Je was erbij > Overzicht

Opening van het vernieuwde computerlokaal in AVOWEST - Poperinge - 16/12/2009

Op woensdag 16 december werd het vernieuwde computerlokaal van AVOWEST, het agrarisch vormingscentrum voor de Westhoek, officieel in gebruik genomen. AVOWEST ontstond in 2002 en vormde het sluitstuk van de 5b-periode, waarbij Europa met cofinanciering van oa Vlaanderen, de Provincie en het stadsbestuur extra-financiële middelen ter beschikking stelde voor de Westhoek. De vzw Poperinge Ten Bunderen (op initiatief van het VTI Poperinge) was de projectindiener. Op die manier kon een infrastructuur met computerlokaal, vergader- en praktijklokalen afgewerkt en ingericht worden ten dienste van diverse vormingsorganisaties en verenigingen actief in de Westhoek.

Om AVOWEST uit te baten werd een gelijknamige vzw opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van oa. de 4 erkende landbouworganisaties: BB, ABS, VAC en Belbior. AVOWEST kan niet genieten van werkingsmiddelen of toelagen van de overheid, maar slaagt er toch in een meerwaarde te betekenen voor de sector en de regio. Door het ter beschikking stellen van de lokalen wordt een bijdrage geleverd tot centralisatie en coördinatie van het vormingsaanbod voor land- en tuinbouw. Vergaderen of les volgen in AVOWEST is een stimulans tot levenslang leren in een "groen" decor en met een hechte band met het dagonderwijs en de proefveldwerking van het Vrij Technisch Instituut Poperinge. Jaarlijks telt AVOWEST zo'n 2000 bezoekers voor het volgen van een of andere vergadering of cursus.

Na 7 jaar werking werd een grondige vernieuwing van het aanwezige computerlokaal noodzakelijk. Met de steun van in het verleden verzamelde sponsorgelden en met een belangrijke financiële inbreng van CERA werden zowel hard- als software vernieuwd. Het lokaal is uitgerust met 13 computers van de nieuwste generatie waarbij naast een correcte en snelle werking ook het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt. Ook het geproduceerde lawaai en de ergonomie werden in rekening gebracht. Tot slot werden de pc's uitgerust met de nieuwste besturingssoftware Windows 7, de (verbeterde) opvolger van Windows Vista. Op alle toestellen werd Office 2007 enterprise geïnstalleerd naast een aantal specifieke toepassingsprogramma's voor land- en tuinbouw.

Het computerlokaal staat ter beschikking van de organisaties voor naschoolse vorming en andere verenigingen.. Ook bedrijven kunnen het lokaal gebruiken voor bijscholingen. Tot slot maakt ook het agrarisch dagonderwijs veelvuldig gebruik van dit lokaal.
De vzw AVOWEST dankt allen die een bijdrage leverden bij het tot stand komen van deze vernieuwing, met name ICT-coördinatoren en andere personeelsleden van het VTI . Bijzondere dank gaat uit naar de sponsors en CERA. CERA investeert als coöperatie van zo'n half miljoen vennoten in diverse projecten die bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de gehele samenleving. De vernieuwing van het computerlokaal wordt gefinancierd op voorstel van de provinciale adviesraad en hoopt zo bij te dragen tot het agrarisch welzijn en de toekomst van de land- en tuinbouw en het platteland.

Op de foto van links naar rechts: Roger Vancayzeele, voorzitter AVOWEST, Lucien Croquye en Bernard Decroix van CERA, Jam Lambrecht, Paul Verraes, Marc Coene en Regine Debyser van AVOWEST.

Voor meer info kunt u terecht bij : Vzw AVOWEST, Schipvaartweg 10 te Poperinge, tel. 057 301495, www.avowest.be

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.