Je was erbij > Overzicht

Ontvangst van de 10 Westhoekjongeren die deelnamen aan de wereldjongerendagen in Sydney - Mesen - 04/10/2008

Als vredesstad vindt Mesen het heel belangrijk dat jongeren kunnen samenkomen en werken in een sfeer van vrede en verdraagzaamheid. Jonge mensen die een engagement aangaan zoals de deelname aan de Wereldjongerendagen verdienen het dan ook om in de spots te worden gezet. Ontmoetingen met andere culturen en dit in een prachtig land zoals Australië (een land waar Mesen door zijn geschiedenis als frontgemeente een speciale band mee heeft) is voor de jongeren een onvergetelijke en vooral leerrijke ervaring geweest.

Daarom ontving de stad Mesen de 10 jonge mensen die de zuidelijke Westhoek vertegenwoordigden op de Wereldjongerendagen feestelijk en bood hen de kans de vele indrukken en ervaringen die ze beleefd hebben te delen met de aanwezigen. De ontvangst en receptie vonden plaats in het Adelahuis te Mesen. Hieronder enkele foto's.

Bij de aankomst van onze fotograaf waren de jongeren bezig met een powerpoint voorstelling van hun deelname aan de Wereldjongerendagen Sydney 2008. In totaal waren er 200 Vlaamse jongeren naar Sydney afgereisd waarvan 10 uit de zuidelijke Westhoek.

Elk om beurt gaven ze toelichting bij het programma van de verschillende dagen.

Daarna volgde een toespraak door Paul Breyne, Gouverneur van de Provincie West-Vlaanderen: "De jeugd vandaag heeft het vandaag niet gemakkelijk en zelfs moelijker dan toen ik jong was. Ze worden met zoveel geconfronteerd en ook de moderne communicatiemiddelen spelen hierin ongetwijfeld een rol. Deelname aan de wereldjongerendagen is misschien niet zo cool, maar vraagt een zeker enthousiasme en overtuiging. Deze jongeren van vandaag zullen morgen in onze maatschappij verantwoordelijkheid opnemen".

Elke deelnemer kreeg van burgemeester Evrard en de gouverneur een diploma. In ruil kregen beide heren heel wat zoenen van de vrouwelijke deelnemers.

Dankwoord door Diaken Luc Vandevyver, Jeugdpastor Decenaat Poperinge. Hieronder zijn toespraak:

"Beste vrienden

Op vrijdag 17 mei 1985 was paus Johannes - Paulus de Tweede in de Westhoek, met name in Ieper. Met meer dan 30.000 mensen was men samen op de Grote Markt. Het thema van die dag was: 'vrede in je hart en in je woord'. De paus kwam naar de Westhoek omdat hier in de streek heftig werd gestreden tijdens de oorlogen die West - Europa zo lang verdeeld hebben gehouden. Daar in Ieper getuigde de Westhoek van de vredeswil. Ook de jeugd wil vrede.

Niet toevallig op deze vredesdag, 4 oktober, tijdens de vredesweek zijn we te gast in Mesen. Mesen is een vredesstad en is ook de kleinste stad van ons land. Daar in Ieper heeft de paus op 17 mei 1985 de vredesklok van Mesen gewijd, zoals de Heer Burgemeester zei in zijn openingstoespraak. Tot grote vreugde van de Mesenaars die de klok aanbrachten, nam Johannes-Paulus de Tweede de klepel in zijn hand en gaf enkele forse slagen op de klok.

In 1984 werden de Wereldjongerendagen in het leven geroepen door paus Johannes-Paulus de Tweede. De paus die de plaatsvervanger is van Christus en de opvolger van Petrus, wil met deze jongerendagen een hart onder de riem steken van de jonge gelovigen. De Wereldjongerendagen zijn een belangrijk onderdeel van de nieuwe evangelisatie. Deze jongerendagen worden om de drie jaar internationaal georganiseerd, de ene keer in een Europees land en de andere keer in een ander continent.

Toen de paus in de Westhoek was in 1985 was 1985 het internationale jaar van de jeugd. Daar in Ieper riep de paus de jonge mensen op de weg te gaan van de vrede met de Heer Jezus. De vrede moet niet opgevat worden als de afwezigheid van oorlog, maar als een geheel van onverbreekbare waarden, met name de vrijheid van de menselijke persoon en de eerbied voor zijn waardigheid, de rechtvaardigheid en de solidariteit, de barmhartigheid en de naastenliefde, de durf van de waarheid en de hoop.

Het is een mooi en zeer zinvol gebaar dat we hier vandaag uitgenodigd werden door de stad Mesen in Mesen. We zijn er samen omwille van de 10 jongeren uit de Westhoek die deze zomer de Westhoek vertegenwoordigd hebben in Sydney tijdens die Wereldjongerendagen. Ze waren er samen met 200 Vlamingen. De Wereldjongerendagen zijn een groot ontmoetingsfeest met jonge christenen van over de hele wereld. Paus Benedictus was er drie jaar geleden bij in Keulen en ook dit jaar in Sydney. Vanuit die Wereldjongerendagen zijn de jongeren gezonden om hun geloof verder te verdiepen en intenser te beleven. Vandaag wilden deze 10 Westhoekjongeren met ons een beetje van die schitterende sfeer en de ervaringen in Sydney delen.

We danken de jongeren om hun enthousiasme en geloof, om hun edelmoedigheid en inzet. Vrede en jongeren gaan hand in hand, zei men in 1985 en hoorden we vandaag ook al. De toekomst van de vrede en van de mensheid ligt ook in handen van de jongeren. Deze jongeren van vandaag dragen morgen verantwoordelijkheid in Kerk en maatschappij. De jongeren zullen morgen de verantwoordelijkheid dragen voor het gezinsleven en voor de naties, voor het algemeen welzijn van elkeen en voor de vrede. De heilige Geest schenkt de jongeren kracht om te getuigen.

Ik wil de ouders, de familie en de vrienden van de 10 Westhoekjongeren oprecht danken om het geloof en het vertrouwen in dit jonge volk. Samen met de ouders hebben we in het voorbije jaar initiatief genomen om regelmatig samen te komen en acties uit te werken. Vandaag is het voor de jongeren, voor hun ouders, familie en vrienden deugddoend en hartverwarmend om door de verantwoordelijken van maatschappij en Kerk ontvangen te worden, bemoedigd te worden in een geest van vertrouwen en dankbaarheid gesteund door de aanwezigheid van u allen. Wat we hier vandaag meemaken is concreet nieuwe evangelisatie, is Kerk met velen, of past volledig in het parochieproject 'Kom en zie'.

Vicaris Filip en priester Carmino, dagdagelijks sta je tussen jongeren of ga je voor jongeren, zoals vandaag, waarvoor dank.

Dank aan gouverneur de Heer Paul Breyne, die onmiddellijk bevestigde om hier vandaag te zijn.
Dank, meneer de gouverneur, om uw woord en voorbeeld, elke dag opnieuw.

Ik wil ook de ambtenaar van de stad Mesen, de heer Steven Reynaert, het stadspersoneel, de medewerkers en vrijwilligers van vandaag hartelijk danken om de fijne uitwerking en organisatie.

Beste vrienden, de stad Mesen heeft door zijn geschiedenis als frontgemeente een speciale band met Australië, zoals de Heer Burgemeester al zei. Mesen is een vredesstad. Mesen heeft een vredesschool, een vredesbeiaard, een vredestoren, een vredesjeugdhotel. Eén vijfde van de Westhoekjongeren is van Mesen. Twee jongeren uit het kleine Mesen waren in Sydney voor de Wereldjongerendagen. Ja, waarin een kleine stad groot kan zijn. Toen we met de ouders een locatie zochten voor het grote warme ontbijt ten voordele van de Westhoekjongeren die naar Sydney zouden gaan, klopten we aan bij de eerste man van Mesen, namelijk bij de Heer Burgemeester Sandy Evrard. Het antwoord was onmiddellijk ja om het Jeugdhotel, het vredeshotel te gebruiken. De burgemeester was dan ook zelf bereid om gans die voormiddag als vrijwilliger tussen de jongeren aanwezig te zijn. Daarvoor, meneer de Burgemeester, nogmaals van harte en gemeend dank u wel.

Mag ik vragen dat de 10 Westhoekjongeren nu even bij mij komen staan.

Meneer de Burgemeester, we zijn u en het Stadsbestuur zeer dankbaar en erkentelijk om de ontvangst hier vandaag. We ervaren dat woord en daad hier samen gaan, als vredesstad vindt Mesen het heel belangrijk dat jongeren kunnen samenkomen en werken in een sfeer van vrede en verdraagzaamheid. In 1985 zei de paus in Ieper en de paus stond bij de vredesklok van Mesen : 'vrede en jongeren gaan samen'. Vandaag kunnen we dat bevestigen. Meneer de Burgemeester, u bent ten zeerste in uw opzet geslaagd waarvoor we u van harte en gemeend danken. De jongeren danken u nu op een eigen wijze en met een passende attentie. Dank u wel."

Als dank voor zijn inzet (hij kookte onder andere in het voorjaar) en gastvrijheid kreeg de burgemeester enkele flesjes cadeau. De burgemeester bellofde die te delen met zijn collega's-schepenen.

De dames van de receptie zetten alles netjes klaar.

En tot slot een groepsfoto op de markt.

Wie zijn de 10 jongeren: Heleen Deruytere (Brielen), Floor Ketels (Ieper), Leen Vandevyver (Wijtschate), Veerle Polley (Ieper), Sara en Joris Valcke (Vlamertinge), Mieke Vanheule (Vlamertinge), Alexander Vanhoutte (Wijtschate), Gregory Vanhove (Mesen), Simon Verschoore (Mesen).

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.