Je was erbij > Overzicht

Voorstelling boek "Birma. Het Gouden Land en de Generaal" door Paul Cobbaert - Koekelare - 20/03/2008

Op donderdagavond 20 maart stelde Paul Cobbaert zijn eerste boek voor. "Birma. Het Gouden Land en de Generaal." Heel wat mensen kwamen daarvoor afgezakt naar de Koekelaarse Thaiclub in de Galgenstraat. Ook politici waren van de partij... We zien onder andere Henk Dejonghe, Ann Pleysier en schepen Tom Pollentier. De zaal in de Thaiclub was goed gevuld, ondertussen waren ook de leden van de lokale pers uitgenodigd met name Ronny Vanhooren (Het Nieuwsblad), Roger Willems (De Weekbode). Ook een fotograaf van het Laatste Nieuws kwam langs. De heer Paul Cobbaert had kosten nog moeite gespaard om alles vlot te laten verlopen. Het was voor hem dan een grote dag, want ook heel wat van zijn familieleden die hem door dik en dun steunen, kwamen afgezakt naar de Thaiclub om zijn presentatie bij te wonen.

Hier geven we kort nog de belangrijkste krachtlijnen uit zijn presentatie mee. Paul Cobbaert:"Het verre, Zuidoost-Aziatische Birma is voor velen een onbekend, misschien onbemind land. Nochtans biedt het land verschillende historische en culturele rijkdommen, een veelheid aan vriendelijke en etnische volkeren, een ongerepte natuur en zoveel meer. Maar de bevolking lijdt er sinds 1962 onder één van de laatste wrede militaire regimes ter wereld. Wat dit in de praktijk betekent, zagen we in de alle nieuwsmedia in augustus-september vorig jaar toen de monniken in opstand kwamen tegen het militaire gezag. Die laatste onderdrukte de opstand met harde middelen: duizenden doden, gewonden en nieuwe vluchtelingen tot gevolg."

Het Birma verhaal begint bij Paul Cobbaert omstreeks 2005 en dit in zijn zoektocht naar een thema voor zijn thesis. Vader Marc Cobbaert zetelt in het bestuur van de Thais-Vlaamse Vriendenkring vzw en dit samen met de Koekelaarse tandarts Mark Verfaillie. Verder hebben zij nog de bestuursleden: Benny Mareel, Dirk De Busschere, Fredddy Zwertvagher, Heidi Ramault, Yvan Vercruysse, Jean-Marie Lootens, Luc Bossy, Luc Mestdagh, Luc Ockers, Marleen Vercruysse, Patricia Catrysse, Walther Holvoet, Wouter Gijs en Yvette Leplae-Callemeyn. Deze club heeft regelmatig ook activiteiten rond Birma georganiseerd, waaronder bijvoorbeeld ook het bezoek van de verbannen Birmese prinsen Harn en Tzang Yawnghwe die Koekelare bezochten en er voor de Thaiclub een spreekbeurt kwamen geven over de moeilijke situatie in hun land.

De Thaiclub onderhoudt ook al jaren goede relaties met Khun Pornthip, die voor een Noorse organisatie in Birma werkt. Zij helpt aldaar de lokale bevolking inzake drugs, vrouwenrechten, nieuwe teelten enz. De Thaiclub heeft zich ook al voor diverse projecten van haar projecten ingezet.

In november 2005 trok Pual Cobbaert voor een trip van twaalf dagen naar Birma. Hij trok er rond in oostelijke Shan-staat, de centrale Mandalay-divisie en de oude hoofdstad Rangoon. Hij werd er begeleid door Khun Pornthip die er de situatie op de voet volgt en dus alles van Birma weet. Hierin werd Paul tevens begeleid en ondersteund door vader Marc Cobbaert, Mark Verfaillie en Geert Mestdagh en zijn vriendin. Zo kon Paul Cobbaert zich veel beter inleven in de lokale situatie in Birma en het regime eens aan den lijve ervaren. In mei 2006 diende Paul Cobbaert zijn thesis in. Professor Ruddy Doom was zeer enthousiast over het thema. Hierna startte Paul Cobbaert de campagne SOS Birma. Dit alles van oktober 2006 tot mei 2007. Het was een enorm succes in Koekelare. Drie projecten werden ondersteund met name een weeshuis, een vluchtelingenkamp en de NGO "Projects to Support Refugees from Burma" van Sally Steen. Ze organiseerden ondere andere een fototentoonstelling, een immens groot benefiet die voor deze projecten een aardige duit in het laatje bracht. Hiermee deed Paul Cobbaert opnieuw heel wat goede contacten op. Goedele Liekens werd meter van de organisatie SOS Birma.

Momenteel studeert Paul Cobbaert aan de Gentse universiteit alwaar hij de richting journalistiek volgt. Ides Debruyne, directeur van het Fonds Pascal Decroos, stimuleerde in een gastles de studenten om zelf initiatieven te nemen in de journalistieke sector en dit alles om origineel uit de hoek te komen. Hierop kwam hij op het idee een boek rond Birma te schrijven. Birma is eigenlijk volgens hem een zeer uniek thema. Er bestaat geen dergelijke Nederlandstalige literatuur over. Dit laatste was een belangrijk element voor de publicatie van een boek. Via een aantal emails kwam hij terecht bij een de enthousiaste uitgever Academia Press. In drie maanden tijd heeft hij dan een boek geschreven en dit combineerde hij ondertussen met artikels voor de krant van West-Vlaanderen, de Weekbode (editie Torhout). In februari was het boek al afgewerkt. Paul Cobbaert wil drie mensen echt bedanken voor het nalezen van zijn werk met name Marc Verfaillie, Tom Cobbaert (werkzaam in het documentatie -en onderzoekcentrum voor nationale bewegingen in Europa) en Silke Vanacker. Silke is zijn vriendin. Ze is tevens studente Pedagogische wetenschappen. Silke hielp tevens ook met de bediening tijdens de receptie.

Paul Cobbaert had twee belangrijke doelstellingen voor het schrijven van deze boek. Het moest toegankelijk zijn voor iedereen. Het mocht dus geen opsomming worden van academische begrippen. Paul Cobbaert gebruikte hiervoor meer dan dertig eigen foto's, cartoons... Hij kon ook alles toetsen aan de hand van zijn persoonlijke ervaringen en getuigenissen over seksueel misbruik of drugs, uitwijdingen over het boedhisme, de Birmese cultuur, poëzie... Paul Cobbaert heeft tevens geprobeerd een breed spectrum van thema's aan bod te laten komen. Zo probeerde hij zo alomvattend mogelijk te zijn...

Waarom de titel het Gouden land en de Generaal?

Paul Cobbaert:"De tegenstelling in de titel is belangrijk. Enerzijds is de bijnaam van Birma "het gouden land". Dit om een aantal redenen: het land was lange tijd de rijstkom van het oosten, de gouden aanblik van de verschillende pagoden en tempels, de prachtige natuur. Daarnaast verwijst de titel ook naar het militaire regime die voor een verwoesting zorgt van het gouden land. Het boek van Paul Cobbaert beslaat 202 pagina's met verschillende foto's, cartoons, landkaarten en een uitgebreide bibliografie. Het voorwoord werd geschreven door Khun Pornthip. Harn Yawnghwe, de voormalige prins van Birma's eerste president, was net te laat met zijn antwoord."

En voor les petites histoires is het misschien belangrijk om te zeggen dat Bart Staes en Marc Reynebeau ondertussen al een boek van de hand van Paul Cobbaert hebben aangekocht, net als schepen Eric Huyghe uit Koekelare.


Toen ik omstreeks 1u30 's nachts terugkwam van het bedrijfsfeest van de firma Delrue, zag ik nog de lichten branden in taverne de Kroon nabij de markt. Tot ons groot genoegen konden we daar de schrijver van het boek "Birma, het Gouden land en de Generaal" aantreffen. De sfeer moet er ook die avond goed gezeten hebben.


Info en foto's: Andy Vermaut

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.