Je was erbij > Overzicht

Opening bibliotheek De Letterschuur - Zonnebeke - 28/03/2008

OP vrijdagavond 28 maart 2008 vond de opening plaats van de nieuwe bibliotheek De Letterschuur in Zonnebeke. De bib is gelegen in het kasteeldomein en bestaat uit twee gebouwen. Zoals je op de foto's kunt zien, werden de stallingen van het vroegere kasteeldomein gerestaureerd en via een glazen patio verbonden met een nieuw gebouw.

We nemen een kijkje in de nieuwe bib.

Aan de muren foto's van vroeger die je ook kunt bekijken op www.zonnebekeverbeeldt.be.

Sommigen konden niet wachten om een boek in te bladeren.

Schepen Franky Bryon (rechts) nam als eerste spreker het woord: 'De nieuwe bib vervult drie functies: een ontspanningscentrum, een kenniscentrum en is ook een ontmoetingscentrum. We hebben als gemeentebestuur de juiste keuzes gemaakt onder andere door het afschaffen van de bibliotheken in de deelgemeenten en door alles aldus op één plaats te centraliseren waardoor we meer en beter kunnen doen. Ook inzake ontwerp en lokatie hebben we de juiste keuzes gemaakt", aldus een fiere schepen.

Het moet gezegd: er was veel volk in Zonnebeke.

De groep Kotjesvolk zorgde voor de animatie die fel gesmaakt werd.

Trui Chielens, Dries Chaerle, Wim Chielens en de gitarist konden het publiek boeien.

Architect Wim Supply stelde dat de nieuwe bibliotheek een voorbeeld voor de Westhoek is. "Op deze plaats spelen er drie verledens een rol. Ten eerste is er de plek. Baron Emmanuel Iweins, de vroegere kasteelheer, liet niemand toe op zijn domein. Nu is het kasteeldomein voor iedereen toegankelijk. Ten tweede het verleden van de streek waar tijdens de oorlog de soldaten ploeterden in de klei. Ook tijdens de werken hebben we uitgebreid kennisgemaakt met deze klei. En tenslotte het verleden van architect Huub Hoste waar tegenover ik een eigentijds gebouw gemaakt heb", aldus de architect.

"De twee gebouwen staan los maar toch dicht bij elkaar en zijn verbonden door middel van een glazen patio. Het contrast binnen en buiten is opvallend. Aan de kant van het kasteel wil het oude deel integreren met de bestaande gebouwen; aan de andere kant wil de bib zichzelf zijn. 'De bruine roste doze' zal zich snel aanpassen aan de omliggende omgeving", besloot de architect.

Wim Chielens citeert uit het boek 'Ulysses' van James Joyce.

West-Vlaams gedputeerde Pertry was de volgende spreker: "Er worden steeds meer diensten gevraagd van de lokale bibliotheken waardoor schaalvergroting een antwoord is. Daarom richtte de provincie West-Vlaanderen het steunpunt lokaal bibbeheer op. Ik geef een aantal voorbeelden van ondersteuning terzake:

 1. het provinciaal uitleensysteem waardoor men van thuis uit zijn boek kan reserveren, de reservatie kan verlengen en binnenkort zijn eigen profiel zal kunnen aanmaken. Door dit laatste zul je dus geïnformeerd worden over de nieuwe en bestaande boeken die je echt interesseren;
 2. de West-Vlaamse bibpas waardoor je met één pas nu reeds toegang hebt tot 40 bibliotheken;
 3. de reeks 'Wonderlijke vertellingen' die legendes en volksverhalen van onder het stof halen;
 4. het samenwerkingsverband CO7 in de zuidelijke Westhoek;
 5. het nieuwe plaatsingssysteem voor de boeken volgens het principe 'ZIZO' (zonder inspanning zoeken);
 6. de ondersteuning bij de vorming van het personeel;
 7. de tentoonstelling 'Getekend' waar je kunt kennismaken met het werk van een aantal topillustratoren;
 8. het in de kijker zetten van de muziekafdeling door middel van folders die ontwikkeld werden voor de verschillende genres".

Tot slot stelde de gedeputeerde dat de provincie de bib van Zonnebeke naar de toekomst toe verder zal blijven ondersteunen.

Burgemeester Cardoen was de laatste spreker. Hij gaf een overzicht van de werken en vervolgde: "We hebben een parking aangelegd voor 45 auto's en 3 bussen en we hebben wandelpaden aangelegd. Ook in de rest van het domein staan nog werken op stapel: de oeverversterking van de vijver, de heraanleg van de paden, het voorzien van verlichting. De oude bib zal een cafetaria worden en we zullen een museumtuin aanleggen. De nieuwe bib kostte 1 miljoen EUR met daarbovenop 150.000 EUR voor meubilair. De bib telt ruim 3.000 gebruikers. Tot slot wil ik bibliothecrais Bart Verschaeve, alle medewerkers van de bib en iedereen die heeft meegewerkt bedanken", aldus Dirk Cardoen. Nadien verklaarde de burgemeester de bib officieel voor geopend.

Onthulling van het infobord.

En dan was het tijd voor de receptie met een drankje en een hapje.

Het moet gezegd: intussen hadden de meesten honger en dorst gekregen.

Op het nieuwe deel van de bib vind je een vers van Jan Theuninck.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.