Je was erbij > Overzicht

Startvergadering actiegroep Pimpampoentje - Diksmuide - 19/09/2008

Sinds 1997 is de campagne Bomspotting gestart tegen kernwapens. Duizenden Bomspotters betreden militaire domeinen als burgerinspecteur (luchtmachtbasis in Kleine Brogel, SHAPE, NAVO-hoofdkwartier Evere)? Ook Diksmuide kent opnieuw een Bomspotting groep met name de vredesactiegroep Pimpampoentje die verder ook rond klimaat zal werken. Op 19 september was de eerste succesvolle startvergadering in de 4AD in Diksmuide. Mensen die er nog willen bijkomen kunnen op vrijdag 10 oktober om 19uur de tweede praktische werkvergadering meemaken.

We zetten de kernwapens weer op de agenda, kamer en senaat stemden een resolutie voor terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens (2005)?. Vandaag liggen de kernwapens er nog steeds, kernwapens hebben nog steeds een plaats in de NAVO-strategie. De regering verklaart “gebonden te zijn aan 'nuclear sharing‘- akkoorden binnen de NAVO.” Eind 2002, via onze spoorwegen, wegen, havens werd Amerikaanse legermaterieel vervoerd, op weg naar de oorlog in Irak. België is de logistieke draaischijf voor het VS-leger, maar publiekelijk kanten we ons tegen de oorlog in Irak. Hypocrieter kan niet meer. De kernwapens liggen er nog steeds, ondanks de resolutie van ons parlement. De militaire interventiepolitiek wordt verder uitgebouwd. De VS hebben grootse plannen met de NAVO met hoofdkwartier in ons land. Het moet een wereldwijde militaire alliantie worden, gewapend met kernwapens. Wie fundamentele verandering wil in ons veiligheidsbeleid loopt altijd opnieuw tegen de NAVO aan. Daarom dus vredesactiegroep Pimpampoentje die in samenwerking met Vredesactie : een internationale campagne opzet waarmee we de NAVO in vraag willen stellen. Wat met wie er niet bij hoort? De NAVO is immers een mondiale militaire macht die niet leden als “potentieel veiligheidsprobleem” definieert. Het is de motor achter nieuwe wapenwedlopen en militarisering van internationale politiek. De Navo maakt de wereld dus helemaal niet veiliger.

Wat hebben wij er mee te maken? In Afghanistan vecht de NAVO (waaronder Belgische soldaten) mee in de VS-geleide “war on terror”. Amerikaans legermateriaal gaat via België naar de oorlogen in Irak en Afghanistan. Belgische militairen trainen samen met Israëlische soldaten binnen NAVO-kader. De NAVO kluistert ons vast aan de Amerikaanse oorlogspolitiek. Momenteel zijn 4 F-16 gevechtsvliegtuigen + personeel naar Afghanistan, ISAF: 26 NAVO-landen (+14 niet-leden), ongeveer 50.000 troepen naast Operation Enduring Freedom, 20.000 troepen. Hoe kan je heropbouwen als je ondertussen bombardeert? Militair succes ? Publiek debat ? Democratische controle ? Daarom acties en vredesactiegroep Pimpampoentje trekt op 3-4 april '09 naar de NAVO-top in Straatsburg en Kehl en zal op 21 maart rond 60 jaar NAVO enkele acties organiseren, dit in een nationaal kader samen met andere vredesactiegroepen uit heel ons land. De uitbreiding van de NAVO richting oosten stellen we in vraag, de formalisering van partnerschappen (Japan, Zuid-Korea, Australië,...)?, de weinige democratische NATO Response Force, Missile Defence. Wat willen wij? Geen uitbouw maar afbouw van militaire interventiecapaciteit, de terugtrekking van de Amerikaanse kernwapens, schrappen van elke rol voor kernwapens, herziening van de militaire akkoorden. Belgische parlement is eerste parlementaire orgaan binnen NAVO die de kernwapens weg wil. Hhonderden mensen volgden een training geweldloze actie, duizenden mensen namen deel aan acties, maar kernwapens liggen er nog, militaire interventiepolitiek wordt verdergezet, de VS hebben plannen met de NAVO…

Dus: We moeten de NAVO aanpakken. Europese samenwerking is noodzakelijk. Nato Game Over en vredesactiegroep Pimpampoentje wil verder acties organiseren van burgerlijke ongehoorzaamheid. We overtreden heel lichtjes de wet om een veel ernstiger misdrijf tegen te houden. We betreden de NAVO en verzegelen ramen, deuren, poorten. Op die manier proberen we oorlogsmisdaden te voorkomen. Daarom organiseren we in Diksmuide op 14 en 15 november mee een Europese actiedag tegen oorlogsvoorbereidingen. Net als de Bomspotting-acties, wordt deze campagne gedragen door regionale groepen. Deze verlagen de drempel om deel te nemen,maken de campagne regionaal bekend,zorgen ervoor dat mensen goed voorbereid naar de actie vertrekken.

(tekst Roel Stynen/Andy Vermaut en foto's Jeremy Elias)

Kom naar de volgende vergadering in de 4AD in Diksmuide en dit op 10 oktober 2008 om 19 uur en werk mee aan een betere wereld. Meer info bij Andy Vermaut op nummer 0499/35 74 95, meer info bij andy.vermaut1@telenet.be of andy.vermaut@skynet.be.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.