Je was erbij > Overzicht

Wandelrijk Diksmuide / Kleiputten Stuivekenskerke - 27/04/2008

Medewerking: Natuurpunt De Blankaart en Stad Diksmuide
Gids: André Gysel

Tussen 1945 en 1970 werd in Stuivekenskerke en de IJzer steenbakkersklei gedolven, bestemd voor de Steenbakkerijen te Nieuwpoort. Daardoor ontstonden zes ondiepe kleiputten. Dankzij de plaatselijke bevolking en natuurbeschermers is dit gebied eigendom geworden van het Vlaamse Gewest. De Viconia kleiputten zijn gekend om hun grote vogelrijkdom. Ze zijn dan ook een belangrijke rustplaats of ook broedplaats voor vele watervogels.

Op onze tocht langs het Stuvetjespad hoorden we ondermeer de rietzanger, grutto, kluut, zwartkop, snor en Cetti's zanger. Wij zagen de koekoek, torenvalk, bergeend, wilde eend, blauwe reiger en grauwe ganzen. We ontdekten goed gecamoufleerd een broedende Canadese gans.Een groene kikker kruiste ook ons pad. En natuurlijk mogen we ook de verscheidenheid aan plantjes niet vergeten. We genoten van de rust in dit stukje wondermooie natuur.

Stuivekenskerke staat momenteel ook in de belangstelling bij de verkiezing van het mooiste dorp. Het behoort bij de 15 finalisten en is voor de Westhoek de enige kandidaat. Er kan gestemd worden vanaf 10 mei tot 14 mei 2008 op www.hetmooistedorp.be.

De calvariebeeldengroep

Uitleg door onze gids

Smeerwortel

De groene kikker

Dovenetel

Oeverzegge

Nog meer wandelaars

Vergezicht op het dorp

Vanuit de kijkhut aan de kleiputten

De Viconiahoeve

Altijd nieuwsgierig

Het einde van het pad.Foto's: Albert Ommey, Diksmuide

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.