Je was erbij > Overzicht

Nieuwjaarsreeptie gemeente - Koekelare - 11/01/2008

Het was lekker. We hebben ervan gesmuld. De traditionele ribbetjes die het gemeentebestuur van Koekelare aanbiedt naar aanleiding van het nieuwe jaar. Burgemeester Patrick Lansens huldigde er enkele nieuwe medewerkers van de gemeente: Heidi Meulemeester (onthaal), Glenn Vanlerberghe (stadswacht), Bart Deruyter (bibliothecaris), Ludo Maddelein en Dries Monteyne (Openbare Werken), Kimberley Blomme, Antoon Hendrickx en Shana Samoy die werkzaam is in de Buidel…

Maar er is meer… Er komt nog een stafmedewerker die de gemeentesecretaris zal ondersteunen en een parttime stedenbouwkundig ambtenaar voor de gemeente Koekelare.

Het gemeentebestuur zal ook effectief werk maken van een nieuwe vleugel in het gemeentehuis. Hiertoe organiseren ze een wedstrijd voor ontwerpers.

Daarnaast zette de gemeente ook de verdienstelijke medewerkers in de bloemetjes met name Mario Deschoenmaeker (25 jaar dienst), Christine Deopere die nu voltijds in het OCMW van Koekelare werkt. Ze was 17 jaar werkzaam in de gemeente en tevens de dynamische medewerkster van het gemeentelijk infoblad “De Roepsteen”. Ze ontvingen een bloemetje voor hun inzet.

Mario Deschoenmaeker werkte vooraleer hij bij de dienst openbare werken is gestart voor de dienst Openbare werken in Diksmuide. Daarna kwam hij in Koekelare terecht op vraag van de toenmalige schepen Verfaillie van Koekelare. Eerst deed hij ervaring op bij teamleider Eddy Brackx om daarna André Hostyn te vervoegen. Momenteel werkt hij samen met Ronny Vandaele. Mario heeft dus nu reeds 5 maal een andere schepen van openbare werken gediend. Twee daarvan zijn van dezelfde familie met name Johnny Huyghe (vader) en Eric Huyghe (zoon). Daarvoor werkte hij onder het toeziend oog van Verfaillie, Dejonghe en Verhelst.

Tevens nam de gemeente ook afscheid van Jacques Verwichte die 3 jaar de elektronische identiteitskaarten heeft uitgereikt. Hij heeft dit met zeer veel inzet gedaan en werkt nu terug in Brussel. Daarna werd er gedanst, gezottebold en gefeest. Het was opnieuw een zeer feest. Gemeentesecretaris Lode Claeys getroostte zich ook heel wat moeite om met alle medewerkers van de gemeente een babbeltje te slaan.

Tekst en foto’s Andy Vermaut.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.