Je was erbij > Overzicht

Charter rond geweldlooshied - Diksmuide - 22/02/2009

Op initiatief van de geweldloze revolutionaire garde van Vredesactie (onderafdeling van klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje) nam op zondag 22 februari wel een zeer bekende deelneemster deel aan de training rond geweldloos verzet in zaal Zonnestraal in Diksmuide. Anja Hermans ging er op vraag van van de Geweldloze Revolutionaire Garde het charter rond geweldloosheid ondertekenen in zaal Zonnestraal. Hiermee beloofde Anja Hermans plechtig terroristische activiteiten voorgoed af te zweren en steeds opbouwend mee te werken aan geweldloze acties à la Mahatma Ghandi. Na de ondertekening ontving ze uit handen van de Diksmuidse kunstenaar Patrick Steen een passend vredeskunstwerk voor haar moed en zelfopoffering inzake haar (geweldloze) inbraken rond de kerncentrale van Doel.(http://antwerpen.indymedia.org/node/547) Onlangs kwam Anja Hermans nog voor de rechtbank nadat ze Electrabel op de gevaren had gewezen inzake de enorme veiligheidsrisico’s die Electrabel neemt door hun kerncentrales niet beter te beveiligen. De ondertekening van het charter en de overhandiging van de prijs was voorzien omstreeks 13uur in zaal Zonnestraal in Diksmuide.

Hieronder treft u het charter dat Anja Hermans ondertekende!

CHARTER ROND GEWELDLOOSHEID

Openheid, eerlijkheid, actieve geweldloosheid en verantwoordelijkheidszin zullen in de toekomst altijd mijn basisvoorwaarden zijn om deel te nemen aan acties.

Ik wil mijn acties laten verlopen in alle openheid en eerlijkheid. Ik heb niets te verbergen en ook niets om beschaamd over te zijn. Tevens sta ik zo juridisch steeds recht in mijn schoenen. Inzake de acties die ik toekomst ook met de klimaat –en vredesactiegroep Pimpampoentje, de Geweldloze Revolutionaire Garde van Vredesactie, klimaatactiegroep Libelle zal verrichten zal ik steeds trachten deze actief geweldloos te houden. Dit betekent dat ik als deelnemer steeds vastberaden, maar zonder fysiek geweld tegenover personen te gebruiken, mijn maatschappelijke standpunten zal onderbouwen. Ook wanneer ik geprovoceerd wordt of wanneer er geweld tegenover mij wordt uitgeoefend, zal ik dit als deelnemer niet met tegengeweld beantwoorden. Als deelnemer aan acties toon ik in alle omstandigheden respect voor de menselijke waardigheid van mogelijke 'tegenstanders' of 'andersdenkenden". Dit alles in het besef dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn/haar eigen daden. Daarenboven ben ik mij bewust van de mogelijke gevolgen en bereid om deze eventueel te dragen. Geweldloze acties van burgerlijke ongehoorzaamheid impliceren dat je als burger bewust en in alle openheid en eerlijkheid ageert, met als doel een grotere onrechtmatigheid aan de kaak te stellen. Hierbij tracht ik mij niet aan eventuele gerechtelijke vervolging te onttrekken. Een eventuele rechtszaak maakt deel uit van het campagnemodel.

Anja Hermans, Steven Depoorter en Andy Vermaut

22 februari in zaal Zonnestraal Diksmuide

Pimpampoentje organiseerde training rond geweldloos verzet

Het was het schepencollege van Diksmuide die groen licht gaf aan de vrede –en klimaatactiegroep Pimpampoentje voor een training rond geweldloosheid op zondag 22 februari in de kleine zaal van Zonnestraal. Op 21 maart 2009 stappen de leden van klimaat –en vredesactiegroep Pimpampoentje immers geweldloos het NAVO-hoofdkwartier binnen en sluiten het. Het succes van deze actie hangt af van een stevige voorbereiding.

Hoe goed een actiescenario ook in elkaar zit, altijd gebeuren er onverwachte zaken. Weet jij als deelnemer in welke situaties je kan terechtkomen? Hoe geraak je met veel mensen tot aan de NAVO? Hoe vermijd je om opgesloten te worden in 'een vrije-meningszone' ver weg van het NAVO-hoofdkwartier? Directe actie roept weerstand op. Hoe reageer je op provocaties? Hoe hou je de actie geweldloos? Daarom organiseert Vredesactie, verspreid over het land, trainingen NATO GAME OVER.
Het trainingsprogramma van vorig jaar was door de deelnemers en de trainers grondig geëvalueerd. Op basis van een reconstructie van het verloop van de eerste NATO GAME OVER hebben we gekeken naar wat er kan mislopen en waar we beter op moeten trainen. Het programma van de nieuwe training verhoogt de slaagkansen van de actie. Op de training verneem je in grote lijnen hoe we dat willen aanpakken: hoe ziet het NAVO-hoofdkwartier er uit?, hoe zal de dag verlopen?, wat doen we bij een arrestatie?,...In rollenspelen gaan we na welke mechanismen bepalend zijn in confrontatiesituaties met ordediensten en we bekijken hoe we die confrontatie kunnen ontmijnen.Extra aandacht gaat naar het klimmen: hoe geraak je efficiënt en zonder kleerscheuren de NAVO-omheining over? Met geschikt actiemateriaal en wat hulp van de mede-activisten lukte het!

Meer info bij andy.vermaut1@telenet.be op 0499 35 74 95

Deze tekst hieronder werd ons ter beschikking gesteld door Koen Cailliau!

Vijf politieke partijen steunen Anja Hermans tégen Electrabel.

Nu maandag, 2 maart ’09, weet Anja Hermans of ze vrijgesproken of veroordeeld wordt voor haar journalistieke onderzoekswerk naar de onveilige kerncentrale van Doel, in het Oost Vlaamse Waasland, nabij Antwerpen en Zuid Nederland. De activiste en vrije journaliste van Indymedia.be ontving zopas van de lokale groep Vredesactie Westhoek (Klimaat -en vredesactiegroep Pimpampoentje, onderafdeling Geweldloze Revolutionaire Garde) een prijs voor “moed en zelfopoffering”.

VOORBEELD VRIJE JOURNALISTIEK.

Ze zou ook een prijs als journaliste moeten krijgen. Het dossier, met vele foto’s als bewijsstukken, dat ze na twee jaar vrijwilligerswerk nabij Doel samenstelde, is uniek. (1) Het is een bron voor beroepsjournalisten als Douglas De Coninck van De Morgen, voor milieu organisaties als Greenpeace, voor de politiek. Het is onderzoeksjournalistiek van de bovenste plank en een voorbeeld van wat vrije, burgerjournalisten te doen hebben.

Rond Anja Hermans ontstond een front met vier progressieve politieke formaties, plus een paar NGO’s. Dit is géén vroege aprilgrap, zoals Eric Rosseel er één fabriceerde rond de zogenaamde verkiezingslijst van de PVDA en sp.a Rood. Ook Rosseel deed aan onderzoeksjournalistiek en bewees hoe graag Belga, Radio 1, De Tijd en De Morgen in zo’n flater tuinen. (2)

Het politieke front dat Anja steunt in haar strijd tegen Electrabel, is loepzuiver en kwam via enkele mails tot stand. Er waren geen nachtelijke vergaderingen op geheime locaties, geen ideologische congressen of Roodboeken voor nodig. Slechts wat gezond verstand en goede wil. Het resultaat is bijzonder.

“ALS ZE NU EENS SAMENWERKEN…”

Vier progressieve politieke formaties ondertekenen een steunbetuiging aan de milieu activiste Anja Hermans. Eloi Glorieux (Vlaams volksvertegenwoordiger) voor Groen !, Els Van Weert (Vlaams volksvertegenwoordiger) voor de Sociaal-Liberale Partij (ex-Spirit), Antoon Stessels voor sp.a-Rood, Peter Mertens als voorzitter van de PVDA.

Het kàn dus, linkse samenwerking rond een actueel, concreet thema. De onveiligheid van Doel, de miljarden euro winst makende financiële kolos Electrabel, de misleidende kernenergie lobby met Nucleair Forum, de rechtstreekse belangen van actievoerder Anja Hermans, tegen dewelke het OM twee jaar effectief eist. De oproep om Anja financieel te steunen in haar proceskosten.

“Als ze nu eens samenwerkten…” is een veel gehoorde, terechte verzuchting. Hier kwam die samenwerking tot stand. Niet rond alles omvattende ideologische, politieke overeenkomsten. Wel rond een concreet thema en rond één persoon, die de moed opbrengt “klokkenluider” te zijn.

VRIJE, REBELSE GEEST.

Anja Hermans, nu 28, is geen “onbesproken figuur”.(3) Dat zijn dergelijke geëngageerde mensen die op intelligente wijze de rotzooi in de maatschappij blootleggen, nooit. Het OM klaagde in Dendermonde haar “deviant”, “afwijkend” gedrag aan. Een discriminerende provocatie. Niet Anja en vele andere zijn “deviant”, dat is deze neo liberale maatschappij met haar bankiers maffia, politieke onbenullen en dezen die werkelijk de touwtjes in handen hebben, zoals Electrabel. Dit is geen actie van een Don Quiotte tegen windmolens, wel die van Lilleputter tegen Goliath, voor windmolens. Je weet hoe dat verhaal afloopt…

De “deviante” Hermans behaalde zopas haar diploma van opvoedster, nadat ze vier jaar in de cel zat wegens haar aandeel in brandstichtingen van vleeswerkende bedrijven. In de context van het Animal Liberation Front (ALF). Er werd een boek over haar ervaringen gepubliceerd. Ze kwam ongebroken uit de gevangenis, doorliep daar “de universiteit van de straat” en zet haar, geëngageerde leven verder. Dat net rond haar een bijzonder progressief politiek front ontstaat, bewijst hoe de vrije, rebelse geest van Uilenspiegel in Vlaanderen gerespecteerd wordt.

BASIS, LAAT JE HOREN.

Vier politieke formaties spreken zich uit. Ook drie NGO’s doen dat. Voor Greenpeace, Jan Vandeputte. Voor Friends of the Earth, Jos Nemeth en Andy Vermaut. Voor Indymedia.be, Han Soete. Dat alles is belangrijk, maar de autonome kleine basisbewegingen, de individuen zijn minstens zo belangrijk in deze steunbetuiging aan de onafhankelijke Anja Hermans. Laat die stemmen luid horen.

Wanneer Anja maandag 2 maart in Dendermonde door de Correctionele rechtbank niet vrijgesproken wordt, gaat ze met haar advocaat in hoger beroep. Welke maatschappelijke gevolgen dit proces heeft, is sterk afhankelijk van de uitspraak. Indien het OM gevolgd wordt en het tot een effectieve cel straf komt, zal een brede solidariteitsbeweging ontstaan. De basis hiervoor is gelegd.

TACTIEK EN STRATEGIE.

Voor de liefhebbers van krijgsjargon: hier wordt aangetoond hoe een kleine tactische actie van één persoon die het vijandelijk terrein penetreert, zich uitbreidt naar een breder front met als strategische doelen de multinational Electrabel en de kern energie lobby. De juridische tegen aanval van Electrabel op de tactiek van Anja Hermans mist haar doel. Wat ook maandag het oordeel van de rechtbank mag zijn, het speelt in het voordeel van de mobilisatie tegen een economisch/financiële kolos die én de veiligheid van de burgers bedreigt én met haar te hoge elektriciteitsprijzen aan de verbruiker, deze aantast in zijn levensniveau.

Is het dromen te verwachten dat er opnieuw een massamobilisatie met betogingen op komst is ? Nucleair Forum zal in juni en augustus de publieke opinie opnieuw provoceren met een geldverslindende PR campagne. De regering moet eind dit jaar belangrijke beslissingen nemen. Hou je klaar om die provocaties te beantwoorden.

OPROEP VAN VIJF PARTIJEN.

Groen !, de Sociaal-Liberale Partij (SLP), sp.a-Rood en de Partij van de Arbeid (PVDA) en CAP ondertekenen de volgende tekst:

“De nucleaire lobby heeft ruim 2 miljoen euro veil voor een desinformatiecampagne met als doel de kerncentrales langer open te houden. Tegenstanders van kernenergie en voorstanders van schone en echt duurzame energiebronnen moeten het met veel minder stellen. Maar…zij hebben hun overtuiging.

Activisten die op geweldloze en open wijze het gebrek aan beveiliging van de kerncentrales in vraag stellen, tracht Electrabel met dure gerechtelijke processen de mond te snoeren. Anja Hermans, die gedurende bijna twee jaar de “beveiliging” van de kerncentrale van Doel verschalkte, kreeg van Electrabel een proces aangesmeerd. In plaats van de beveiliging op te voeren, verkiest Electrabel om de boodschapper uit te schakelen. Het is aan ons om dit niet te laten gebeuren.

Anja was en is zich erg goed bewust van de mogelijke juridische gevolgen van haar actie en is desgevallend bereid die te dragen. Zich open en bloot voor de rechtbank verantwoorden vormt een onlosmakelijk onderdeel van het concept geweldloze actie.

Om dit met enige kans op succes te doen heb je wel een ervaren en goed advocaat nodig. Samen met haar advocaat wil Anja de klacht van Electrabel in het voordeel van de anti-kernenergiebeweging ombuigen. Om dit te doen slagen roepen op om Anja te helpen haar gerechtskosten te betalen.

Dit kan door een bijdrage te storten op rekening nummer 363 – 0491356 – 91 met als mededeling “Stop kernenergieleugens van Electrabel”.

Eloi Glorieux, Els Van Weert, Antoon Stessels, Peter Mertens, Jan Vandeputte, Jos Nemeth, Andy Vermaut, Han Soete, Raf Verbeke

STOP DE LEUGENS.

Anja Hermans kreeg van de locale groep van Vredesactie Westhoek een symbolische prijs voor “moed en zelfopoffering”. Zo mag je haar volgehouden inzet wel noemen. Steun haar door naar vermogen wat euro’s te storten. Je steunt er de strijd tegen de kernenergie lobby en Electrabel mee. Rekening nummer 363 – 0491356 – 91. “Stop energieleugens Electrabel”.

(1) “Beveiliging kerncentrale Doel trekt op niks” – http://www.indymedia.be/en/node/31596

(2) “PVDA en SP.A – Rood samen op één lijst…” – http://www.indymedia.be/en/node/31762

(3) Boek - “Anja Hermans, van terroriste tot opvoedster” – http://www.indymedia.be/nl/node/23512

Hieronder een aantal foto's:

Info en foto's: Andy Vermaut

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.