Je was erbij > Overzicht

Samen op stap naar een hondenpoepcampagne - De Panne - 03/11/2008

Maandagavond 3 november 2008 werd iedereen die ideeën of suggesties had omtrent een nieuwe hondenpoepcampagne voor De Panne uitgenodigd op de open milieuraad. Deze milieuraad was een voorbereiding op een grote hondenpoepcampagne die zal aanvangen vanaf februari 2009.

Krista Hautekeur, waarnemend diensthoofd van de dienst Milieu van De Panne startte met een voorstelling van de huidige toestand in De Panne en maakte duidelijk wat de visie achter de campagne is. Daarbij kwamen de bewustmaking van het probleem en een positieve benadering ervan, het aanwakkeren van de burgerzin en het creëren van een gedragsverandering naar voor.

Vervolgens kwamen drie gastsprekers aan het woord: Annie D'hondt, diensthoofd van de dienst Preventie van Knokke, gaf toelichting bij de aanpak van het hondenpoepprobleem in Knokke. André Lycke bracht wat meer inzicht in het probleem vanuit zijn standpunt als directeur van het dierenasiel Ganzeweide in Veurne. Tot slot stelde Patrick Spinnewyn voor hoe de Sint-Pieterswijk in De Panne op een poëtische manier de hondenbaasjes op hun verantwoordelijkheid wijst.

Daarop volgend modereerde Koen Verschoore, voorzitter van de milieuraad van De Panne een debat waar alle aanwezigen konden aan deelnemen. Er werden heel wat goede ideeën geformuleerd die naar haalbaarheid getoetst zullen worden bij de voorbereiding van de campagne.

Dank aan Isabel Coysman, communicatieambtenaar Gemeente De Panne voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.