Je was erbij > Overzicht

Dorpswandeling - Jonkershove - 04/05/2008

Ruimte Diksmuide
Begeleider: G.Vandenberghe

Onder een stralende hemel mochten we genieten van een wandeling door Jonkershove via kerkwegels en kleinere wegen, met historische uitleg door de eeuwen heen.

Jonkershove was vanouds een onderdeel van de parochie en van de gemeente Woumen. Het verkreeg nooit het statuut van een zelfstandige gemeente, wel van een zelfstandige parochie vanaf 19 juli 1873, dankzij een bisschoppelijk decreet van Mgr J.J.Faict, toenmalige bisschop van Brugge. De Ronebeek en de gemeentelijke grens met Klerken (+ Houthulst) en Merkem zullen, volgens dit decreet, de omtreklijnen uitmaken van deze nieuwe parochie. In 1971 wer het grondgebied van (de parochie) Jonkershove afgesplitst van Woumen, samen met een deel van Woumen (tussen de Steenstraat en de Ronebeek), en bij Houthulst gevoegd. In 1977 komt de huidige fusiegemeente Houthulst tot stand door het samengaan van drie gemeenten: Houthulst, (+ Jonkershove en het gebied tussen de Steenstraat en de Ronebeek), Klerken en Merkem.

De historische bronnen vermelden Jonkershove voor het eerst in 1483, als eigendom van Jan van Provyn. Het Jonkershof was een site met walgracht en met een duidelijke opperhof- neerhofstructuur, zoals blijkt uit opgravingen van 1982. Het hof vormde de kern van een heerlijkheid, die direct ressorteerde onder de Burg van Brugge. Jonkershof schonk zij naam aan het nieuwe dorp. Het bleef bewoond tot het begin van de Eerste Wereldoorlog, tot de Duitse bezetter het woonhuis ombouwden tot een bunker, die na de oorlog gesloopt werd.Het nieuwe landbouwbedrijf verrees een 200 meter noordwaarts van het oude hof, op de gronden van de valleiwand. Een deel van de omwalling en het hogere reliëf van het opperhof zijn nog zichtbaar bewaard. Naast de Steenbeek bouwde het Vlaams Gewest (Aquafin) een pompstation onder het motto: "Water wordt weer water".

De Sint-Jozefskerk.

Het altaar met koor.

De speciale zetel voor de eerste pastoor Costenoble.

De gedenkplaat voor de bouwer van de kerk die hiervoor een legaat ter beschikking stelde.

Het H. Hartbeeld voor de gesneuvelden van beide wereldoorlogen.

Het dorpscentrum dat mooi ingepast werd in de opgeving.

Bomen reiken elkaar de hand.

Langs een kerkwegel naar de Vinkeniersstraat.

Komt Noord Zuid West naar O.L.-Vrouw van Troost

Hoeve 't Jonkershof.

Bezoek aan de koestal.

De walgracht van 't Jonkershof.

Mooie bomen.

Vergezicht op Jonkershove vanuit de wijk Tien Geboden.

De Koortskapel.

Het klooster met de kapel van de zusters van Sint-Vincentius a Paulo.

Een na de oorlog heropgebouwde hoeve anno 1923.Foto's : Albert Ommey

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.