Je was erbij > Overzicht

Start toeristisch seizoen Westhoek - Poperinge - 16/02/2009

In Poperinge vond op maandag 16 februari 2009 de lancering plaats van het nieuwe toeristische seizoen van de Westhoek. Tegelijk werd de 10e editie van de pocketgids 'Westhoekjes' voorgesteld. En er werd afscheid genomen van Johan Martin als regiomanager van Toerisme Westhoek. En zijn opvolgster Valérie Heyman werd verwelkomd.

Het officiële gedeelte vond plaats in de gotische zaal van het Poperingse stadhuis. Johan Martin leidde zoals elk jaar alles in goede banen en nodigde de verschillende sprekers uit.

Burgemeester Christof Dejaegher van Poperinge was in een chauvinistische bui, maar dan positief chauvinistisch en dat mag zeker. Hij had het over de Poperingse periode van Johan Martin, het Poperingse karakter van Westhoekjes, de terugkeer naar de heimat Poperinge van Valérie Heyman, ... Ja, hij dacht zelfs dat de blonde dame op de uitnodging ook van Poperinge was ;-)

Daarna was het de beurt aan gedeputeerde Patrick Van Gheluwe, tevens voorzitter van Westtoer: "Op 6 februari 2009 werd het decreet op de toeristische logies goedgekeurd. Hierdoor zal ieder bed vergund moeten worden. We wachten op de uitvoeringsbesluiten waarna we infosessies zullen organiseren voor alle logies in West-Vlaanderen en dus uiteraard ook de Westhoek. Wanneer we kijken naar de toeristische resultaten in de periode 2001-2007, dan mogen we bijzonder fier zijn. In 2007 mochten we immers bijna 2.000.000 bezoekers (directe bezoekers en fietsers op het fietsnetwerk) verwelkomen, waarvan 700.000 voor Bellewaerde. Deze bezoekers waren goed voor een omzet van ongeveer 100 miljoen Euro. Hierdoor is er een directe tewerkstelling van een 1000-tal mensen en nog eens 500 indirecte jobs", aldus de voorzitter.

Hierbij het volledige persbericht:

Eerste Westtoer trendrapport toerisme en recreatie voor de Westhoek

In 2007 verbleven circa 278 000 toeristen in de Westhoek. Dit zijn er 100 000 meer dan in 2002 of een groei met 55%. Ongeveer 1,9 miljoen toeristen bezochten attracties, musea en belangrijke begraafplaatsen in de Westhoek. Ook het fietsnetwerk kende een groot succes met 1,1 miljoen recreatieve fietsers. Uiteindelijk werd een directe omzet gegenereerd door toeristen van buiten de regio (exclusief tweede verblijfstoeristen) van circa 98 miljoen euro of een groei van 4% tegenover 2006.

Westtoer publiceert voor het eerst een reeks van trendrapporten over toeristisch-recreatieve indicatoren voor de verschillende toeristische regio’s van West-Vlaanderen. Na de Leiestreek en het Brugse Ommeland komt het trendrapport voor de Westhoek aan de beurt. Het rapport bestaat uit een tabellenrapport dat de evoluties weergeeft in toerisme en recreatie in de periode 2002-2007 en uit een globale duidende tekst.

Het kleinschalig logies kent een gestage groei

Het logies in de Westhoek wordt gekenmerkt door kleinschalige ondernemingen. 86 hotels bieden samen 1 060 kamers aan en gemiddeld 12,3 kamers per hotel. Er kwamen 28 hotels bij met 228 hotelkamers. De gastenkamers stegen met 58 kamers naar 171 kamers in totaal en de huurvakantiewoningen kenden een opvallende groei met 61 vakantie-woningen bij, waardoor het totale aantal op 191 wooneenheden komt. De Westhoek, die een traditie heeft wat betreft jeugdlogies met 28 inrichtingen en 2 000 bedden kreeg nog 3 inrichtingen voor jeugdlogies bij in de periode 2002-2007. De Westhoek blijft met 262 standplaatsen een beperkt aanbod bieden voor de toeristische kampeerder.

Sterke groei in het aantal verblijfstoeristen vooral in 2007

Met een toenemend aanbod, kon de Westhoek ook een sterke groei realiseren in het toeristische verblijfstoerisme met 55% in aankomsten en 50% in overnachtingen (t.o.v. 2002). Deze groei situeert zich vooral in de hotels (+58% meer aankomsten), de huurvakantie-woningen (+ 93% meer aankomsten) en de gastenkamers (+71% meer aankomsten). De sterke groei in 2007 heeft te maken met de herdenking van de Slag in Passendale. De netto kamerbezettingsgraad berekend voor hotels in de Westhoek ligt met 58% vrij hoog.

Korte vakanties stijgen sterk

Tussen 80 en 85% van de verblijfstoeristen in de Westhoek komt er op vakantie. Daarnaast verblijft 4% er naar aanleiding van conferenties, congressen of seminaries en 16% wegens andere beroepsdoeleinden. In 2007 lag het percentage andere beroeps-doeleinden erg hoog: wellicht werden heel wat bezoekers die iets te maken hadden met de herdenking van de Slag in Passendale, bij andere beroepsdoeleinden ondergebracht. In 2006 lag dit percentage slechts op 11%. Het aantal vakantiegangers nam toe in de periode 2002-2007 met bijna 49 000 toeristen, een stijging van 38%. De Westhoek trekt vooral korte vakanties en weekends aan. De gemiddelde verblijfsduur voor vakanties daalde van 2,4 naar 2,2 nachten. De congres- en seminariemarkt kende een toename van ongeveer 1 700 gasten of een stijging met 22%. De markt voor andere beroepsdoeleinden kent een sterke groei vooral in 2007. Dit heeft wellicht te maken met de ontwikkelingen in het bedrijfsleven in Ieper of met de herdenking van de Slag in Passendale gezien het vooral om Britten gaat.

Belgen en Britten zijn de belangrijkste vakantiegangers in de Westhoek

De Belgen zijn goed voor iets meer dan de helft (54%), of 96 000 vakantiegangers. Met 54 000 vakantiegangers, of 31%, komt het Verenigd Koninkrijk op de tweede plaats. Ook de Nederlanders (8%) zijn een relatief belangrijke vakantiemarkt voor de Westhoek. In de periode 2002-2007 kende zowel de Belgische (+35%) als Britse (+39%) en Nederlandse (+43%) vakantiegangers een forse groei. Ook bij het congres- en seminarietoerisme en het zakentoerisme in de regio zijn de Belgische en Britse markt de belangrijkste doelgroep. De inspanningen van de regiowerking van de Westhoek, van de MICE-afdeling van Westtoer, van de gemeenten en van de individuele actoren hebben dus een positieve impact gehad op deze markten.

1,9 miljoen bezoekers in attracties en musea en op belangrijke oorlogsites

In totaal trekken de 27 belangrijkste attracties, musea en de vier belangrijkste oorlogsites in de Westhoek 1,9 miljoen bezoekers in 2007. Als we het themapark Bellewaerde (met circa 700 000 bezoekers en dat autonome aantrekkingskracht heeft), buiten beschouwing laten dan komen we aan een totaal aantal bezoekers van 1,2 miljoen. Veel van de attracties zijn gerelateerd aan de Eerste Wereldoorlog: het ‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper, de ‘IJzertoren’ in Diksmuide, het ‘Memorial Museum Passchendaele 1917’ in Zonnebeke en de vier grote begraafplaatsen (Tyne Cot Cemetery, Lijssenthoek en de Duitse begraafplaatsen in Vladslo en Langemark). Deze laatste begraafplaatsen zijn samen goed voor 600 000 bezoekers in 2007.

1,1 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de Westhoek

In 2007 én 2008 fietsten er circa 1,1 miljoen recreatieve fietsers op het fietsnetwerk in de Westhoek. Door haar aantrekkelijk landschap trekt de Westhoek veel fietsers aan die op vakantie zijn aan de Kust of die wonen in het verstedelijkt gebied Kortrijk-Roeselare.

98 miljoen euro directe omzet van toeristen van buiten de regio (exclusief tweede verblijfstoerisme)

Westtoer raamt de directe omzet gegenereerd door toerisme in de Westhoek (tweede verblijfstoerisme niet meegenomen) op circa 98 miljoen euro in 2007. Zo’n 58% van de directe omzet wordt gegenereerd door het verblijfstoerisme, 42% door dagtoeristen afkomstig van buiten de regio. Tegenover 2006 (cijfer uit het strategisch beleidsplan voor toerisme in de Westhoek) is er een groei van 4%.

Bron: Toerisme Westhoek

Johan Martin gaf vervolgens toelichting bij het nieuwe seizoen: "De eerste editie van 'Westhoekjes' kwam er dankzij de inzet van IPS Poperinge met Pol Bonduelle en Jean-Marie Inion. Maar ook Dina Vroman en 'Bernadetje' Claus speelden een belangrijke rol bij de eerste editie die in Watou werd voorgesteld. Misschien is het stilletjes aan tijd om aan iets anders te denken? Van de 10e editie van Westhoekjes werden er 100.000 Nederlandstalige exemplaren gedrukt en nog eens 40.000 anderstalige brochures. Ook de Westhoekvoordeelpas biedt opnieuw 40€ korting op allerlei attracties. Dit jaar is er geen gedrukte logiesbrochure meer. Meer dan ooit leggen we de nadruk op het internet en onze website in het bijzonder. "

Jan Dhondt, tekstschrijver van Westhoekjes onderhield het publiek in zijn gekende stijl: "Zelden hebben we kritiek ontvangen, maar veel lof en attenties. Dit werd nooit gesuggereerd. Maar de editie 2010 komt in gevaar doordat Johan Martin het succesverhaal ruilt voor een onzekere toekomst als projectmanager voor WO1. Maar we zullen verdergaan. Johan, mocht je heimwee hebben, we houden je plekje warm".

Stefaan Gheysen, afgevaardigd-bestuurder van Westtoer, schetste dan de carrière van Johan Martin en verwelkomde nadien Valérie Heyman als nieuwe regiomanager voor de Westhoek.

Johan kreeg een bomvolle mand met streekproducten van Het beste van bij ons en een daverend applaus van de zaal.

Santé en smakelijk, Johan.

Schepen Jurgen Vanlerberghe overhandigde namens de Stad Poperinge aan Johan het beeldje van meester Ghybe en een ruiker bloemen aan Valérie.

Staande ovatie.

Johan gaat vanaf 1 maart parttime aan de slag bij Westtoer te Brugge als verantwoordelijke van een aantal (Interreg-)projecten en als coördinator van 100 jaar Wereldoorlog I.

Laatste gastspreker van de avond was Jan Durnez. Hij had het over het volgende:

 1. "We moeten de ondernemers steeds centraal stellen in alles was we doen inzake toerisme.
 2. De gebiedsgerichte werking is een troef terzake.
 3. De provinciale regie bewijst nog steeds zijn nut.
 4. De ondersteuning vanuit het Esenkasteel werkt.
 5. Voor de financiering van een en ander moeten we eerst kijken naar de private sector.
 6. Maar we moeten aandacht hebben voor alle mogelijke bronnen van co-financiering (o.a. Europese middelen)".

Daarna zakte iedereen af naar de feestzaal van Hotel Palace voor de receptie.

Er was veel volk gekomen naar Poperinge en dit uit alle hoeken van de Westhoek.

Niets dan tevreden gezichten.

Een aantal mensen kozen een stoel en een tafel om bij te praten.

Anderen stonden gezellig te keuvelen aan een tafeltje.

Deze receptie was uiteraard de ideale gelegenheid om elkaar in te lichten over de eerste trends van het nieuwe seizoen.

Is iedereen nu komen opdagen? Zeker een zware klus voor de dames van dienst (links onder).

Heuvelland, Diksmuide, Lo-Reninge, ...

Poperinge, Ieper, Mesen, Vleteren, ... allemaal waren ze er.

Valérie Heyman is al goed ingeburgerd.

Westhoek.be houdt er bij deze aan Johan Martin te danken voor zijn inzet gedurende de vele jaren. En tevens voor de steeds aangename samenwerking. Dank u Johan en welkom Valérie.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.