Je was erbij > Overzicht

Meli nv haalt nu ook energie uit de zon - Veurne - 16/06/2008

2 905 m² ZONNEPANELEN VOOR GROENE ELEKTRICITEIT

Op het dak van het bedrijfsgebouw heeft MELI NV een installatie voor zonne-energie (fotovoltaïsche cellen) geplaatst:

 • 1.750 panelen vormen er samen één groot zonnepaneel van 2.905 m² op een dakoppervlakte van 8 000 m²
 • Dat is onmiddellijk ook één van de grootste installaties in België tot nu toe (momenteel top 5 van kubiek vermogen in België)
 • Met de zonnepanelen heeft MELI NV een gegarandeerde opbrengst van 340.000 kWh/jaar (dit wordt gegarandeerd door Azur Solar, die de plaatsing van deze installatie verzorgen)
 • Deze panelen hebben een efficiëntie van 14%, dwz dat 14% van alle licht dat op de panelen valt effectief omgezet wordt in elektriciteit
 • 340.000 kWh/jaar = 50 à 60% van het totale jaarverbruik van MELI NV
 • Start van de werken: december 07: onmiddellijk rendement, afwerking van de volledige installatie begin april 2008
 • Efficiënt gebruik van onze buffercapaciteit (van eigen opgewekte energie) in onze koelgroepen

Investeren in groene energie

Voor dit project, met een gegarandeerde jaarlijkse opbrengst van 340 000 kWh 'groene elektriciteit', of het gemiddeld jaarlijks verbruik van ongeveer 115 huishoudens, investeerde MELI NV 1 736 000€. De elektriciteit wordt onmiddellijk gebruikt. Het project is rendabel, mede dankzij de groenestroom-certificaten van de overheid.

Altijd goed weer voor groene energie

De cellen zorgen ervoor dat MELI NV het hele jaar door een beroep kan doen op groene energie. Men kan ongeveer stellen dat van de 100% energie die we halen uit zonne-energie 45% tijdens de zomermaanden, 25% in de herfst, 5% in de winter en 25% in de lente wordt verwezenlijkt. Maar in de zomer haalt de installatie met de fotovoltaïsche cellen een hoog rendement, door meer uren licht. Bovendien valt het licht dan in een rechtere hoek in op de panelen. Ook daardoor verbetert het rendement. De installatie met de zonnepanelen is goed voor een vermindering van de CO2-uitstoot met 106 ton per jaar.

Kristallijne panelen

MELI NV koos voor kristallijne panelen, omdat die voor ons een aantal voordelen bieden:

 • De installatie is zeer makkelijk en efficiënt: de panelen werden in een hoek van 25% naar het zuiden gericht. In tegenstelling tot de amorfe zonnepanelen hebben deze panelen en betere efficiëntie en een langer en beter rendement
 • Het gewicht van de panelen is minimaal (een paar kg per m²). Daardoor moest de dakstructuur niet aangepast worden, wat bij zwaardere panelen wel nodig is
 • De panelen vereisen geen onderhoud: ze zijn zelfreinigend bij felle regenbui De installatie heeft na 25 jaar nog een gegarandeerd rendement van 80%

Voor een beter leefmilieu

Dit project met de zonnepanelen kadert in het totale milieubeleid van MELI NV

In dit beleid besteedt MELI NV vooral aandacht aan producten, diensten of realisaties die een positieve bijdrage leveren voor het leefmilieu. Dit houdt o.a. in dat, zowel op het vlak van productie, recyclage en afvalverwerking, als door het verstandig gebruik van grondstoffen, energie e.d., blijk wordt gegeven van:

 • respect voor het water;
 • respect voor de lucht;
 • respect voor de bodem;
 • aandacht en inzet voor beperking van geluidshinder;
 • aandacht voor een ecologisch verantwoorde ruimtelijk ordening.

Hoe werken de zonnepanelen?

Elke zonnecel (of fotovoltaïsche cel) bestaat uit een dragende staallaag met daarop 3 fijne laagjes silicium (ook gekend als zand), die aan één kant positief, en aan de andere kant negatief geladen zijn. Zo ontstaat een elektrisch veld. Invallend licht maakt elektronen los uit het silicium, die door het elektrische veld stromen en zo een gelijkstroom opleveren. Die stroom wordt nadien omgezet in wisselstroom die we rechtstreeks gebruiken. De installatie heeft bij ideale omstandigheden (25 °C en 1 000W zonne-instraling per m²) een vermogen van 400 kilowattpiek (kWp). Bij een volledig heldere hemel en vlakke zon haalt de installatie het hoogste rendement, maar ook bij gewoon daglicht is er al opbrengst. De installatie levert zo energie van zonsopgang tot zonsondergang, zelfs bij bewolkt of regenweer.

MELI VANDAAG

SAMENGEVAT

Grootste honingproducent in België
Marktleider in België
Belangrijk leverancier van private label honing in diverse Europese landen
Een afvulinstallatie met wereldklasse
In-huis 'state of the art' laboratorium verzekert controles inzake voedselveiligheid en hygiëne
Uitgebreide en permanente investeringen
BRC & IFS certificatie

MELI VANDAAG

Omzet 2007: € 15.830.000
Gemiddelde groei van 10%
Volume verwerkte honing in 2007: 3.747.843 kg
145.000 korven
1 korf = ± 26 kilo/jaar
1 korf = ± 70.000 bijen
MELI = 10,15 miljard medewerksters !!!
Totale honingmarkt in België: 4.500.000 kg
Verwerking: 400.000 kg door imkers - 3.600.000 kg door industrie
Gemiddeld honingverbruik in België: 450g (vgl Griekenland 1,6kg)
Cumul Investeringen in 2007: € 10.260.000
Cumul Investeringen labo in 2007:€ 590.000

Werkgelegenheid in 2007: 34 mensen

MELI - DE GESCHIEDENIS VAN EEN MAN EN ZIJN IDEE
GEBEURTENISSEN EN BELANGRIJKE DATA

1930 Alberic Florizoone haalt de eerste prijs met zijn honing "Veurne Ambacht" op de Tentoonstelling van Antwerpen.
1932 "Veurne Ambacht Honing" is aanwezig op het negende Voedingssalon te Brussel. Een kast met levende bijen zorgt voor animatie.
1935 Opening van een cafetaria met conferentieruimte en speeltuin op een terrein in Adinkerke. Het prille begin van Meli Park.
1955 Verhuis van de afvulinstallaties en opslagplaatsen van Adinkerke naar Brussel. Meli groeit uit zijn lokale jasje.
1960 Meli wordt een nationaal merkartikel dat meegroeit met de zich organiserende grootdistributie.
1972 Meli pvba wordt Meli NV.
1993 Overname van het honingafvulbedrijf "Melapi" uit Kuurne
1995 Succesvolle introductie van de knijpfles (Dosi Meli) met vloeibare honing. Het gebruiksgemak (convenience) en de nieuwe kookgewoonten (allerlei gerechten met honing) zorgen voor groei en nieuwe consumenten. Dosi Meli opent deuren op de buitenlandse markten.
1996 Eerste steenlegging van de nieuwe bedrijfsgebouwen, met een nieuwe afvulunit, in Veurne.
1997 Ingebruikname van de nieuwe bedrijfsgebouwen in Veurne (4660 m²)
1999 Verkoop van het Meli park (nu Plopsaland)
2002 Uitbreiding van 1500m² extra opslagruimte
2003 Restyling van het volledige assortiment (bokaal, PET, deksels en etiketten) zonder aan het product elf iets te veranderen
2005 Uitbreiding van 2300m² productiecapaciteit (verdubbeling van productiecapaciteit)
2008 2 905 m² zonnepanelen voor groene elektriciteit

Begonnen in 1930 als een uit de hand gelopen hobby van Albric Florizoone, is de nv Meli vandaag een Europese speler op het vlak van kwalitatieve honingverwerking.

Info en foto: Marc Houthuys - Meli nv

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.