Je was erbij > Overzicht

Fakkeltocht voor De Brakke Grond - Koekelare - 25/11/2008

Voor de tweede maal schrijft het actiecomité Red de Brakke Grond in Koekelare geschiedenis.Voor de tweede maal was er in Koekelare een uniek burgerinitiatief. Het actiecomité heeft met 2 procent steun van de bevolking opnieuw een punt aan de agenda van de gemeenteraad toegevoegd. Het actiecomité heeft slechts één doel en dat is de redding van de Brakke Grond in Koekelare gelegen nabij de Sint-Omaarstraat en Sint-Amandsstraat. Hieronder treft u het integraal verzoekschrift gepresenteerd op 25 november 2008 door Alain Depuydt voor de gemeenteraad van Koekelare. Alain Depuydt heeft het fantastisch gedaan. Lees het maar eens goed na.

Alain Depuydt: ”Beste burgemeester, schepenen, gemeenteraadsleden, aanwezigen. In mijn verzoekschrift wil ik het aspect mobiliteit aan bod brengen. Enkele maanden geleden vernam ik via diverse kranten dat er in onze wijk een woonuitbreiding aan de bestaande wijk ‘De Brakke Grond’ zal worden gerealiseerd. Daar bevindt zich momenteel een groene oase van 1 hectare groot. Daarbij vervult ons parkje ook een grote sociale functie. Kinderen en jongeren kunnen hun hart ophalen in ons parkje. Er is een voetbal- en basketbalterrein. Volwassen bewoners vinden er verpozing na een drukke werkdag of maken een wandeling met de hond. Samen met vele andere bewoners vind ik het onaanvaardbaar dat deze groene oase zou verdwijnen! De komst van een nieuwe verkaveling zou ook een grote impact hebben op de leefbaarheid van deze wijk. De verkeersdrukte zou enorm toenemen. Dit betekent het ontstaan van gevaarlijke situaties die onvermijdelijk ongevallen zullen veroorzaken.Doordat er in de Robrecht de Friesstraat de afgelopen jaren al 14 woningen zijn bijgekomen en er in de toekomst nog eens 10 gerealiseerd zullen worden, is het verkeer in de Moerewegel al een stuk toegenomen! Elke dag worden wij geconfronteerd met de realiteit van een steeds drukkerwordende wijk én Moerewegel! Deze straat kan het aantal auto’s die er nu dagelijks passeren nauwelijks aan. Wat zal er dan gebeuren als er nog eens 15 woningen bijkomen? We kunnen nu amper met 2 auto’s passeren. Iedere dag rijden er nu al gemiddeld 270 auto’s de Moerewegel in en uit. De verkeersveiligheid in de Moerewegel is als schaatsen op dun ijs. Deze straat is nu al oververzadigd en onveilig! De Moerewegel inrijden via de Ringlaan wanneer een vrachtwagen uit de Moerewegel de oversteek naar de Ringlaan wil uitvoeren, is onmogelijk doordat de Moerewegel maar één rijstrook heeft. Vooral fietsers zijn er enorm kwetsbaar. De kinderen uit de wijk en omstreken die met hun fiets naar school gaan via de Moerewegel, moeten nu al iedere keer héél erg opletten voor het toenemende verkeer. Nu al ontsnappen ze soms op het nippertje aan een passerende auto die plots moet uitwijken voor een andere auto. Geregeld komt het bijna tot een ongeval doordat deze ‘wegel’ niet geschikt is voor het dagelijks verkeer. Wat zal er gebeuren als er nog eens zoveel auto’s bijkomen en er ook toenemend vrachtverkeer zal komen om de nieuwe huizen te bouwen? We kunnen onze kinderen niet het slachtoffer laten worden van het toenemend verkeer in de Moerewegel en onze wijk. Deze vrees heerst ook bij veel andere bewoners van onze wijk! Ook voor de voetgangers in de Moerewegel is het echt geen ideale situatie. Op sommige plaatsen is het voetpad amper 20 cm breed! Op die plaatsen zien we de kinderen gewoon op de straat stappen. Ze denken er verder niet bij na want ze denken dat dit ‘normaal’ is! We maken ons ook grote zorgen als er in de toekomst vele vrachtwagens zullen in- en uitrijden bij het realiseren van de nieuwe verkaveling. Met de recente werken van Aquafin was er al overlast en veranderde onze veilige en rustige wijk in een onveilige wijk! Hoeveel vrachtwagens zullen er de komende jaren niet moeten passeren vooraleer de wijk uiteindelijk gerealiseerd zou zijn?

Om dan nog niet te spreken over het aanleggen van gas, elektriciteit,water en andere nutsvoorzieningen! Om dit allemaal te kunnen realiseren zal er enorm veel aanvoer van materiaal nodig zijn! Dit kan alleen maar via de nu al overbelaste en onveilige Moerewegel naar onze wijk worden gebracht! De Moerewegel is qua infrastructuur absoluut niet aangepast aan vrachtverkeer. Laten we ook eens denken aan onze kinderen die nu nog in een rustige wijk kunnen spelen. Zij zijn het helemaal niet gewoon om rekening te houden met talloze vrachtwagens. De vele kinderen die nu iedere dag de gevaarlijke Moerewegel moeten trotseren. De vele kinderen op weg naar school… De vele ouders die nu al iedere dag met een bang hart hun kinderen langs deze weg naar school laten fietsen…

Dit vinden wij als bewoners van de ‘Brakke Grond’ en de Moerewegel onaanvaardbaar! Laten we ook denken aan de kinderen van het kinderdagverblijf in deze wijk. Het kinderdagverblijf is nu nog aan een doodlopende straat gelegen.Een prachtige en rustige locatie waar de kinderen nu nog onbezorgd kunnen spelen. Kinderen die nog vertrouwd kunnen raken met een groene oase! Is dit geen mooie gedachte in een wereld waar bijna elke open ruimte wordt bedreigd?, “ aldus Alain Depuydt.

Alain Depuydt geeft het beste van zichzelf en vervolgt: ”Laten we ook denken aan onze mindervalide wijkbewoners; ze hebben het zoal moeilijk genoeg om zich te begeven in ons moordend verkeer… Ik vrees samen met de bewoners van onze wijk en de Moerewegel voor een toenemende verkeersdrukte. Nog eens 15 extra woningen realiseren is eigenlijk om problemen vragen. Ik vrees voor de leefbaarheid en ook voor de levenskwaliteit van de bewoners door het wegnemen van onze oase van rust.

Ik vraag dan ook met AANDRANG om de instandhouding van onze groene oase. Ik hoop dan ook op een duurzame oplossing: namelijk het in stand houden van een leefbare en verkeersveilige wijk én gemeente! Een gemeente die een voorbeeld mag zijn voor alle andere gemeentes. Namens de actiegroep Red de Brakke Grond bestaande uit voorzitter Ronny Vanryssel, secretaris Andy Vermaut, bestuursleden Josiane Lammens en Rudi Deschrijver, Emily Vandewalle, Dieter Bonny, Sarah Defoort, Tonia Kindt, Ann Dekeyser en Peter Defoort, Stefaan Bolle, Gaby en Benedikt Haerynck, Katrien Theuninck, Dirk Deblauwe-Vanhooren en Monique Vandepoele en de steun van Hubert Desmet, dank ik u,” aldus Alain Depuydt.

(met dank aan Alain Depuydt voor de integrale tekst, foto’s Ronny Vanryssel – info Andy Vermaut)

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.