Je was erbij > Overzicht

Abele: wakkere kunsthoek - 03/05/2008

Abele 3-4 mei Opening WAK 2008


Het moet gezegd: heel wat medespelers, figuratief en non-figuratief, driedimentioneel en vlak. Enkel schaarse poëtische noten... overwegend rood en geel-belicht.


Een behoorlijke respons voor de opening.

Prominente CO7-- cultuurinteresse…..


Pensionaat met hoekjes en kantjes… dé wakkere kunsthoek style

De Poperingse invalshoek was duidelijk aanwezig.De tegendraadse balken zouden de wakkere inzet kunnen suggereren: maar pamfletten en sensibiliseren via woordkunst waren niet op het appel.

Toch her en der een streepje erfgoed: chicorei-bakken met door de mot gewreten buste. Betonrot? Met Moderne kunst naar de tijd van de expressie van allerindividueelste emotie.

Gangen vol licht ingekaderde kunst

De Makkere koe staart naar wat wakkere westhoeker zou moeten zijn. Heimwee naar de koe-de-theater die komt?

En frivolere spinsels vechten met betondecoraties: het ongrijpbare tart de artistieke beroering.

Menig dispuut zal zich in de loop van de week ontspinnen omtrent de betekenis van de honderden kunstwerken: jij komt toch ook?

Het gele licht vecht met satanische pennetrekken… elk wat wils.

Dank aan Henri Vandenberge voor deze bijdrage.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.