regelmatige tijdstippen te herhalen.

Vorig jaar hielden we in de maand juni een geslaagd eerste personeelsfeest in Jonkershove. Daar kregen alle werknemers nieuwe polo's die dienstig zijn als werkkledij. In het afgelopen jaar werden ook de maaltijdcheques ingevoerd. De werknemers van onze onderneming hebben goed werk geleverd, en als beheerraad willen we dit naar waarde schatten door bijkomende voordelen te geven. Wel kan ik nu al melden dat er zeker een tweede personeelsfeest op de agenda staat.

Gezien de steeds maar groter wordende concurrentie uit de privé-sector en de hoge eisen die de klanten soms stellen is het van groot belang dat er ook in de toekomst verder goed werk geleverd wordt. De beheerraad heeft de taak om waakzaam te zijn en wordt regelmatig geïnformeerd over de gang van zaken. Als werknemers van ons verder groeiend dienstenbedrijf staan jullie allemaal voor de uitdaging om de hoog gestelde verwachtingen ook in de toekomst verder in te lossen. Kwaliteitvolle service moet er verder voor zorgen dat de gemeente Houthulst de bijkomende troef op gebied van tewerkstelling en dienstverlening ten volle kan benutten en nog verder uitbuiten in de toekomst. We rekenen hiervoor op jullie medewerking. Een woord van dank voor alle medewerkers is op deze feestelijke nieuwjaarsreceptie zeker op zijn plaats en ik wil hierbij ook nog speciaal de bedrijfsleiders Annelies Dewilde en assistente Hannelore Dewilde vernoemen."

Tenslotte kondigde voorzitter Eddy Clauw enkele bijkomende voordelen aan voor de werknemers van het bedrijf. Iedereen kreeg ter plaatse een nieuwe sweater met het opschrift 'Hulp aan huis'. Hiermee wil de beheerraad de medewerkers speciaal bedanken voor de goede service die ze geleverd hebben. Als nieuwjaarsgeschenk kregen alle medewerkers ook een waardebon waarmee werkschoenen kunnen aangekocht worden, en ook het bedrag van de maaltijdcheques werd opgetrokken. Tenslotte komt er gezien de stijging van de kostprijs voor de dienstencheques in de loop van dit jaar ook een loonsverhoging voor alle werknemers.

De beheerraad van Houthulst bestaat uit Eddy Clauw (voorzitter), Danny Clauw en Rik Degryse en was voltallig aanwezig op deze geslaagde bijeenkomst.

Wie beroep wil doen op de service van het dienstenbedrijf of zelf geïnteresseerd is in een job bij 'Hulp aan huis' kan steeds contact opnemen met Annelies Dewilde, markt 1 te Houthulst.op telefoonnummer 051460741.

Dank een Eddy Clauw voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 1250 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.