Je was erbij > Overzicht

VTI hangt nestkasten op - Poperinge - 13/05/2008

VTI Poperinge gaat bouwen
Huisvestingsmaatschappij voor vogels

De leerlingen van het 2de beroepsvoorbereidende leerjaar land- en tuinbouw en de leerlingen van het 2de agro- en biotechnieken hingen op 13 mei 2008 samen met hun leerkracht Danny Labeeuw een hele huisvestingsmaatschappij voor vogels op in het Helleketelbos.

Afgelopen wintermaanden was het in het VTI een enorme drukte op de bouwwerf bij het in elkaar timmeren van heel wat verschillende soorten nestkasten. Nu was het moment aangebroken om de vogels er hun intrekje te laten nemen. Uitkijken hoeveel nestkasten bezocht zullen worden.

Een stukje geschiedenis

Reeds verschillende jaren is het VTI begaan met het milieu en werkte actief aan een Milieuzorgproject op School (MOS). Vele jaren liep een nestkastenproject in de eerste graad van het Beroepssecundair Onderwijs i.s.m. Michele Claeys en Jean-Marie Robaeys. Na hun vertrek van de school en de recente kappingen in het Helleketelbos was het hoog tijd om de draad weer op te nemen.

Samenwerking

Het nestkastenproject "Huisvestingsmaatschappij voor vogels" liep over het gehele schooljaar 2007-2008. In samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, met Natuurpunt Poperinge-Vleteren "De Vlonder" en met financiële steun van CANON, de cultuurcel van het departement Onderwijs werd een Dynamo2-project uitgewerkt. De leerlingen leerden de vogels en het bos kennen. Ze timmerden nestkasten voor mezen, spechten en andere bosvogels in elkaar. Ze hingen de nestkasten op. En straks wordt het uitkijken naar het broedsucces.

Waarom nestkasten?

Het Helleketelbos is ongeveer 44 ha groot. Het bestaat voornamelijk uit loofhout maar ook naaldbomen vormen een aanzienlijk aandeel. Door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) zijn de laatste jaren beheerswerken uitgevoerd waarbij heel wat exoten (tamme kastanje, Amerikaanse eik,..) zijn verwijderd. Er zijn dus heel wat open plaatsen ontstaan, en dus kans op meer ondergroei en ook nieuwe bomen (streekeigen) krijgen kansen. Daardoor zijn ook een aantal natuurlijke nestkansen van de vogels verloren gegaan. Met dit nestkastenproject willen we dit verlies compenseren. Maar vooral heeft het project een educatieve waarde! Ook voor de land- en tuinbouwsector is een gezond vogelbestand belangrijk. Heel wat van onze vogels verorberen massa's plaaginsecten. Andere vogels houden dan weer het muizenbestand in bedwang. De leerlingen krijgen inzicht in de ecologische relaties tussen planten, dieren en mensen.

Welke (broed)vogels treffen we aan in het Helleketelbos:

Uit regelmatige bezoeken stelen we volgende broedvogels vast:

grote bonte specht, kleine bonte specht, groene specht, boomkruiper, boomklever, koolmees, pimpelmees, kuifmees, zwarte mees, staartmees, goudhaantje, zwartkop, tuinfluiter, grasmus, tjif-tjaf, zomertortel, houtduif, kraai, gaai, bosuil, ransuil, torenvalk, boomvalk, roodborst, winterkoning, merel, zanglijster,…

Ook leven er een aanzienlijk aantal reeën in het bos, en ook de rode eekhoorn is een nieuwe gast. (niet onbelangrijk ! De eekhoorn durft al eens een nestkast kraken.)

Opvolging

Vanaf nu wordt het uitkijken hoeveel succes de "Huisvestingsmaatschappij" heeft. De vrijwilligers van Natuurpunt houden het broedsucces in de gaten en volgend schooljaar neemt een nieuwe groep leerlingen de activiteiten over van een enthousiaste groep tweedejaars (zie foto). Als bedanking kregen alle leerlingen het boekje 'Vogels in elke tuin welkom' van De Bron vzw. Nu kunnen de leerlingen ook thuis en in de eigen praktijk aan de slag om de tuinen vogelvriendelijker te maken!

www.vtip.be
www.debron.be

Info en foto: Guido Quaghebeur.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.