Je was erbij > Overzicht

Opening nieuwe infobalie - Ieper - 29/11/2008

Op zaterdagmorgen 29 november 2008 werd de nieuwe infobalie in het Ieperse stadhuis officieel ingehuldigd. Westhoek.be was erbij voor een fotoverslag.

Hieronder het persbericht:

De nieuwe balie werd in een trendy kleedje gestoken en oogt op deze manier nog klantvriendelijker. Bovendien kan de burger vanaf januari 2009 beroep doen op een nog betere dienstverlening.

Om de verschuivingen in het aanbod van stedelijke dienstverlening optimaal op te vangen en de burger proactief te blijven benaderen, vaart de dienst Burgerloket een nieuwe koers. Naast de traditionele rol als informatieverstrekker voor de burger, wil de dienst vanaf 1 januari 2009 een optimale dienstverlening verstrekken aan de inwoners van Groot-leper en de talrijke bezoekers van het stadhuis. De balie bleek dan ook aan vernieuwing toe.

De nieuwe balie werd in een trendy kleedje gestoken. Naast een geheel vernieuwde werkruimte voor de medewerkers van de dienst Communicatie en Onthaal, werd er ook gedacht aan de integratie van een digitaal informatiescherm en een internetkiosk (PIAP) waardoor de bezoeker zelf op zoek kan gaan naar de gewenste informatie.

Digitaal informatiescherm

Twee nieuwe infototems en één extra vast scherm worden eind januari 2009 in het stadhuis ingezet om de burgers nog sneller en accurater te informeren. De informatie die wordt weergegeven is heel divers bijv. algemeen stedelijk nieuws, openingsuren loketten, zitdagen van schepenen, cultuur- en sportagenda, ... Deze digitale informatieschermen worden in de inkomhal van het stadhuis, in de lokettenzaal van de gelijkvloerse verdieping en op de eerste verdieping ter hoogte van de Raadzaal.

Uitbreiding dienstverlening

Het stadsbestuur maakt van een betere en vlottere dienstverlening een absolute prioriteit. Naast de traditionele rol als informatieverstrekker wil de dienst Burgerloket, Communicatie en Onthaal vanaf begin januari 2009 een meer uitgebreide dienstverlening verstrekken aan de burger. De recent vernieuwde onthaal- en infobalie van het stadhuis is immers vaker en langer open dan de andere stadsdiensten. Omdat de' burger niet meer zou moeten aanschuiven bij de dienst Burgerloket, kan men voortaan voor bepaalde zaken terecht bij deze balie.

Zo bestaat de mogelijkheid om volgende documenten af te halen en/of te betalen buiten de openingsuren van de loketten:

 • Rijbewijs
 • Reispas
 • Kinderpas
 • Geboorteakte
 • gezinssamenstelling of 'uittreksel uit het bevolkingsregister'
 • huwelijksakte
 • overlijdensakte
 • levensbewijs
 • woonbewijs
 • uittreksel strafregister onder gesloten omslag (enkel blanco)
 • model 3 Ter (vreemdelingen)
 • bouwvergunning (waar geen specifieke uitleg vereist is)
 • stadsplan
 • afvalkalenders
 • stedelijk informatiemagazine 'De nieuwe Belleman'
 • stickers indien men geen gratis pers/regionale pers wenst

Burgers kunnen ook volgende stukken afgeven aan de balie:

 • kaartje 'begin van de werken' en 'einde van de werken'
 • brieven voor om het even welke dienst/medewerker
 • sollicitatiefiches
 • bewijs inenting

Herinrichting

Er werd geopteerd om het ontwerp in een modern kader te zetten en om 2 bouwstijlen tegenover elkaar te laten contrasteren (modern en historisch beschermd).

De totale kosten voor de herinrichting van de balie bedragen ongeveer 25.000 EUR. De realisatie van de werken gebeurde volledig in eigen beheer. De Technische dienst van de stad stond garant voor de feilloze uitvoering van de herinrichting. Tot slot vindt u een overzicht van de belangrijkste ingrepen bij de herinrichting van de balie.

 • Aantrekkelijk en uitnodigende informatie- en afhaalbalie
 • Uitbreiding werkruimte
 • Werkruirnte optimaliseren in functie van 3 volwaardige werkposten
 • Natuurlijke lichtinval en zicht op binnenkoer via raam in buitengevel herstellen
 • Nieuwe verlichting
 • 2 loketten info- en afhaalbalie met mogelijkheid tot beveiliging van de ruimte, waarbij toch een maximale zichtbaarheid mogelijk blijft
 • loket voor rolstoelgebruikers, beantwoordend aan de eisen betreffende de regelgeving over toegankelijkheid
 • Inrichting functioneel en overzicht biedend op de gehele hall
 • Integratie in het ontwerp van de 1 externe PIAP's (Public Internet Access Point) toegankelijk voor rolstoelgebruikers
 • Nieuwe wandkasten met meer volume voor bergruimte
 • Nieuwe bekleding van de muren

Tweede fase

In een tweede fase volgt er nog de vernieuwde wandopstelling van OnSite Media waarbij het huidige bedrijvenpresentatiesysteem en het aanbod van folders en affiches wordt gecombineerd. Het voordeel hiervan is dat de bezoeker voortaan alle relevante informatie op één georganiseerde plaats zal vinden De vernieuwing van de infostand aangevuld met een zithoek onder de traphal zal de aantrekkelijkheid van de onthaalruimte nog verhogen.

Nadat burgemeester Luc Dehaene iedereen had welkom geheten, gaf informatie-ambetenaar Catherine Lamaire toelichting bij de nieuwe infobalie.

We zien rechtsboven een computerscherm dat vrij ter beschikking staat van de bezoekers.

En dan was het tijd voor de inhuldiging.

We herkennen rechts de medewerkers enkele van de stadsmedewerkers die instonden voor de realisatie.

Aan de zijkant is er ook een PC waarop rolstoelgebruikers kunnen surfen en dit op hun maat.

Iedereen nam uiteraard een kijkje in het nieuwe bureel.

Zicht vanuit het kantoor naar de inkom waar in de nabije toekomst nog een warmtescherm zal geïnstalleerd worden.

Links de medewerkers van de informatiedienst die voortaan ook natuurlijke lichtinval hebben vanuit de binnenkoer van de lakenhallen.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.