Je was erbij > Overzicht

Kunst op de koer in het Hopmuseum - Poperinge - 03/04/2009

Het Hopmuseum pakt uit met een artistieke lente. Op de binnenkoer is vanaf 3 april 2009 beeldhouwwerk te zien van Rik Ryon en Michel Devooght. In het museum loopt vanaf 26 april een tentoonstelling met aquarellen van Adhémar Vandroemme. Voor beide initiatieven slaan het museumteam en de Vrienden van het Hopmuseum de handen in mekaar.

In 2008 werd een eerste 'Kunst op de koer' gehouden in het Hopmuseum.

Beeldhouwwerk van Rik Ryon en Michel Devooght

De expositie die op 3 april van start gaat, past in de reeks Kunst op de koer. Rik Ryon laat naast enkele koperstructuren ook keramiekwerk zien. Deze Provenaar genoot enerzijds een technische opleiding en bekwaamde anderzijds zich op artistiek vlak tijdens een avondcursus aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel. Wanneer hij werkt rond de Grote Oorlog wil hij meestal benadrukken dat zwaarden best worden omgesmeed tot ploegscharen. Ook achter zijn volkse en ludieke thema’s steekt een opvallende visie. Hij beeldt op een tafel een trotse haan uit die het op de hoeve voor het zeggen heeft. Zijn uitvinder van het warme water loost langs zijn koperen plasser. Met zijn speciale plukstoelen zorgt hij voor een verrassende link tussen hop en oorlog.

Michel Devooght uit Krombeke is sinds een achttal jaar aan het werk als beeldhouwer. Zijn thema’s spreken een breed publiek aan: vrouwelijke bustes, sierlijke naakten, een figuratief paar, moeder met kind en landelijke personages, zoals de ploeger en de zaaier. Michel Devooghts werk getuigt van innigheid en liefelijkheid. De toeschouwer moet niet meteen op zoek gaan naar een onderliggend mysterie. De gebruikte materies zijn wit- en blauwsteen alsook diverse houtsoorten. “Harde eik is zeer dankbaar om mee te werken”, aldus Michel. “Linde vraagt een heel andere techniek omdat het veel zachter is.” Hij toverde onder meer een oude hopkeper om tot een slanke vrouwenfiguur.

Iedereen kan tijdens de openingsuren van het museum de beelden gratis bekijken op de historische museumkoer. De expositie loopt tot 28 juni.

Hieronder een reeks foto's van de opening van deze tentoonstelling op vrijdagavond 3 april 2009.

Rechts het beeld 'Versteend' van Michel Devooght.

Links 'Reiger' van Rik Ryon en rechts zijn werk 'Plukstoelen'.

Meer werk van Rik Ryon.

Schepen Marleen Baelde hield de openingstoespraak.

Flink wat volk op deze opening.

Daarna was het de beurt aan Johan Claerhout, voorzitter van de vrienden van het Hopmuseum.

Hieronder zijn toespraak:

"Dames en heren van het Stadsbestuur
Dames en heren,
Vrienden van het Hopmuseum,
Welkom

Precies één jaar geleden, de eerste vrijdag van april, stonden wij hier ook op deze binnenkoer van het Hopmuseum naar aanleiding van de opening van onze eerste Kunst op de Koer. Twee maanden lang trokken de metaalsculpturen van kunstsmid Guido Gryson uit Reningelst en de artistieke creaties van het huis Lupulus uit Westvleteren de aandacht van de bezoekers of toevallige passanten. De appreciaties bleven niet uit wat ons meteen overtuigde dat een tweede editie op onze activiteitenkalender zeker mocht geplaatst worden.
Onder de noemer "toegankelijke kunst van eigen bodem" kunnen we dit keer nader kennismaken met het werk van Rik Ryon uit Proven en Michel Devooght uit Krombeke. De binnenkoer wordt integraal voor de kopersculpturen van Rik en de beelden in steen van Michel gereserveerd terwijl Michel zijn subtiele houtsculpturen meer binnenskamers, in de inkomhal van het Hopmuseum exposeert waar trouwens de koperen Plukker van Rik een paar seizoenen al zijn vaste stek heeft.

Rik en Michiel zijn geen onbekenden meer. Had Michel al lang een grote bewondering voor houten lambrizeringen in kerken, dan begon het eigenlijke 'zelf creatief bezig zijn' zo'n tiental jaren geleden. Van het vakeigen jargon als 'guts'( ik heb begrepen dat dit gebogen beitels zijn) en de techniek van het 'kopskappen' had hij eerder nog nooit gehoord. Via diverse contacten met kunstenaars begon het toch te kriebelen om de basistechnieken onder de knie te krijgen. En zo volgde Michel een viertal jaar cursussen in het Roeselaarse kunstcentrum Ten Elsberghe en later leerde Els Vermandere, dochter van Willem, hem Franse witsteen kappen in De Speye te Poperinge. Meteen een nieuwe uitdaging : leren werken met de 'bouchardeerhamer'.

In zijn 'vluchthuis voor mannen' zoals hijzelf zijn atelier noemt en waar hij soms tot 's avonds elf uur bezig is, sculpteerde Michel zijn eerste beeldje , jawel, uit een oude deurpost. Of het nu kerselaar, eik, linde, wilg, es of notelaar is, iedere houtsoort heeft zijn eigen kenmerken en hardheid. Voor de kunstenaar is het steeds opnieuw zoeken naar de beste verhoudingen, rekening houdend met de mogelijkheden en ook de onmogelijkheden van het hout. Een stuk afgedankte hopkeper staat hier nu als een lieftallige 'Nostalia' (of nostalgische Natalia)te pronken. "Het geeft altijd een enorme voldoening om uit een ruwe blok iets moois te maken", verwoordt Michel zelf zijn individueel streven om vorm te geven aan zijn liefde voor natuur en mens. Zijn werken zijn dan ook meestal figuratief. Na 2 tentoonstellingen in Krombeke, 4 x Kunst bij de buren, een groepstentoonstelling in het klooster van Nieuwkerke en de expositie 'ijssculpturen' in de Lovie en het Begijnhof van Diksmuide, zal het artistiek werk van Michel in dit prachtige kader zeker niet misstaan.

De initialen , de dubbele R - "rik an rik geschreven" zoals Rik zegt - zijn het gekende signatuur op de werken van RR, Rik Ryon. In de ouderlijke , authentieke maalderij langs de Blokweg in Proven kan Rik Ryon zich ongebreideld uitleven en zijn fantasie de vrije loop laten. Reeds als jonge snaak kon hij geboeid luisteren naar de verhalen over de Eerste Wereldoorlog , het leven aan en achter het front. En als bestuurslid van een vzw die inventarisatie- en opgravingswerk verricht, zijn de 'battlefields' een belangrijke bron van inspiratie.

De 'Groote Oorlog' , die sporen en littekens trok, blijft hem zozeer tot in zijn diepste vezels raken dat deze, bijna vanzelfsprekend , als de rood-koperen draad doorheen een groot deel van zijn werk loopt.
Inderdaad, de kopersculpturen zijn niet louter verwijzingen naar de gruwel van de oorlog maar fragmenten van beelden, die bovendien zo vaak gemaakt zijn uit de koperen banden van afgeschoten projectielen. Deze werken krijgen dan ook een diepere waarde precies omdat het gebruikte metaal op zich reeds geschiedenis "spreekt", jawel bijna 100 jaar na de feiten.

Momenteel is een selectie van deze "thematische" werken tentoongesteld in Nieuw-Zeeland als een herinnering aan de toenmalige aanwezigheid van Nieuw-Zeelanders in Mesen, Waasten en Passendale. Vaak wordt het werk van Rik Ryon omschreven als de voortzetting van een lange traditie "trench art", een verwijzing onder meer naar het bewerken, sculpteren en graveren van oorlogskoper en dit zowel in de loopgraven als achter het front . Doch de figuren van Rik gaan verder dan de sierkunst van weleer, het zijn meer dan 'sierobjecten'. Zij zijn 'toonbeelden' van diepmenselijk realisme. De oorlog in al zijn facetten is evenwel niet het enige thema in het werk van Rik. Ook de boerebuiten, oude ambachten,volkse figuren, sagen en legenden zijn belangrijke inspiratiebronnen : denken we maar aan zijn Spellewerkege nabij het Weeuwhof, de reeds genoemde Plukker in het HM, of zijn Karel de Blauwer in Haringe, Pieter de pensenjager, de rattenvanger van Hamelen of zijn Diogenes, de eigenzinnige filosoof die in een regenton leefde en bij klaarlichte dag met een lamp rondliep op zoek naar een mens'.

En soms word je door de kunstenaar op het verkeerde been gezet of ziet hij met pretoogjes toe hoe je zijn koperen 'doordenkertjes' of artistieke 'spielereitjes' gadeslaat . Typerend hiervoor zijn z'n 'frigovlieg' , gemaakt uit de scharnieren van een oude koelkast, of - met dit heerlijk weertje mocht hij niet ontbreken - zijn 'zonnetapper', na een paar streekbieren vaak tot 'uitvinder van het warm water'omgedoopt. Een gesprek met Rik leert je al vlug dat Rik de kunst verstaat om te relativeren, om ietwat filosofisch tegen het leven van elke dag aan te kijken. In dit verband schreef Rik een bundel losse gedachtjes, dag na dag bijeen. Het is uiteindelijk een bundel van 505 aforismen geworden. Voor deze 505 'hartslagen' kan men vanavond bij de auteur terecht. Michel en Rik, jullie zullen hier 4 maanden lang een toegevoegde waarde voor het hopmuseum betekenen. We hopen dat velen door het getokkel van de specht op de aloude keper naar deze binnenkoer gelokt worden en zo met jullie werk nader kennis zullen maken.

Ik zou graag iedereen willen bedanken die op de één of andere manier aan de voorbereiding van deze expositie heeft meegewerkt. Ik kan het niet laten om speciaal toch Johan Adriaen en Bertin Deneire te bedanken. Samen met hen dank ik ook het Stadsbestuur, conservator Herman Degryse en het team van het Hopmuseum. Mag ik nu de schepen van Cultuur, Marleen Baelde , vragen om nog even de micro van mij over te nemen?"

Vrijdag 3 april 2009
Johan Claerhout

Boven: Michel Devooght (links) en museumconservator Herman Degryse kijken toe.

Schepen Baelde verklaarde de tentoonstelling voor geopend.

En daarna kon iedereen de kunstwerken bekijken.

En natuurlijk ook een hommeltje proeven.

Is de klok van de Sint-Bertinuskerk blijven stilstaan?

Verder kun je in het Hopmuseum nog terecht voor de tentoonstelling: Aquarellen van Adhémar Vandroemme

Van 26 april tot 24 mei loopt in het Poperingse Hopmuseum een tentoonstelling van het werk van Adhémar Vandroemme. Deze 92-jarige ex-Watounaar is een van de best gekende hopkunstenaars in de streek. Verleden jaar schonk vzw Vrienden van het Hopmuseum een bijzonder schilderij van zijn hand, nl. Hommelpap in Poperinge. Onlangs besliste de vzw om een dertigtal aquarellen van Adhémar Vandroemme ter beschikking te stellen van het museum. In deze werken schetst deze productieve kunstenaar een levendig beeld van de hopcultuur in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Als zoon van een hopboer hielp Adhémar Vandroemme in zijn jeugd actief mee aan alles wat met hop te maken had. Die werkervaring, gekoppeld aan de creativiteit van deze veelzijdige streekkunstenaar, maken van deze tentoonstelling een uniek artistiek en heemkundig getuigenis. De aquarellen zijn te zien in de expositiehal van het museum. De bezoekers krijgen uitleg bij de verschillende scènes aan de hand van een begeleidende brochure. Deze tentoonstelling wordt niet toevallig officieel geopend op de vooravond van de Erfgoeddag. Deze tentoonstelling sluit immers perfect aan bij het thema van die dag, nl. Uit vriendschap!?

De werken van Adhémar Vandroemme zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van het museum.

Het Hopmuseum is op weekdagen open van 10 tot 18 u., op zaterdag van 14 tot 18 u. en op zondag van 10 tot 12 en van 14 tot 18 u. Meer info: www.hopmuseum.be.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.