Je was erbij > Overzicht

Nocturnes Ieper klaar voor 11e editie - Ieper - 30/04/2009

Westhoek.be was erbij op de persvoorstelling van de 11e editie van de Ieperse nocturnes op donderdag 30 april 2009. Plaats van het gebeuren: Café-Bistro Dots op Ter Waerde in Ieper.

Nocturnes 2007 - De Prijswinnaars

Aan elke editie van de nocturnes is telkens een kleine wedstrijd verbonden. Deelnemers krijgen op de eindlocatie een deelnemingsformulier met een aantal vragen over de theaterwandeling die ze meemaakten. Die formulieren worden door heel veel mensen ingevuld. De winnaars worden telkens uitgenodigd op de persvoorstelling van de volgende editie.

Voorzitter Patrick Deldaele overhandigde de waardebonnen en een ticket voor de editie 2009 van de nocturnes aan de aanwezige winnaars.

3e prijs voor Mia Lermyte uit Vlamertinge.

1e prijs voor mevrouw Bacelle uit Wevelgem

NOCTURNES IN IEPER: EEN BESCHOUWEND OVERZICHT.

L' HISTOIRE VECUE EN AVENTURE: AVONTUUR, ERVARING, BELEVING…

Straks beleven we de elfde editie van de Nocturnes. De leden van de projectgroep en een groep enthousiaste technici, historici, schrijvers, spelers, costumières, schminkers en regisseurs werken zich momenteel uit de naad om er weer een geslaagde editie van te maken. Tijd om eens stil te staan bij een fenomeen dat in Ieper werd ontwikkeld en intussen zowat overal in Vlaanderen wordt toegepast.

De Nocturnes zijn ontstaan in augustus 1992. Toen stelden enkele Ieperlingen zich de vraag hoe het moest met de toeristische promotie van de monumenten en de geschiedenis van de stad. Uitgangspunt was een wetenschappelijke studie van het WES waarin de profielen van het toekomstige toerisme werd beschreven: actie, avontuur, ontdekking, ervaring, beleving… Dit sloot aan bij de behoefte om eens een andere benadering te zoeken voor een klassieke gidsbeurten. Een beetje meer "l'histoire vécue en aventure"! Er moest leven in de brouwerij komen en er waren enkele inspirerende voorbeelden in het buitenland. In London en Edinburgh vonden geheimzinnige "ghostwalks" plaats: een gids die een groep bezoekers begeleidt doorheen tijd en ruimte.

De idee was een traject uit te stippelen op basis van het rijke monumentale patrimonium van de stad. Een parcours waarlangs boeiende historische situaties zouden worden geëvoceerd. Het concept was geboren. Toch nog even in herinnering brengen waarover het toen ging.

Piet Lesage nam het grootste deel van de persvoorstelling voor zijn rekening.

HISTORISCHE ACTUALITEITEN EN ACTUELE HISTORIES

De geschiedenis van Ieper is een opeenvolging van geluk en ongeluk, van grootheid en bekrompenheid, leven en dood, liefde en haat, oorlog en vrede. Dit is het herkenningspunt voor de bezoekers aan deze stad: hun geschiedenis verschilt niet grondig van de onze.

De geschiedenis van Ieper heeft een eigen karakter, kent een eigen loop en heeft haar eigen dramatische hoogte- en dieptepunten. De ontwikkeling van de stad is hecht verweven met de ontwikkeling van het laken. De geuzentijd, de bezetting door vreemde troepen en de Eerste Wereldoorlog maakten scherpe kerven in de huid van de stad. Voor wie Ieper wil leren kennen, is dit het aparte gegeven.

De subtiele koppeling van historische actualiteiten aan actuele histories is een keurmerk van de Nocturnes. Hierdoor krijgt geschiedenis een levend karakter: het godsdienstig fanatisme in de geuzentijd is een herkenbaar actueel gegeven. Democratie en totalitarisme, fundamentalisme versus vrijheid, respect voor mensenrechten versus barbarij, rijkdom en armoede zijn spanningsvelden van alle tijden. Wie de geschiedenis niet kent, heeft geen toekomst. Daarom zijn de Nocturnes ook lessen in leven.

IEPERSE MONUMENTEN: (H)EERLIJKE GETUIGEN

Het cultuurhistorisch patrimonium is een droomdecor waarin geschiedenis tot leven komt. Monumenten zijn geen fossiele getuigen. Zij vertellen ons eerlijk over mensen en dingen van toen. Hun muren en vensters zijn echo's van een niet zo ver verleden. Zij schetsen de voorbije tijd en stellen vragen over de toekomst.

Nocturnes: her - denken en be - leven van Ieperse monumenten.

De Nocturnes zijn theaterwandelingen. Wie mee stapt ont-dekt een wereld van geschiedenis en monumenten. Een wereld die de onze is en toch weer niet. Historische actualiteiten worden actuele histories. Wat ons ver-bindt, ont-bindt ons weer. We worden nostalgisch aangetrokken door het verleden en schermen de toekomst angstig af. Nocturnes zijn een speelse verkenning van monumenten. Van verleden, heden en toekomst. We beklimmen guitig hun dode muren, soms letterlijk, meestal figuurlijk. Zonder te beseffen dat we onszelf zien. Nocturnes: lessen in leven?

In de 10 edities hebben we zeer merkwaardige monumenten en sites ontsloten. In de eerste editie plaatsten we inquisiteur Titelmans in het toen nog bouwvallige Kruitmagazijn. We moesten er een planken vloer leggen op de fundering en het vele water in het gebouw. Het hout werd een jaar later gebruikt om een veerboot te maken. In 1996 hebben we met een kolossale kraan en een mini-bobcat de gangen van het Hoornwerk vrijgemaakt. De derde Nocturne deed het Merghelynckmuseum aan en eindigde notoir in de Yperley, toen net verworven door de stad en nog niet ingericht als kantoor. In 1998 gingen we naar de Palingbeek en ontsloten o.a. de oude sluis. We ontdekten er de schoonheid van de duisternis. De editie van 2002 eindigde spectaculair in het monumentale Steen der Tempeliers, ons voormalige postgebouw. Die van 2003 bracht nog even het oude zwembad in herinnering en eindigde in de Picanolsite, ook al een legende. De editie van 2005 toonde de werkuizen Denys-Lebbe, de Eton school en de aftandse hal van de voormalige biercentrale. Tenslotte was 2007 bijzonder merkwaardig: de Vaubantoren van Dikkebusvijver stortte gedeeltelijk in…

OMZIEN IN VERWONDERING

In de tien voorbije edities hebben we de grenzen verkend en verlegd van de theatervormen in onze streek. Voor onze bezoekers lijkt alles vanzelfsprekend. Maar wij weten wel beter: niets is vanzelfsprekend. Zonder een feilloos draaiend technisch team zouden we nergens staan. Zonder de mensen van de kostumering en de pruiken zouden er geen Nocturnes zijn. Zowel de techniekers als de kledingmensen hebben veel en hard gewerkt. Het heeft allemaal geen naam en toch vormen zij de basis van de productie. Zonder geduldige grimering zouden de spelers er maar bleekjes uitzien. Deze teams vormen de warme binnenkant van de Nocturnes: niet gezien maar daarom niet minder gewaardeerd. De spelers en de regisseurs vormen de buitenkant van de productie. Deze zijn wel zichtbaar voor onze deelnemers. Zij hebben de Nocturnes de gestalte en de inhoud gegeven waarop weer eens meer dan 3000 bezoekers zijn op afgekomen.

Wij zijn een bont gezelschap van mensen van goede wil die zich allemaal hard en vrijwillig inzetten. De Nocturnes bieden plaats aan sterspelers en aan mensen die nauwelijks toneelervaring hebben. Het is een warme bende die goed samenhangt. Een van onze gemeentelijke beleidsmensen heeft mij daarom gezegd: dat is het echte wonder van de Nocturnes. De Nocturnes vormen een grote familie waar meer relaties geboren dan gebroken werden. We vergeten wel eens hoe sterk die sociale band en hoe diep de behoefte aan contacten bij sommige van onze medewerkers is.

Intussen hebben veel van onze oorspronkelijke medewerkers de overstap gewaagd naar amateurgezelschappen in de regio. Omgekeerd is de overstap van deze gezelschappen naar de Nocturnes veel geringer. De Nocturnes zijn een voedingsbodem en een kweekschool van toneeltalent. Sommige van onze medewerkers hebben zelf een eigen Nocturnesproductie opgezet in aangrenzende gemeenten. Heel wat gemeenten in onze provincie hebben de methodiek van de theaterwandelingen overgenomen. Wat een eer.

De concurrentie dwingt ons voortdurend om technieken en methodes te vernieuwen. Audiovisuele experimenten vonden hun plaats in de producties. Deze keer staat een akoestisch experiment op stapel.

FEITEN & CIJFERS

Aanvankelijk was het de bedoeling de Nocturnes als een toeristisch product aan te bieden aan de bezoekers van deze stad. De realiteit heeft ons snel tot andere inzichten gedwongen. Onmiddellijk was de vraag bij de inwoners (en familie) van de Ieperlingen zo groot dat de toeristen en de bezoekers haast in het niets verdwenen. Even was er een poging om de zgn. toeristennocturne uit te werken (in het Engels!) maar dit bleek uiteindelijk niet de goede keuze. De eerste Nocturne mocht in 1995 op een bescheiden belangstelling van 750 bezoekers rekenen, de volgende editie ging al naar 1500. Vanaf de derde editie werd de totale capaciteit ingesteld op 3000. De plaatsen gingen volledig de deur uit. Nu verwachten we een 3.750 bezoekers. We hopen op een volledige uitverkoop op 16 mei.

EEN OVERZICHT VAN DE 10 VOORBIJE PRODUCTIES!

Jaar / Onderwerp en locaties

 • 1995: Een verkenning door tijd en ruimte, startend vanuit het verleden en opklimmend naar het heden. Parcours in vestinggebied. Roeiboten.
 • 1996: Een verkenning door tijd en ruimte, startend vanuit het heden en afdalend naar het verleden. Parcours in vestinggebied. Overzetboot.
 • 1997: De moord op Louis Malou, een verhaal over een verdacht overlijden. De zgn. Yperleynocturne met een parcours in het centrum van de stad.
 • 1998: Het sprookje van de Vierlingen en het huwelijk van dochter Callewaert met de muleboer. Parcours in de Palingbeek n.a.v. 25 jaar Provinciaal Palingbeekdomein. Gebruik boerenkar.
 • 1999: 1ste Sabbatjaar
 • 2000: Een herhaling van de de eerste editie (die maar voor 750 bezoekers werd beleefd). Aangepaste versie. Parcours in het vestinggebied. Roeiboten.
 • 2001: De toeristennocturne, een verkorte Nocturne-editie op basis van de eerste editie. De editie werd in het Engels en in het Nederlands gebracht.
 • 2002: De Tempeliersnocturne. Tocht in het oostelijke vestinglandschap met overzet, roeiboten en wandeling door Ieperlee.
 • 2003: De water- of Picanolnocturne. Parcours in het noordelijke deel van de stad. Gebruik legercamions en walvisboten.
 • 2004: 2de Sabbatjaar
 • 2005: De zgn. Bamba- of vrouwennocturne, een hulde aan belangrijke vrouwen in de geschiedenis van de stad een belangrijke rol hebben gespeeld. Parcours in het centrum van de stad.
 • 2006: 3de Sabbatjaar.
 • 2007: De Vaubannocturne. Een verkenning van de werken van Vauban, nav de 300ste verjaardag van zijn overlijden. Parcours op de vestingen en aan de vijver van Dikkebus. Gebruik bussen. Film jonge Vauban bouwt zandkastelen.
 • 2008: 4de Sabbatjaar
 • 2009: Ieper be-trapt…

NOCTURNES 2009 - IEPER BE-TRAPT

Meteen na de editie 2007 werd een grondige evaluatie gehouden en werd al enthousiast gebrainstormd over de nieuwe editie 2009. In de winter 2007-2008 gingen we op zoek naar unieke locaties, plaatsen die niet zo evident zijn. We kwamen op plekjes waar we nogal wat trappen moesten doen. Ondertussen dienden zich verschillende historische figuren aan, die op een of andere manier een band hadden met Ieper. Geen enkele van hen sprong er meteen uit, zoals Vauban in 2007. Maar we merkten wel dat een aantal van hen betrapt werden op iets: een misstap, gierigheid of een andere hoofdzonde, een scheve schaats, een heus misdrijf…

De combinatie van bovenstaande elementen leidde ons tot de ietwat cryptische omschrijving 'Ieper be-trapt'. We zochten verder naar historische figuren en gebeurtenissen die onder deze noemer pasten. We vonden een overvloed aan kleurrijke en verrassende personages die we in actuele histories of historische actualiteiten plaatsten.

Een tipje van de sluier: een bisschoppelijk koor, een reeks brandstichtingen, een schilderij van een schepen, de legende van Den Engel en Den Beer, de polyfonie van Jacobus de Kerle, kaartenmakers en rook uit schoorstenen, gifmengers en kluizenaars, geuzen en novicen.

We maken een tocht door de Ieperse binnenstad en door de geschiedenis van de stad. We komen op ongekende of net heel gekende plekjes, waar we kennismaken met Ieperse figuren, die we van onder het stof halen. We vliegen door de tijd en telkens komt er wel iemand om het hoekje kijken die betrapt wordt of die ons betrapt. Het zou zelfs niet verwonderlijk zijn, moesten we met zijn allen kennismaken met de binnenkant van een gevangenis.

In elk geval starten we in goed gezelschap: in de kapel van het voormalige rusthuis Nazareth in de Rijselsestraat 133, het huidige politiebureau nabij de Rijselsepoort.

Betrappen en betrapt worden, en ook veel trappen doen tijdens 'Ieper be-trapt'.

Wegens de aard van de locaties is deze theaterwandeling niet geschikt voor rolstoelgebruikers of mensen die niet goed te been zijn.

NOCTURNES 2009 - IN CIJFERS

- bestuur: 4
- projectgroep: 12
- acteurs en actrices: 117
- regisseurs: 6
- schrijversteam: 4
- onthaalteam: 8
- technische ploeg: 15
- kostuumteam + naaisters: 2 + 10
- grimeploeg + kapster: 12 + 1
- barmedewerkers: 22
- totaal aantal medewerkers: 162
- totale capaciteit toeschouwers: 3.750

NOCTURNES 2009 - WEBSITE

www.nocturnesieper.be

NOCTURNES 2009 - DE VOORVERKOOP

De voorstellingen zijn gepland op volgende data:

 • Juli: vr 03 - za 04 - zo 05 - vr 10 - za 11 - vr 17 - za 18 - vr 24 - za 25 - vr 31
 • Augustus: za 01 - vr 14 - za 15 - zo 16

Op vrijdag en zaterdag zijn er telkens 5 wandelingen: om 19 uur, 19.30 uur, 20 uur, 20.30 uur en 21 uur.

Op zondag zijn er telkens 6 wandelingen: om 17 uur, 17.30 uur, 18 uur, 18.30 uur, 19 uur en 19.30 uur.

De voorverkoop start op zaterdag 16 mei om 9 uur in de Foyer van de Lakenhallen (en dus niet meer in het JOC zoals voorheen). De entree zal zich bevinden tussen de kathedraal en de Lakenhallen, ter hoogte van de Foyer. Gedaan dus met de ellenlange rij wachtende mensen aan het JOC (soms al eens in de regen…).

Let wel:

Om iedereen zoveel mogelijk kansen te bieden om kaarten te bekomen, werden de voorverkoopregels aangepast! Iedereen die in de Foyer toekomt, krijgt een nummer toegekend. Om 9 uur start de voorverkoop in de Noordervleugel. De mensen worden per 10 binnengelaten (volgens nummer).

Met 1 nummer kun je tot maximum 45 kaarten reserveren VOOR 1 DATUM. Is je datum uitverkocht, dan kun je nog aanschuiven aan een andere datum.

Wil je dus kaarten voor 2 data, dan moet je aanschuiven met 2 personen, die elk een nummer moeten hebben: want er wordt slechts 1 nummer per persoon uitgedeeld.

Om het wachten in de Foyer wat aangenamer te maken, zal koffie en iets straffers verkrijgbaar zijn… En mocht het regenen, dan zal men in elk geval droog staan/zitten.

Tekst persmap: Piet Lesage

Groepsfoto van de organisatoren, medewerkers en aanwezige prijswinnaars van de editie 2009.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.