Je was erbij > Overzicht

Erfgoeddag: Onzen Heertje opent online museum - Poperinge - 24/04/2009

Naar aanleiding van erfgoeddag vond in Poperinge op vrijdagavond 24 april de voorstelling plaats van het onlinemuseum van de vereniging Onzen Heertje. Plaats van het gebeuren was de historische gasthuiskapel in de gelijkname Gasthuisstraat.

Secretaris Frans van de vereniging Onzen heertje heette iedereen welkom: "We bewaren wat mensen ons geven. We inventariseren, registreren, sorteren, klasseren, ... alle voorwerpen. We hebben een bestand van 10.000 religieuze boeken. Daarnaast hebben we vele foto's, bidprentjes, taferelen, ... Alles staat in ons kleine huisje in de Trommelstraat. Je kunt er roeren, nog keren", aldus de secretaris.

Hij vervolgde: "We droomden van een museum, maar dat bleek niet haalbaar. Maar we zijn creatief en besloten een virtueel en online musem te starten. De idee van een echt museum is echter nog niet begraven. Waarom doen we dit allemaal? We willen dit stuk religieus erfgoed bewaren. Er is hiervoor meer interesse dan je zou denken. We proberen heel wat achtergrondinformatie te verzamelen en dat zorgt voor de toegevoegde waarde en is een belangrijke verdienste van onze vereniging".

En de secretaris vervolgde: "One blog registreere reeds 21.000 bezoekers. Onze website bijna 30.000 en we tellen veel bezoekers in ons huisje. Het oudste boek dat we hebben dateert van 1623 en wordt momenteel gedigitaliseerd door de Universiteit Gent. Onze vereniging geeft ook een kwartaaltijdschrift uit. Onze vereniging is reeds 8 jaar actief met een 8-tal vrijwilligers".

Daarna was het de beurt aan schepen Marleen Baelde: "We moeten de interesse voor erfgoed aanwakkeren. De vereniging Onzen Heertje organiseerde naar aanleiding van erfgoeddag de tentoonstelling 'Vriendschap tussen de Poperingse confreriën en broederschappen'. Het religieus erfgoed is kwetsbaar hoewel het een belangrijk deel is van ons patrimonium. Wat Onzen Heertje doet is geen sympathieke vorm van folklore, maar toont de behoeften van de kleine mens van alle tijden. De vraag naar collectievorming en selectie wordt steeds belangrijker. Hierbij zijn het inzicht, de kennis en de vaardigheid van Onzen Heertje van belang. Met de realisatie van het virtuele museum wordt dit erfgoed ontsloten. Het is een bron van het religieuze leven in onze Westhoek".

Gedeputeerde Gunter Pertry was de volgende spreker: "Erfgoed is in belangrijke mate een zaak van vrijwilligers. Vanuit de Vlaamse overheid hebben de provincies er een nieuwe taak bijgekregen, namelijk het erfgoeddepotbeleid. We hebben reeds een aantal lokaties bekeken, waaronder enkele hier in Poperinge. Het beleid terzake is een kwestie voor de langere termijn. Ik ben blij hier vandaag aanwezig te zijn omdat de provincie het online museum van de vereniging financieel heeft gesteund".

Dries Chaerle bracht tot slot een geanimeerd relaas van zijn tocht naar de hemel, beladen vol met religieus erfgoed.

Daarna stelde Henri Vandenberghe het virtuele museum voor. De databank bevat een schat aan informatie. Beslist eens surfen dus naar www.onzenheertje.be.

In de kapel werden ook de grafstenen tot leven gebracht.

En daarna werd uiteraard druk bijgepraat tijdens de receptie.

Je kunt de tentoonstelling ook op erfgoeddag bezoeken. Ze ligt op het parcours van de stadswandeling.

Zicht op een aantal stukken van de tentoonstelling.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.