Je was erbij > Overzicht

Werkbezoek minister Crevits - Veurne - 01/03/2008

Op zaterdagvoormiddag 1 maart bracht Vlaams minister Hilde Crevits een werkbezoek aan Veurne. Het mooie stadhuis van Veurne was de plaats van afspraak.

Burgemeester Jan Verfaillie en het schepencollege hadden voor de persconferentie reeds een vergadering gehad met de minister en de verantwoordelijken van de Vlaamse administratie.

De minister zorgde voor een toelichting bij de volgende openbare werken in Veurne en omgeving:

1/ Fietspad N35 Veurne – De Panne

 • Aanleg fietspaden langs N35 tussen Veurne en De Panne aan beide kanten
 • Kostprijs: 4,5 miljoen euro
 • Aanbesteding: eind 2009

2/ Kruispunt Europalaan (N8) – Pannestraat (N35) - Half Maantje (Syntra West)

 • Zwart punt ifv veilig fietsverkeer
 • Veilige fietsoversteken en aanpassing driekleurige lichten
 • Bestek is in opmaak

3/ N8 – Europalaan tussen N390 en N35

 • Wordt heringericht als volwaardige primair II met groene berm en zonder fietspaden
 • Fietspaden afzonderlijk naast Europalaan gedeeltelijk over nieuw aan te leggen ventweg
 • Kostprijsraming: 1,2 miljoen euro
 • Aanbesteding: najaar 2008
 • Werken: 2009

4/ 2e Kruispunt Europalaan (N8) – Albert I-laan (N390)

 • Aanleg tunnel en 2 rotondes
 • Kostprijs 6.214.945 euro
 • Werken aangevat 09/07
 • Vermoedelijke einddatum 07/08
 • Stand van werken:
  • Alle vloerplaten gebetonneerd
  • + helft van de wanden gebetonneerd
  • Aanvang wegenwerken rotonde kant Ieper

5/ Structureel onderhoud N390 – Albert I-laan

 • Slijtlaag wordt vernieuwd
 • Aanbesteed en goedgekeurd
 • Uitvoering na werken aan rotondes vermoedelijk eind 2008
 • Raming: 100.000 €

6/ Schoolomgevingen D. Dehaenelaan + herinrichting Duinkerkestraat

 • Aanbesteding eind 2008-begin 2009
 • Uitvoering in 2009
 • Raming: 1,3 miljoen €

7/ N8 - Veurne - Beauvoorde

 • Een corridor is afgebakend binnen dewelke de verbreding van de N8 op grondgebied van Veurne is voorzien.
 • Binnen de corridor maakt men uitvoeringsplans waar men ventwegen intekent
 • Zolang er geen RUP is, kan er enkel sprake zijn van vrijwillige onteigeningen in functie van de dringende noodzaak binnen de corridor
 • Zolang er geen RUP is kunnen deze uitvoeringsplans ook niet uitgevoerd worden
 • Betrokken percelen worden geval per geval bekeken en kunnen contact nemen met de administratie hieromtrent

Zo zou de nieuwe weg Veurne-Beauvoorde er moeten uitzien:

 • in het midden drie rijstroken volgens het Frans systeem (afwisselend inhaalmogelijkheid voor de ene rijstrook, dan weer voor de andere)
 • 2 ventwegen aan beide kanten met telkens 2 rijstroken

De minister bevestigde dat de verbinding Veurne-Beauvoorde tesamen met de rest van het tracé tot Ieper wordt bekeken: "Tegen juni 2008 moet het MER-rapport (Milieu Effecten Rapport) klaar zijn en moeten alle studies afgerond zijn. Ik vind dat we dan genoeg studies zullen hebben gemaakt en dat het dan tijd is om beslissingen te nemen in dit dossier", aldus een vastberaden minister Crevits.

Na de ondertekening van het gulden boek, ging het richting kruispunt Europalaan - Albert I-Laan voor een werfbezoek.

De minister kreeg uitleg van de werfleider van de firma Verhelst terwijl Johan Verhelst (rechts) toekijkt.

Op deze zaterdagvoormiddag werd er gewerkt door een beperkt aantal mensen.

De eerste spadesteek voor deze werken werd gegeven door Yves Leterme en Kris Peeters op 16/03/2008.

De werken zitten op schema. Er zal geprobeerd worden om zo snel mogelijk de afrit Veurne van de autosnelweg opnieuw open te krijgen. Tegen juli 2008 zou het nieuwe kruispunt klaar moeten zijn.

Iedereen was tevreden over het bezoek waarbij men over de verschillende dossiers de stand van zaken had opgemaakt.

Groepsfoto.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.