Je was erbij > Overzicht

Overlijden Koning Albert I voor de 74ste keer herdacht - Veurne - 17/02/2008

Koning Albert I overleed op 17 februari 1934 te Marche-Les-Dames. Dit werd voor de 74ste keer herdacht te Veurne.

Op zondag 17 februari 2008 verzamelden de genodigden om 17u30 in de vroegere zittingszaal van het Landhuis op de Grote Markt. Van 17u45 tot 18u00 werd de erewacht gehouden naast het borstbeeld van de Vorst, geflankeerd door de vaandels van de Vaderlandslievende Verenigingen.

Daarna werd een korte toespraak gehouden door mevrouw Anne Dequidt, eerste schepen van de stad Veurne. Zij prees Koning Albert I voor zijn dapperheid; onze Vorst die tijdens de Eerste Wereldoorlog steeds de juiste beslissingen heeft genomen voor ons land. Dat hij een heel bijzondere plaats inneemt in onze stad, kan men afleiden uit het feit dat hij de allereerste ereburger is geweest van Veurne, dat de huidige gemeenteraadszaal nog steeds naar hem wordt genoemd en dat er op het Heldenplein eveneens een herinneringsplaat te zien is met de beeltenis van onze "Koning-Ridder". Daarom ook houdt Veurne er aan om de jaarlijkse traditie van de erewacht in ere te houden.

Tevens werd erop gewezen dat onze huidige Koning steeds respect vraagt voor verdraagzaamheid, verantwoordelijkheidszin en vertrouwen in elkaar. Zo zou ook Koning Albert I het gewild hebben.

Daaropvolgend werd een receptie aangeboden door het stadsbestuur van Veurne.

De genodigden, de Vaandels en mevrouw A. Dequidt

De heer André Denys, voorzitter van de Vaderlandslievende Verenigingen (links), de heer Etienne Crampe (vertegenwoordiger Rode Kruis Vlaanderen) en de diverse vaandels .

De vertegenwoordigers van het Rode Kruis waren terug massaal aanwezig.

Dank aan José Clauw voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.