Je was erbij > Overzicht

Onderwijscheques vinden weerklank - Veurne - 19/11/2008


Het begin van het schooljaar betekent voor gezinnen met een laag inkomen een flinke hap uit het budget. Voor deze ouders vormen de onderwijskosten een zware financiële last Met de onderwijscheques geeft stad Veurne deze gezinnen een financieel ruggensteuntje.

Gratis onderwijs?

Hoewel het onderwijs wettelijk gezien gratis is zolang kinderen leerplichtig zijn (18 jaar), hebben sommige ouders het financieel niet altijd gemakkelijk om in de schoolkosten van hun kinderen te voorzien: schoolgerief, kosten voor vervoer, geld voor schoolreizen, gebruik computer, … ACV Veurne-rand & Leisele startte daarom twee jaar geleden het project 'kansarmoede en onderwijs' op. Het initiatief van ACV, ondersteund door het ACW, om kansarme gezinnen onderwijscheques ter beschikking te stellen, vond bij het stadsbestuur een positieve weerklank. Stad Veurne voerde dan ook vanaf vorig schooljaar de onderwijscheques in.

Deze onderwijscheques kunnen gebruikt worden om de schoolkosten, zoals uitstappen, schoolmaaltijden, zwem- en turngerei afgeleverd door school, werkmateriaal en boeken te betalen. De onderwijscheques van 10 euro zijn tegen 2 euro verkrijgbaar bij de dienst Welzijn. De cheques zijn uitsluitend bruikbaar in de school zelf. Voor het schooljaar 2008-2009 kan je deze cheques aankopen tot 15 december 2008. Voor meer info, de voorwaarden en aankoop van deze cheques kan je terecht bij het stadsbestuur Veurne en op de dienst Welzijn.(058.33.55.40 - freddy.degraeve@veurne.be).

Noodzakelijk!

Sinds augustus 2007 zijn deze onderwijscheques in Veurne te koop . Vorig schooljaar werden er 346 onderwijscheques aangekocht. Ongeveer 35 gezinnen maakten hier gebruik van. Voor het lager onderwijs waren er 27 aanvragen, voor het middelbaar onderwijs 30 en voor het hoger onderwijs 7. Hieruit blijkt dus duidelijk de noodzaak van deze cheques.

Nu zijn er reeds ongeveer 250 onderwijscheques aangbekocht. Dit schooljaar zullen we naast de onderwijscheques ook een minisociale kaart samenstellen zodat leerkrachten onmiddellijk weten waar ze naar toe kunnen bij eventuele problemen rond kansarmoede en onderwijs. Tevens willen we kansarmoede ook bespreekbaar maken in de scholen zelf. Het project tegen kansarmoede is ook opgenomen in het lokaal sociaal beleidsplan dat het stadsbestuur samen met het OCMW heeft opgemaakt.

Dank aan Peter Debaenst, verantwoordelijke ACV regio Veurne, voor de info en foto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.