Je was erbij > Overzicht

Eerste spadesteek windmolenpark - Ieper - 24/05/2008

In Ieper werd op zaterdagavond 24 mei 2008 eindelijk de eerste spadesteek gegeven van het windmolenpark dat tegen het tweede kwartaal van 2009 klaar zou moeten zijn. Plaats van het gebeuren was het terrein van de firma Digimatic aan de Rozendaalstraat.

Helemaal achteraan troffen we de groep aanwezigen die de maquette met luchtfoto's bekeken.

Rik Van de Walle van Aspiravi (links op de linkerfoto) geeft toelichting aan de pers en intussen is ook Ieperling Yves Leterme gearriveerd. Vanuit zijn tuin zal hij zeker de windmolens kunnen zien. Als hij thuis is tenminste ;-)

Klik hier voor het persbericht van de 4 ondernemingen die het project uitvoeren.

Yves Leterme in gesprek met Marleen Vanhecke die sinds kort ook in de windmolenbranche actief is. De dame rechts leidde alles in goede banen.

Eerste spreker was Rik Vandewalle, namens de initiatiefnemers: "De eerste plannen voor dit windmolenpark dateren reeds van 2001-2002. Vandaag is windenergie logisch, maar in 2001-2002 was dat nog anders. De oorspronkelijk twee verschillende dossiers werden samengevoegd en het duurde tot halfweg 2006 totdat alle vergunningen in orde waren. We hebben onze metalen molens reeds besteld want vandaag moet je lang wachten op de levering. Er komen in totaal 9 windmolens die in 2 lijnen zullen opgesteld worden van 3 en 6 molens. We hopen tegen het tweede kwartaal van 2009 alles klaar te krijgen."

Veel volk op deze eerste spadesteek.

Daarna was het de beurt aan Iepers burgemeester Dehaene die speciaal met de auto teruggekomen was uit Leuven om tijdig aanwezig te kunnen zijn. Hij gaf toelichting bij het ruimtelijk uitvoeringsplan Ieper dat goedgekeurd werd onder toenmalig schepen Yves Leterme. Hij stelde dat de molens geen visuele vervuiling mochten betekenen voor Ieper en dat de inplanting daarom rechtlijnig moest gebeuren met een bestaande infrastructuur, in dit geval het industrieterrein Ieperleekanaal.

Hij vervolgde: "Het project wordt door de Ieperse bevolking positief onthaal, wellicht vooral door de lokatie. Als stadsbestuur doen we grote inspanningen om ook steeds milieubewuster te worden. Zo hebben we in de recente aanbesteding vermeld dat er 20% groene stroom moet komen, organiseren we tal van initiatieven en geven we toelages op de installatie van zonnepanelen."

Volgende spreker was Hilde Crevits, minister van Energie. Door de wind had ze heel wat problemen met haar haar, maar niettemin was ze zeker 'in form'.

"Te veel wind of te weing wind is niet goed, ook niet in de politiek. Ik ben opgetogen om als minister in Ieper te kunnen zijn. We moeten het percentage groene stroom verder verhogen en tijdens de periode dat Yves Leterme Vlaams minister-president was, steeg de productie reeds met een factor 3. Hierbij doe ik ook een oproep tot de burgers: 'Laat ons samen één grote molen bouwen zodat we de actie plant een boom kunnen vervangen door een nieuwe actie plant een molen'. Vandaag staan 57 van de 122 Vlaamse molens in West-Vlaanderen en er komen er nog nieuwe bij in zee. Tevens zullen we de regelgeving versoepelen zodat er in landbouwgebied makkelijker molens kunnen geplaatst worden. De doorlooptijd en -kost van de dossiers zal hiermee dalen. In de nabije toekomst staan nog een 40-tal nieuwe locaties op stapel", aldus de minister.

Yves Leterme haalde zijn 9 bladzijden tellende speech eventjes boven maar stopte die even snel terug weg.

"Het energiebeleid heeft vandaag een belangrijke impact op de uitgaven van de gezinnen. De uitstoot van CO2 moet naar beneden door minder verbruik, door een bewuster verbruik en door te investeren in groene ernergie. De liberalisering van de markt is nog niet goed. We moeten de kostprijs van de energie in de gaten houden. Vroeger waren we een netto-exporteur van energie, terwijl we dat nu niet meer zijn. Er is meer concurrentie nodig op de markt. De overname van Distrigas is een zeer actueel dossier. Het Italiaanse ENI heeft het beste bod gedaan maar het is aan Suez om de uiteindelijke beslissing te nemen", aldus de eerste minister.

Hij ging verder met: "Vorige week was ik in Peru in Lima voor een internationale top. Daar heb ik toen het project in Ieper geciteerd onder het motto 'Think global, act local'. Ik wil tenslotte heel bijzonder de ondernemers danken en feliciteren die hun schouders onder dit project hebben gezet. In de politiek kunnen we er veel over praten, maar het zijn de ondernemers die deze projecten moeten realiseren."

Daarna was het tijd voor de eerste spadesteek, in dit geval met de schop op zeer harde grond. Er werd dan ook geen grond verlegd.

Iedereen kreeg nog een kleine windmolen.

Rechts krijgt ook Dirk Geldof van Digimatic een molentje.

En nog eens poseren voor de camera's.

Zo zouden de molens in het Ieperse landschap moeten verschijnen tegen het 2e semester van 2008.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.