Je was erbij > Overzicht

Kom en Zie - Sint Bertinuskerk - Poperinge - 01/05/2008

Geplukt uit het Evangelie "Kom en zie". Dat is het antwoord van Jezus als ze zich afvroegen of het allemaal geen fabeltje was.

Dramatis personae

Lange tafels: Kom zie en hoe gelovigen de hemel op aarde zouden willen halen; de hemelbewoners incluys: Loudersbedevaarten anticiperen de 'hemelvaart'

De grotjes van Lourdes verhuisden van het depot van Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw naar de Sint Bertinuskerk. In de linkerbeuk was te ZIEN wat er aan liturgie en animatie geschiedt in de fotoalbums van de laatste jaren.


Een gelukkige voorzitter van de kerkraad is ervan overtuigd dat we via het leven de Heilige Augustinus kunnen zien met de ogen van het hart. Rust vinden we alleen in God.. en dat kan soms/bij de meesten niet van de eerste keer ("troostvol" beweert de spreker).


De vioolkastkazuifel van de vorige eeuw vertelt in goud brokaat dat we de geest zouden moeten laten werken.

Kerk betekent en laat zien dat al wat kerkmensen doen door God mag gezien worden: Kom en zie (detail vioolkazuifel).

Het wordt met zoveel woorden en zoveel leeuwenmoed niet meer verkondigd als de oude preekstoel het laat vermoeden (detail preekstoel)

De Heilige Bertinus blijkt in een reliek in zijn parochie aanwezig te zijn. Opgepoetst zilverwerk en de kazuifel met zijn beeltenis waren voor de gelegenheid uitgehaald. Met het schip verplaatste de missionaris zich om de Blijde Boodschap te brengen, toen noemde dat nog "het evangelie (de bijbel) prediken". Kerk zijn is op hoogte zijn van wat dat concreet betekent….én die bijbel beleven.

Het zilverwerk van de kerk: Uit de tijd dat de kerk als trofee haar rijkdom wilde tonen….dat was wellicht niet de rijkdom die door het bijbels thema: "Kom en Zie" bedoeld is.

Kerk is blijkbaar ook "luisteren".

Voor Klimdraad is het eraan te ZIEN dat het enthousias (Grieks: en Theou) betekent. We kwamen en we zagen.

Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.