Je was erbij > Overzicht

Sint-Maartensmarkt gezien vanuit de ogen van het actiecomité Red de Brakke Grond - Koekelare - 09/11/2008

We beginnen ditmaal niet met de eerste foto's. We beginnen met een stukje bietenstoet waar er opnieuw heel wat mensen hebben aan deelgenomen. We mogen zeker en vast over een succes spreken. Talrijke kinderen van het gemeenschapsonderwijs en de vrije basisschool waren aanwezig. Ze konden achteraf trouwens nog genieten van een wervelende show. Het actiecomité De Brakke Grond bestaande uit voorzitter Ronny Vanryssel, secretaris Andy Vermaut, bestuursleden Josiane Lammens en Rudi Deschrijver, Emily Vandewalle, Dieter Bonny, Sarah Defoort, Tonia Kindt en Alain Depuydt, Ann Dekeyser en Peter Defoort, Stefaan Bolle, Gaby en Benedikt Haerynck, Katrien Theuninck, Dirk Deblauwe-Vanhooren en Monique Vandepoele en echtgenoot Hubert Desmet hebben opnieuw alles op alles gezet om in hun wijk een stukje groen te behouden. Het mag gezegd zijn dat iedereen dit enkel doet voor het behoud van de Brakke Grond. Dat is de reden waarom het comité immers is opgericht.

Hier ziet u reeds heel wat avondlijke foto's en zo kan u toch een beetje sfeer opsnuiven. We hopen als comité uiteraard verder op een gunstige wending in het dossier van de Brakke Grond. We hopen dan ook dat het huidig bestuur alles op alles wil zetten om dit stukje groen te behouden. Het zou hen zeker sieren. We hebben momenteel al bij enkele politici poolshoogte genomen, maar die houden de lippen voorlopig nog op elkaar. De toekomst zal ons raad geven. Enfin. Los van dit... Mogen we gerust wel stellen dat de persoonlijkheid van onze bestuursleden zeer sterk is. Het is geen evidentie om je te blijven inzetten en verder te werken op de ingeslagen weg. Het gezinsleven bij sommige mensen leidt onder hun inzet voor de Brakke Grond en toch zijn ze niet meer te stoppen. Het doet deugd dit van dicht bij te kunnen aanschouwen. Het is geven en nemen en eigenlijk een constante zoektocht naar de juiste toon.

Er zijn veel bouwheren in Koekelare zowel in de figuurlijke als de letterlijke zin. Mensen zoals de Vosjesvrienden die steevast opnieuw bouwen aan een geslaagde muzikale rondgang. Mooi verkleed en steeds goed geluimd.Ze hebben eigenlijk heel wat in hun mars en moeten zich telkens volop concentreren om ook zelf de juiste toon te houden. We kunnen het een beetje vergelijken met ons comité. Alle stukjes in het raderwerk zijn belangrijk, net zoals bij het Feestcomité dat een geslaagde Sint-Maartensmarkt heeft georganiseerd. Samen vormen ze een kleurrijke groep mensen die elke dag meebouwen aan een Koekelare waar het aangenaam is om te vertoeven en waar er tal van activiteiten worden georganiseerd. Zo kunnen de verenigingen ook wat geld in het laatje brengen... Ondanks al deze positieve commentaren, ben ik toch een klein beetje ontgoocheld. Ontgoocheld in de afwezigen...We moeten allen wakker blijven. Het is niet zo dat wij rekening willen vereffenen met het gemeentebestuur van Koekelare. Neen, we willen juist meedenken en samenwerken naar een gezonde oplossing met een stukje groen dat behouden blijft. We moeten immers allen een beetje leren om verantwoord met onze ruimte om te gaan en dit zeker ook met de weinige groene ruimte die de wijk nog rest. Dit is steeds een voorbeeld geweest voor andere gemeentes... Laat ons geloven dat onze beleidsmensen hier zo goed als het kan over nadenken en dit niet alleen voor de noden van vandaag, maar ook deze van morgen.Een enkeling die thuis meestal zit te kniezen, zei mij dat onze strijd helemaal niks uithaalt. Hoe zot kan je zijn als je het voor de vogeltjes opneemt... Hoe zot kan je zijn als je enkel egoïstisch aan het menselijke leven alleen denkt. Precies onze menselijke interactie op aarde heeft ervoor gezorgd dat het klimaat in zo'n slechte staat verkeert. Ik herinner me een interview dat ik gedaan heb met de Nobelprijswinnaar van de Vrede (2007), de heer Rachendra Pachauri die ik persoonlijk in de Gentse universiteit heb gesproken... Hij was het die naast Al Gore deze prijs in ontvangst mocht nemen als baas van het internationale klimaatpanel. Klimaatverandering, meneer Pachauri? Er zijn er nog altijd die het niet geloven? Rachendra Pachauri:"Hetgeen we nu meemaken is sinds 65000 jaar ongezien. De laatste 15 jaar breken we hitterecord na hitterecord. Sinds 1850 zijn de veranderingen in het klimaat ongezien. We breken vanaf 1997 al elk jaar alle hitterecords: 11 van de 12 warmste jaren ooit kennen we in de laatste 12 jaar. Daarnaast zien we wereldwijd dat de berggletsjers smelten. De oorzaak hoeven we niet ver te zoeken. De oorzaak ligt hem in de interactie van de mens op onze planeet. We gaan echt in de verkeerde richting." Veel heeft ook te maken met de levenskwaliteit. Dit stukje groen (De Brakke Grond), moeten we nu beseffen, is eigenlijk een grote luxe! Ook in Koekelare is deze belangrijke boodschap aangekomen. Een boodschap die kan tellen en waarvoor we zeker en vast ook mooi vuurwerk mogen opsteken. Het is belangrijk dat we vooral niet onverschillig zijn en dat het ons echt iets kan schelen. Ook de Ruidenberg heeft ons ondersteund en dat doet zeker deugd...

Een spetterend vuurwerk was het. We keken er naar en genoten ervan. De lont werd telkens opnieuw aangestoken... Telkens opnieuw was dit een prachtig nachtelijk tafereel. Met open ogen keken we naar dit schouwspel. We hopen tevens dat de mensen die het bestuur uitmaken met even open ogen kijken naar de pracht van de Brakke Grond. Als iemand de ogen geopend worden, ziet hij ineens iets wat hij daarvoor niet kon of niet wilde inzien... Het wordt plotseling heel duidelijk... Deze uitdrukking suggereert dat die persoon of personen tot dan niet goed keken... We mogen onze ogen niet sluiten voor dit mooi stukje groen waarvoor heel wat mensen van ons comité, zodanig betrokken, zelfs geen oog dicht kunnen doen. Het zijn mensen die oprecht bezorgd zijn over wat morgen hen zal brengen. Laat ons dat niet vergeten en een verrekijker ter hand nemen! Laat ons ook niet vergeten dat we in heel onze geweldloze strijd die we voeren, omgeven zijn door mensen als Paul Cobbaert, Ronny Vanhooren, Bart Huysentruyt die verslag uitbrengen over onze voornemens... De boodschap die ze overbrengen heeft een bijzonder betekenis.

Laat ons ook hen bedanken voor alle de inspanningen die ze elke dag opnieuw leveren. Bedankt iedereen die mee heeft gewerkt aan het verspreiden van onze boodschap, ook Focus Televisie, maar alle mensen en bestuursleden, wijkbewoners die hoe klein of hoe groot ook een bijdrage hebben geleverd in het welslagen van al onze activiteiten. Zonder al deze mensen kunnen wij niks bereiken...Tevens was het een succesvolle namiddag en avond voor onze petitie. Door iets vaker te doen, leren we het steeds beter. We hebben al zeer veel al doende geleerd. De petitie had tevens heel wat effect. We gaan echter niet "rücksichtlos" te werk. We wrijven wel in onze handen voor elk klein succesje die we kunnen boeken. We smeden het ijzer terwijl het heet is, door onze krachten te bundelen en uiting te geven aan onze gedachten en gevoelens, tevens ook een beetje onze boosheid en onze ergernis. We proberen deze positief om te vormen om slechts één punt te scoren:"de redding van de Brakke Grond". Goal, goal, goal... Was het echter allemaal maar zo simpel? À Propos, misschien komt er wel een verrassingsgoal en hebben we ons niet voor niks gemanifesteerd. We hebben alvast een goed geweten en iedereen heeft voor deze match keihard zijn best gedaan.

Daarom eindig ik met het begin en begin ik met het einde. We waren allemaal een beetje een ruwe diamant voor elkaar en toch zijn we meer en meer tot overeenkomst gekomen. We hebben elkaar binnen ons comité beter leren kennen en zo meer leren waarderen zonder bij elkaar op de schoot te zetten. Echte vriendschap die blinkt als een geslepen, blinkende diamant die als een komeet omhoogschiet, die fonkelt en schittert zoals enkel een diamant schitteren kan. Deze vriendschap is een zeldzame witte raaf die zo onverwachts je leven tegemoet komt en waar ik met volle teugen van geniet... Enjoy the moment.

Het is 100 procent belangrijk dat de politiek in Koekelare luistert naar de stem van ons volk met name de publieke opinie. Als ze naar deze stem luisteren, hoeven ze niet bang te zijn en zal het licht voor hen steeds blijven schijnen. Ze zullen er trouwens wel bij varen. Ook ons comité komt eerlijk voor zijn bedoelingen uit en streeft zonder omwegen zijn doel na. Bij ons is er geen sprake van verborgen agenda's, omdat we allen rechtdoorzee zijn. Rechtdoorzee voor onze Brakke Grond.

Uit erkentelijkheid en tevredenheid wil ik nogmaals iedereen een schouderklopje geven voor hun inzet en steun. Hopelijks kan onze positieve energie er toe leiden dat er een positieve beslissende stap wordt gezet. De eindstreep is in zicht. Het goud blinkt in onze ogen, maar nu moeten we met z'n allen sprinten om onze ploeg een goed resultaat te geven...

Hubert Desmet en Monique Vandepoele, de trotste bezitters van een fototoestel: Traveler DC-XZ6 dat in een zwarte etui zat, zijn hun fototoestel tijdens de Sint-Maartensmarkt verloren. Wie inlichtingen kan verschaffen, mag mailen naar dhmv@scarlet.be of andy.vermaut@skynet.be - Met vriendelijke groeten. Waarschijnlijk is het fototoestel per ongeluk meegenomen.

Info en foto's: Andy Vermaut

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.