Je was erbij > Overzicht

Opening containerpark - Poperinge - 04/04/2008

Op vrijdagavond 4 april 2008 vond de opening plaats van het nieuwe containerpark in de Vlaanderenlaan te Poperinge. Het nieuwe park ligt op de plaats van het oude park, maar werd totaal vernieuwd en is veel ruimer.

Het moet gezegd: het nieuwe park lag er zeer netjes bij.

De betaalautomaat aan de ingang waar elke bewoner van Poperinge zijn elektronische kaart kan instoppen. Iedereen kan kiezen uit drie mogelijkheden: een voorschot betalen, cash of gebruik maken van Proton.

De werkmannen Ivan Top, Hugo Huyghe en Ronny Winne (links) zullen iedereen wegwijs maken.

Met behoorlijk wat vertraging (Poperings uur?) kon men dan toch van start gaan met de verschillende sprekers die door milieu-ambtenaar Wally Dequidt ingeleid werden.

Schepen Notebaert was de eerste spreker. Hij gaf een gedetaileerd overzicht van de huisvuilophaling in Poperinge in de voorbije tientallen jaren. "De middeleeuwen duurden in Poperinge tot een eind in de 20e eeuw. Er zijn veel gekende maar ook veel niet gekende stortplaatsen in Poperinge. In 1987 werd het oude containerpark geopend als een subregionaal park. Recycleren, composteren, selectief inzamelen, ... kwamen en komen aan bod. We traden toe tot IVVO en vanaf 1996 werken we samen met Fost Plus waardoor oa. glas en papier afzonderlijk opgehaald worden. In 1997 voerde Poperinge de betalende huisvuilzak in en vanaf 2003 was er een toegangscontributie op het containerpark", aldus de schepen.

"Vandaag hebben we een nieuw park met bijkomende oppervlakte en starten we met het DIFTAR-systeem. We hanteren het principe 'De vervuiler betaalt'. Maar hiermee is het afvalverhaal zeker niet afgerond", aldus Kris Notebaert.

Bercy Slegers, medewerkster van Vlaams minister Hilde Crevits, schetste kort het afvalbeleid in Vlaanderen. "De Vlaamse overheid zorgde voor een subsidie van 114.000 EUR voor dit park. Poperinge doet het met 150,4 kg restafaval per inwoner in 2007 goed, want de norm is 150 kg. Ook in 2005 en 2006 werd dit cijfer reeds gehaald. Belangrijk bij een goed gemeentelijk afvalbeleid zijn een juiste tariefbepaling, selectieve GFT-ophaling en ook thuiscomposteren", aldus Bercy Slegers.

Burgemeester Christof Dejaegher was de laatste spreker. "Afval is big business en brengt grote kosten mee voor de lokale besturen. Het is een zeer gevoelig thema en tast rechtstreeks in onze portemonnee. Vroger betaalde iedereen 2 EUR. Nu hebben we een systeem per kg. In deze omschakeling hebben we weerstand gevoeld van een aantal mensen, maar als bestuur moeten we steeds dezelfde boodschap blijven herhalen. Wellicht zal het voor veel mensen voortaan goedkoper zijn om naar het containerpark te komen. Want wie veel vervuilt, die betaalt meer. Tegelijk is het nieuwe containerpark ook een grote comfortverbetering voor de gebruiker", aldus de burgemeester.

"Vanaf 01/01/2009 starten we met de aparte GFT-ophaling. Het is een zeer zware dobber voor een landelijke en uitgestrekte gemeente. Maar het is goedkoper en beter dan dit bij het restafval te doen", besloot hij.

Daarna mocht de burgemeester op het knopje drukken voor het openen van het park.

In het park is er een betalende en niet-betalende zone. Bij de betalende zone is er zowel aan de ingang als aan de uitgang een weegbrug met slagbomen waar het voertuig en eventuele aanhangwagen gewogen worden. Het verschil in kg wordt aangerekend.

Het oude containerpark werd symbolisch in de container gegooid.

Het park is over de totale oppervlakte verhard.

De uitgang van de betalende zone.

Stefaan Deschamps gaf toelichting bij het betaalsysteem.

En daarna mochten burgemeester Dejaegher, schepen Notebaert en Bercy Slegers elk hun karretje lossen in de verschillende containers.

"Wat hebben we hier allemaal", denken ze allemaal.

"Ja, dat zal wel voor hier zijn wellicht, of toch niet?".

Met veel zwier werd alles in de juiste container of op de juiste plaats gedeponeerd.

De burgemeester had nog een verrassingszakje en Bercy Slegers kreeg meer uitleg over piepschuim.

Rechts Paul Delanote en Pieter Vandenberghe (rechts), voorzitter van IVVO.

In het park is er ook een demozone waar enkele kippen zitten. Scholen zullen het park kunnen bezoeken en er heel wat nuttige info kunnen verkrijgen.

Tot slot namen we nog een kijkje in het lokaal waar de werklui alles zullen superviseren en invoeren in de computer.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.