Je was erbij > Overzicht

St-Hubertusviering in De Panne - 19/10/2008

19.10.2008: 56 ruiters, vier koetsen, twee pony's en een twintigtal honden defileren in een prachtige zonnige herfstweer !!

Afgelopen zondag vond in De Panne de St-Hubertusviering plaats. Voor het eerst sinds jaren konden we rekenen op de deelname van zoveel paarden. Niet alleen het mooie weer draagde hiertoe bij. De organisatoren, waaronder zes nieuwe vrijwillige medewerkers, deden hun best om zoveel mogelijk plaatselijke ruiters samen te brengen. Vroeger kende de St-Hubertusviering in De Panne altijd een enorm succes. De laatste jaren echter, mede door de afname van het aantal maneges, telde de gemeente duidelijk een kleiner aantal wandelruiters, desondanks de prachtige ruiterpaden. Doordat dit jaar de datum samenviel met een ander evenement voor koetsiers, wisten de organisatoren dat ze extra inspanningen zouden moeten doen om zoveel mogelijk ruiters te krijgen. Maar afgelopen zondag was het bewijs dat het aantal wandelruiters en de interesse in St-Hubertus weer sterk in opmars is. Meerdere ruiters uit de naburige gemeen,ten waren aanwezig tot zelfs koetsen uit Lo en Vleteren. Ook de toeschouwers waren zeer talrijk. Mensen met honden, en vooral veel kinderen die naar al die mooie paarden kwamen kijken. Na de zegening aan de St-Pieterskerk was er een stoet door de hoofdstraten en Zeedijk tot aan de kleine Esplanade. Daar kregen de deelnemers en toeschouwers een Pier Kloeffe jenever of een fruitsapje aangeboden terwijl de jachthoornblazers Rallye Westrode voor de typische sfeer zorgden. In de namiddag,- na een fikse wandeling met paard en koets op het strand of door het Calmeynbos -, konden 40 deelnemers nog genieten van de St-Hubertusmaaltijd in manege 't Peerd. De organisatoren waren opgetogen van het groot succes en denken er al aan om het volgend jaar, - in samenwerking met de Dienst voor Toerisme - , nog grootser te zien, zoals het ooit was in de jaren tachtig, dankzij de nieuwe samenhorigheid en samenwerking van de diverse maneges en particuliere ruiters !

Pastoor-dierenvriend Robrecht Gheeraert

Dank aan Valérie Vandenbussche, Jeugdvereniging Paardenklas voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.