Je was erbij > Overzicht

Herdenking bevrijding trein 1944 - Diksmuide 21/08/2009

Op 3 september 1944 stopte in het station van Diksmuide een trein. Vermits het Duitse leger zich in die periode terugtrok was dit in principe niets ongewoons. Maar deze trein bestond uit beestenwagons volgestouwd met joden, politieke gevangenen en gedeporteerden...286 mensen op weg naar hun vernietiging.

Moedige verzetstrijders hadden echter eerder de spoorlijn opgeblazen waardoor de trein niet verder kon. Aangezien de opeengepakte mensen in de wagons dreigden te stikken sprak het Diksmuidse verzet de bewakers aan en konden zij hen overtuigen om de gevangenen over te brengen naar een opvangcentrum in de stadsschool. Intussen maakten de Diksmuidelingen, woonachtig langs het parcours, van de gelegenheid gebruik om de gevangenen bij hen thuis naar binnen te trekken waardoor deze mensen opnieuw hoop kregen op een goede afloop en een nieuw leven na alle ellende.

Naar aanleiding van het thema "Hoop" van de Vierdaagse 2009 wilde het stadsbestuur van Diksmuide deze gebeurtenis anno 1944 op een passende manier in de kijker plaatsen.Beelden, poëzie, een streepje muziek en de artistieke inbreng van actuur Rene Verreth brachten op vrijdag 21 augustus het pakkend relaas van mensen die dankzij de Diksmuidse bevolking opnieuw hoop koesterden op een wereld vol liefde en vriendschap ondanks de gruwel die ze eerder meemaakten.

Deze herdenking vond plaats in aanwezigheid van het Stadsbestuur, vertegenwoordigers van diverse verenigingen van Oud-strijders, Verzetslieden en de Joodse gemeenschap en alle betrokken partijen.Tekst: Info Stad Diksmuide - foto's : A.Ommey, Diksmuide

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Jullie krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.