Je was erbij > Overzicht

Schoolproject van GO! Middenschool Diksmuide kreeg veel belangstelling - 09/01/2008

Respect?... wat was dat nu ook weer?

Wie weet nog wat waarden en normen zijn? Zwijgen als "d'ouden" praten, je handen wassen voor het eten en na de plas, nette kledij wanneer je een klant bedient. Het lijkt zo ouderwets en dat is precies het probleem: waarden en normen verdwijnen heel vaak in de overvolle koelkast. Kijk maar naar de sport, waar het vaak het publiek is dat de wedstrijd uitmaakt. Daar hebben de leerlingen van het eerste en tweede jaar beroepsonderwijs van GO! Middenschool - KTA Diksmuide werk van gemaakt. Letterlijk en figuurlijk. In mooi geïllustreerde mappen, in een puntfijne voorstelling van de goede werkhouding en in een toneelstuk waarin goed en fout de hoofdrol spelen. Beleefdheid, Fair-Play, verdraagzaamheid en respect werden samen met de lesgevers in vraag gesteld. Maar zij, de jongeren, hebben bewezen en getoond, dat die 'oude' waarden ook nu nog waardevol zijn. www….

Toespraak van Directeur, Ingrid Desaeyer

Geachte ouders, beste collega's en leerlingen,
Waarden, normen, elementaire beleefdheid, aangepaste kledij…
Nee, wij zijn niet hopeloos ouderwets om ons project aan dit onderwerp te koppelen.
"Met de hoed in de hand komt men door het ganse land" blijft een waarheid als een koe.
Het bijbrengen van waarden, normen en beleefdheidsregels, fair-play binnen het sportieve gebeuren, waarden zoals respect, waardering, verdraagzaamheid mogen geen woorden zonder inhoud zijn.
Wij, de leerkrachten en ikzelf, willen samen met u als ouders deze begrippen een inhoud geven.
Het onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - GO! gaf een eerste aanzet met hun campagne 'elke leerling is een VIP.' De scholen werden erop gewezen om aandacht aan die onderwerpen te besteden.
Hoe hebben de leerkrachten op een eenvoudige manier deze begrippen en enkele elementaire beleefdheidsregels bijgebracht bij de leerlingen?
De leerlingen gaan via een kleine show aan u uitleggen hoe dit allemaal is gebeurd.
Wij hopen dat we door dit project de leerlingen de kans hebben gegeven eens na te denken over een aantal basisvoorwaarden om zelf gewaardeerd en gerespecteerd te worden en hetzelfde te doen met medeleerlingen, ouders en alle andere mensen.

Ingrid Desaeyer.
Directeur Middenschool

Redactie en foto's Bertrand Vande Ginste - www.ktadiksmuide.be

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.