Je was erbij > Overzicht

Opening fietspad Krombeke - Poperinge - 12/12/2009

We trokken op zaterdagmorgen 12 december naar Krombeke voor de opneing van het nieuw vrijliggend fietspad langs de Krombeekseweg.

Op 12 december 2009 werd het nieuwe fietspad langs de Krombeekseweg-Leeuwerikstraat-Bankelindeweg in Poperinge ingereden. Het 6,5 km lange tracé strekt zich uit tussen Poperinge en deelgemeente Krombeke en passeert voor een gedeelte op het grondgebied van buurgemeente Vieteren. Het nieuwe fietspad zorgt voor een comfortabele en veilige fietsverplaatsing en moedigt zo de mensen aan om dit traject meer per fiets af te leggen.

Het fietspad maakt deel uit van het provinciale fietsroutenetwerk voor dagelijkse fietsverplaatsingen naar het werk, de school of de winkel. De verschillende instanties tekenden samen een nieuw veilig en comfortabel fietspad uit. De Provincie betaalde 945.789,47 euro en het Vlaamse Gewest betaalde 630.526,31 euro voor de aanleg van dit fietspad. De stad Poperinge neemt 856.453,73 euro van de kosten voor haar rekening, terwijl gemeente Vieteren voor 201.650,12 euro tussenkomt. In totaal heeft de aanleg van het fietspad 2.634.419,64 euro gekost.

De Sint-Blasiuskerk van Krombeke.

In de Bankelindeweg start het nieuwe fietspad.

Plaats van afspraak: OC De Bampoele achter de kerk.

Een foto uit de oude doos.

Burgemeester Christof Dejaegher was de eerste spreker.

Zicht op de aanwezigen.

Burgemeester Willy Mostaert van Vleteren.

De Poperingse burgemeester had het over de belangrijke investering in het nieuwe fietspad. Hij loofde de Provincie West-Vlaanderen voor haar inbreng. En hij verzekerde de gemeente Vleteren dat Poperinge zich aan de afspraken zou houden voor de aanleg van een fietspad tussen Woesten en Poperinge. Hij had het ook nog over de plannen van het Poperingse stadsbestuur voor de Moenaardestraat naar Haringe en de werken aan de Westouterseweg.

Een verantwoordelijke van de provincie leidde alles in goede banen en kondigde de verschillende sprekers aan.

Burgemeester Willy Mostaert van Vleteren hoopte dat ook het fietspad Poperinge-Woesten snel gerealiseerd kan worden.

Gedupteerde Patrick Van Gheluwe nam tot slot het woord namens de provincie West-Vlaanderen.

Hieronder zijn toespraak:

"Geachte dames en heren,

Fietsen als vrije tijdsbesteding zit volop in de lift. Maar voor onze korte functionele verplaatsingen naar ons werk, de school of winkel nemen we nog te dikwijls de auto. We willen bij deze verplaatsingen namelijk snel en zonder veel inspanning ter plaatse geraken. Nochtans verlies je met de fiets meestal geen tijd: je hebt geen file of moet niet op zoek gaan naar een parkeerplaats. Het vraagt inderdaad wel een kleine fysieke inspanning, maar je bespaart op een duur fitnessabonnement, want je hebt door je fietstochtjes al de dagelijkse noodzakelijke beweging voor een gezonde levensstijl! ]e komt fit en monter toe op je bestemming, je verhoogt je weerstand en voelt je beter in je vel. Je helpt ook het milieu een handje, want jouw fiets vervuilt de lucht niet en maakt geen lawaai. De fiets is bovendien goedkoop, en steeds meer werknemers worden betaald voor hun dagelijkse fietsritje naar het werk. Met andere woorden: fietsen levert jou en je medemens een hoop voordelen op.

De verschillende overheden willen het gebruik van de fiets voor deze korte dagelijkse verplaatsingen stimuleren. Een van de noodzakelijke voorwaarden hiertoe is dat dit op een vlotte, veilige en comfortabele manier kan gebeuren en dat vraagt in eerste instantie goede infrastructuur. De aanleg van nieuwe fietspaden is hierbij in veel gevallen aangewezen. Daarom tekende het provinciebestuur enkele jaren geleden in opdracht van de Vlaamse overheid een fietsroutenetwerk uit voor de functionele fietsverplaatsingen, zijnde de dagelijkse verplaatsingen naar het werk, de winkel of naar school. Criteria voor de geselecteerde routes zijn de veiligheid en het comfort. Zo'n 60% van de routes van het fietsroutenetwerk valt echter onder beheer van de gemeenten. Dat betekent een zware financiële last voor de gemeenten. Juist om dit knelpunt op te lossen, heeft de Provincie dit ondersteuningsprogramma voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen opgezet. De Provincie en de gemeenten werken hierbij samen om de korte verbindingen tussen kernen op het netwerk per fiets mogelijk te maken.

In 2006 besliste ook de Vlaamse overheid om bij te dragen in de aanleg van fietspaden op gemeentewegen. Dit om de werkelijke realisatie van het fietsroutenetwerk nog te versnellen. Dankzij het Fietsfonds kan de Provincie haar jaarlijkse bijdrage verhogen tot een totaal van 3 miljoen euro. De Vlaamse overheid voegt hieraan per provincie gemiddeld 2 miljoen euro toe. Dat zijn niet zomaar bedragen op een begroting, dat zijn concrete projecten die na heel wat voorbereiding, lobbywerk, overtuigingskracht en inspanningen dit jaar aanbesteed worden aan een aannemer. Het zijn projecten waarvan de meeste er niet zouden gekomen zijn zonder het initiatief van de provincie. En zo'n trekker voor het fietsbeleid is belangrijk, want fietsen is een écht alternatief voor de pendelaar die tot 5 km van zijn of haar woonplaats werkt.

West-Vlaanderen is trouwens de enige provincie die het aandeel van de gemeenten in het Fietsfonds op zich neemt. Dit betekent dat de Provincie 60% van de kosten voor Fietsfondsprojecten draagt. Het Fietsfonds West-Vlaanderen is dan ook een succes, want concreet zijn er voor de eerstkomende jaren nog minstens 20 fietspadprojecten gepland.

Eén van de samenwerkingsverbanden voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen met het Fietsfonds is dit project langs de Krombeekseweg-Leeuwerikstraat-Bankelindeweg. Deze weg vormt de verbinding tussen Poperinge en Krombeke en passeert ook op het grondgebied van Vieteren. Tot voor kort lag hier geen fietspad, terwijl de auto's 70 km per uur mochten rijden maar in werkelijkheid vaak veel hogere snelheden reden. Aan deze onveilige situatie heeft het nieuwe fietspad nu een einde gemaakt.

Het nieuwe fietspad is een veilig en comfortabel vrijliggend dubbelrichtingsfietspad over een lengte van 6,5 km. Dit fietspad zorgt niet alleen voor een veiligere situatie, maar zal ook op termijn het aantal fietsers langs deze baan doen toenemen.

De Provincie betaalde 945.789,47 euro en het Vlaamse Gewest betaalde 630.526,31 euro voor de aanleg van dit fietspad. De stad Poperinge neemt 856.453,73 euro van de kosten voor haar rekening, terwijl de gemeente Vleteren voor 201.650,12 euro tussenkomt. In to taal heeft de aanleg van het fietspad 2.634.419,64 euro gekost.

Dames én heren, we hopen dat, met het Fietsfonds, de verschillende overheden samen op een versnelde en efficiënte manier het fietsroutenetwerk kunnen realiseren en meer veiligheid, meer leefbaarheid en minder files brengen in West-Vlaanderen. Ik dank het gemeentebestuur van Poperinge en Vieteren en het Vlaamse Gewest voor de goede samenwerking in dit project. Verder gaat mijn dank uit naar de aannemer, de nutsmaatschappijen en de omwonenden die gedurende de werken begrip hebben moeten tonen voor de werken. Ik ben er van overtuigd dat dit fietspad zal bijdragen tot een veiligere, leefbaardere en gezondere omgeving voor ons allemaal.

Dank voor uw aandacht. "

Enkele van de slides uit de presentatie.

Het nieuwe fietspad is 6,5 km lang.

U ziet het goed: dit is de totale kostprijs van het nieuwe fietspad. Maar om duidelijk te zijn: hier zitten ook heel wat extra kosten in zoals nutsvoorzieningen, werken aan rioleringen, ...

En dan kon het nieuwe fietspad officieel ingereden worden.

Officiële foto.

Dan werden de nadars weggehaald

en kon het pad ingereden worden.

Het moet gezegd: het pad ziet er prima uit !

En er waren ook al andere fietsers op pad.

Het was fris maar het weer zat op deze 12e december duidelijk mee. Trouwens het was ook voor westhoek.be wellicht het eerste fietspad dat in december werd ingereden.

De kruising met de Nonnenstraat ter hoogte van het Jagershof.

Merkwaardig: de Nonnenstraat leidt naar de abdij Sint-Sixtus van de paters van Westvleteren ;-)

En daar komen de fietsers.

Tevreden gezichten.

Tijd voor een Poperings Nunnebier. Maar toch opletten: het loopt zoet binnen, maar ...

Iedereen liet het zich goed smaken.

Proficiat aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit nieuwe mooie fietspad tussen Krombeke en Poperinge.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in jullie gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.