Je was erbij > Overzicht

Tweejaarlijkse bijeenkomst van Vincentianen - Poperinge - 04/04/2009

De Sint-Vincentiusvereniging is waarschijnlijk een van de oudste organisaties in België die zich inlaten met armoedebestrijding. De organisatie is nochtans springlevend. Op 4 april 2009 kwamen een negentigtal medewerkers van Sint-Vincentius samen voor een ontmoetings- en vormingsdag in dienstencentrum De Bres te Poperinge.

De Sint-Vincentiusvereniging is nationaal en provinciaal gestructureerd. De werking gebeurt in zogenaamde "Conferenties" waar vrijwilligers voor een bepaalde parochie, federatie of voor een volledig decanaat proberen adequaat bij te dragen aan het lenigen van de plaatselijke armoede. Sint-Vincentius West-Vlaanderen vzw heeft haar maatschappelijke zetel in de Elisabethlaan 293 te 8400 Oostende. In dit gebouw is op het gelijkvloers De Zandkorrel gevestigd, van waaruit de meeste voedselhulp voor Oostende uitgereikt wordt.
Het provinciaal secretariaat ligt momenteel echter bij vzw De Wervel in de Goudenhoofdstraat 19C te 8970 Poperinge. Provinciaal voorzitter is Jean Marie Robaeys uit Woesten. Diaken Dirk Verschoore uit Mesen is de provinciale secretaris en Geert Maes uit Poperinge is provinciaal penningmeester. Zij maken de Raad van Bestuur uit van de vereniging sinds 1 januari 2009.

Een zicht op de Vincentiaanse dag van 4 april 2009.

In Poperinge was er op 4 april veel ruimte voor ontmoeting tussen de leden van de verschillende conferenties. Maar er werd ook gezorgd voor een sterk inhoudelijk gedeelte door Prof. Mark Van de Voorde, voormalig hoofdredacteur van "Kerk en Leven" en momenteel raadgever en speechschrijver voor Premier Herman Van Rompuy en van Vicepremier Steven Vanackere. Hij sprak over de spanning tussen de maakbaarheid en raakbaarheid. Momenteel primeert in onze samenleving de maakbaarheid. Maar als we een oplossing willen geven aan vele problemen, moeten we ons laten raken door wat mensen meemaken. Dan wordt inzet niet "een klein beetje", maar een levenswerk. Dan wordt aandacht voor rechtvaardigheid en voor de zwaksten een levenshouding.

Het afscheidnemend bestuur en de nieuwe voorzitter. Van links naar rechts: Jean Marie Robaeys uit Woesten (voorzitter), Jean-Pierre Oosterlynck uit Kortrijk (ere-penningmeester), Roland Laukens uit Blankenberge (ere-voorzitter) en Lucien Boone uit Oostende (ere-secretaris).

Het afscheidnemend bestuur werd tijdens de bijeenkomst in Poperinge vereremerkt door de Voorzitter van de Nationale Raad van Sint-Vincentius, de heer Léon Even. Zij totaliseerden samen dan ook 120 jaar trouwe inzet voor het werk van Vincentius. Daarvan nam Jean-Pierre Oosterlynck de helft voor zijn rekening, Lucien Boone kan terugkijken op 40 jaar vrijwilligerswerk en Roland Laukens was 20 jaar actief.

Een deel van de vrijwilligers van De Wervel in Poperinge die als ontvangende afdeling het geheel in goede banen leidden.

De Wervel vzw werkt voor de 23 parochies van decanaat Poperinge, dus voor de gemeenten Poperinge, Vleteren, Heuvelland en Mesen. Zij is gevestigd in de Goudenhoofdstraat 19 C te Poperinge. Elke donderdagnamiddag komen er ongeveer 120 gezinnen voedselhulp afhalen. Maar vzw De Wervel heeft ook nog een uitgebreide tweedehandswinkel voor kledij, huisraad en meubelen. Uiteraard is De Wervel enkel toegankelijk voor mensen die nood hebben en daarom een kaart krijgen vanuit een sociale dienst. In de septembermaand
wordt ook een steuntje gegeven aan behoeftige gezinnen met schoolgaande kinderen. En het gebeurt dat er tussengekomen wordt in openstaande schoolrekeningen of wanneer kinderen omwille van langdurige ziekte langere tijd opgenomen zijn in een ziekenhuis.

Info en foto's: Dirk Verschoore

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.