Je was erbij > Overzicht

Internationale actiedag tegen uraniumwapens mee vanuit de Westhoek getrokken - Koekelare - 25/11/2008

Elk jaar is er een internationale actiedag tegen Uraniumwapens. Op woensdag 25 november 2008 gingen wij betogen voor het ministerie van Buitenlandse zaken. Wonderwel werd een delegatie van de deelnemers binnen gevraagd op het ministerie van Buitenlandse zaken. Eigenaardig was wel dat er hierbij geen Belgische pers te zien was. Daarom stuur ik dus, deze lezersbrief om dit toch wat te compenseren. De pers heeft immers al zoveel werk en die mensen kunnen eigenlijk niet overal zijn. We werden ontvangen door Werner Bauwens, speciaal Gezant voor Ontwapening en Non- Proliferatie en Axel Delvoie (Adviseur van het kabinet van Minister De Gucht) van de FOD Buitenlandse zaken. Ze hebben te kennen gegeven dat België zich opnieuw zal onthouden in de komende algemene vergadering van de Verenigde Naties inzake wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van wapens met verarmd uranium op de volksgezondheid. Ze willen immers helemaal geen diplomatieke initiatieven nemen in verband met een campagne rond uraniumwapens. Als motivatie zeggen ze dat erin december het proces rond de clustermunitie in Oslo ten einde komt. Ze willen ook een voortrekkersrol vervullen inzake een verdrag tegen illegale wapenhandel. Het diplomatiek werk wil men niet overstretchen. Buitenlandse zaken vindt de voorliggende resolutie eerder een politieke zet is en precies daarom bekommeren ze zich om hun diplomatieke geloofwaardigheid ten opzichte van die landen die niks willen ondernemen inzake urnaiumwapens.Ik begrijp dat eigenlijk allemaal zo goed niet. Onze mening gedeeld met de Belgische Coalitie tegen Uraniumwapens bestaande uit Willem Van den Panhuysen en Ria Verjauw en 26 NGO's is de volgende: België die het voortouw nam inzake een wet tegen uraniumwapens, verliest nu immers alle internationale geloofwaardigheid.

Begin december moet België voor de tweede maal stemmen in de algemene vergadering van de VN. We hopen dat minister Degucht alsnog op zijn stappen terugkeert en zijn verantwoordelijkheid niet ontloopt voor de algemene wereldvolksgezondheid. We hopen dat hij alsnog ja willen stemmen voor de resolutie en dat dit maal niet buigt voor de druk van de NAVO. Over de NAVO hebben ze immers niet gesproken. Hieronder de lijst met het stemresultaat in de VN op 31 oktober 2008 over de Resolutie die een actualisering vraagt van wetenschappelijk onderzoek door WHO, IAEA en UNEP. De hier gegeven lijst is een selectie van de 26 NAVO-lidstaten.Nederland krijgt ditmaal een bloemetje, want veranderde zijn Neen-stem over vorige Resolutie in Ja-stem voor de laatste Resolutie. Voor stemmen (5): Duitsland, Italië, Ijsland, Noorwegen, Nederland, Contra stemmen (3): VS, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk. Onthouding (18) : België, Canada, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland, Litouwen, Polen, Roemenië, Griekenland, Bulgarije, Hongarije, Letland, Luxemburg, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje, Turkije. Deze laatste landen vormen dus de lege doos voor de resolutie en willen deze zo tegenhouden en eigenlijk speelt men spelletjes met onze gezondheid. De landen die echt een geweten hebben en tevens ook strijd voeren tegen kanker, maken hiermee een grote fout. Tevens voeren we ook een pleidooi om de wetenschap niet als vuilnis te zien. We werden dan ook op onze actie ondersteund door Nini Vrijens en Michel Vanhoorne, twee professoren. Ik begrijp niet waarom er schuldig verzuim is bij onze politici. Waarom hebben we dan destijds het voortouw genomen inzake een wet tegen uraniumwapens? Waarom?


Each year there is an international day against Uranium Weapons. This year the participants are very sad. Belgium took the lead on a law against uraniumweapons, and looses all international credibility. All this because Belgium on October the 31st abstained for a UN resolution that demands a scientific research on the effects of depleted uranium weapons. In early December, Belgium can vote for the second time in the general meeting of the UN assembly about this matter. We hope that Minister Degucht will this time not avoid his responsibility. So we hope that he votes yes for the resolution demanding more scientific research in the interest of world health. We hope that the minister will act consciously and will not bend to the pressure from NATO.

Chaque année, il ya une journée internationale contre les armes à l'uranium. Cette année, les participants sont très tristes. La Belgique avait pris la tête sur une loi contre les armes à l'uranium. Aujourd'hui on perd notre crédibilité internationale. Tout cela, parce que la Belgique s'est abstenue le 31 octobre pour adopter une résolution des Nations Unies qui demande une recherche approfondie sur les effets des armes à l'uranium. Au début du mois de décembre, la Belgique votera pour la deuxième fois à l'assemblée générale des Nations Unies. Nous espérons que ministre Degucht ne fuit pas sa responsabilité. Nous voulons que le ministre vote en faveur de cette résolution dans l'intérêt de la santé de tout le monde. Nous espérons que le ministre ne se plie pas à la pression de l'OTAN.

Dank aan Andy Vermaut voor de info en aan Ria Verjauw voor de foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.