Je was erbij > Overzicht

Feest in de Blankaart - 50 jaar natuurbeheer - Woumen - 23/08/2009

Dit jaar beheert Natuurpunt het natuurgebied De Blankaart 50 jaar! In de Blankaart startte men eind '50 al met natuurbeleving en natuurexploratie. Als een van de eerste plaatsen in Vlaanderen kon je er met een gids op stap in het natuurgebied of aan natuurweekends deelnemen. Ook beheerwerken stonden op het programma. Dankzij de inzet van heel wat vrijwilligers en professionele medewerkers schittert deze parel in de IJzervallei.

Op 50 jaar tijd groeide het natuurgebied van 70 hectare uit tot een flinke brok natuur van 300 hectare. Deze zomer gaat ook het natuurinrichtingsproject van start. Na de realisatie van de werken wordt in functie van moerasherstel het waterpeil verhoogd en komt onder andere de roerdomp hier weer tot broeden.

Voor 1959 was de Blankaart eigendom van de familie Kempynck en het gebied werd gebruikt voor jacht en visvangst. Toen waren er ook al vogelliefhebbers en plantenkenners die heel wat belang hechten aan bescherming van dit gebied. De echte pionier die pleitte voor bescherming was veearts Caenepeel uit Ieper die samen met Bioloog Edgard Kesteloot uit Ieper de eigenaar overtuigden van de natuurwaarden van de Blankaart. De zonen Luk en Paul Kempynck hadden hiervoor begrip en overtuigden op hun beurt hun moeder om het gebied in beheer te geven.

Het gebied is inmiddels beschermd en dat ook dankzij de erkenning als Europees vogelrichtlijngebied en internationaal als Ramsargebied.

In 1978 heeft de familie Kempynck de vijver verkocht aan Natuurpunt en een paar jaar later is gestart met de aankoop graslanden rondom de vijver. Verder worden met de omliggende landbouwers beheersovereenkomsten afgesloten voor de uitbating van hun eigendommen.

Natuurpunt koopt gronden met gelden van hun leden, vrijwillige steun en schenkingen of sponsors. De Stad Diksmuide doet eveneens haar duit in het zakje evenals het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

De Blankaart mocht vandaag op een grote belangstelling rekenen. Meer mensen beseffen dat we zuinig moeten zijn met het beetje natuur die we nog hebben.

Het kasteel

Interview van Guido Vandenbroucke, conservator

Guido Vandenbroucke nam als eerste het woord.

Willy Ibens, directeur van Natuurpunt

De directeur van de gasmaatschappij

Burgemeester Lies Laridon

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leemilieu

Toasten op de jarige Blankaart

Pol Goossens, peter van Natuurpunt

Rondleiding

In de kijkhut

Met de fluisterboot

Eventjes blijven steken

Pareltjes in de natuur

Honger gekregen

Houden van natuurNuttige inlichtingen : www.natuurpunt.be

Info Natuurpunt en foto's: A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.