Je was erbij > Overzicht

Opening fietspad - Lo - 05/04/2008

Op 5 april reed minister van Openbare Werken Hilde Crevits samen met gedeputeerde Patrick Van Gheluwe en burgemeester Lode Morlion en heel wat andere prominenten het nieuwe fietspad langs de Zuidstraat-Reningesteenweg in Lo-Reninge in. Langs het bijna 3 km lange tracé zijn de werken voor de aanleg van een nieuw fietspad zo goed als afgerond. Het nieuwe fietspad moet het fietsverkeer tussen Lo en Reninge een stuk comfortabeler en veiliger maken én mensen aanmoedigen dit traject meer met de fiets af te leggen.

Plaats van het gebeuren was de mooie brandweerkazerne van Lo-Reninge. In de hal waren er diverse panelen vol met foto's en plannen van de werken.

Heb je al mooie foto's genomen?

Zoals je kunt zien, het waren belangrijke werken.

Minister Crevits liet wat op zich wachten zodat iedereen rustig kon bijpraten of de foto's bekijken.

Daar is ze dan minister Hilde Crevits. Ze werd hartelijk begroet door burgemeester Lode Morlion, de burgemeesters van Diksmuide, Alveringem en Veurne, de gedeputeerden en de lokale politici van Lo-Reninge.

Burgemeester Lode Morlion nam als eerste het woord: "De eerste gesprekken voor dit fietspad dateren reeds van het begin van de vorige legislatuur. Op 27 mei 2002 gebeurde de officiële aanvraag. Het waren soms moeilijke besprekingen. Ook de Treurnietbrug over de IJzer was een moeilijk geval. Het is de enige brug over de IJzer die geen eigendom is van de Vlaamse Gemeenschap. We wilden ze gratis schenken aan het Vlaams gewest, maar die moest ze niet hebben. Het resultaat van de werken mag zeker gezien worden. We hebben nu tussen Lo en Reninge een fietsveilige verbinding waardoor ook het samenhorigheidsgevoel zal versterkt worden. Als gemeentebestuur hebben we plannen voor de aanleg van een fietspad van Lo naar Nieuwkapelle en dit via de zogezegde module 13. We hopen dat we ooit in aanmerking komen als meest fietsvriendelijke gemeente", aldus de burgervader.

Links oud burgemeester Frans Vanheule, zelf een fervent fietser.

Gedeputeerde Patrick Van Gheluwe van de Provincie West-Vlaanderen was de tweede spreker. Hieronder zijn toespraak:

"Mevrouw de Minister, Geachte burgemeester en schepenen, Geachte dames en heren,

Fietsen als vrije tijdsbesteding zit volop in de lift. Maar voor onze korte functionele verplaatsingen naar ons werk, de school of winkel nemen we nog te dikwijls de auto. We willen bij deze verplaatsingen namelijk snel en zonder veel inspanning ter plaatse geraken. Nochtans verlies je met de fiets meestal geen tijd: je hebt geen file of moet niet op zoek gaan naar een parkeerplaats. Het vraagt inderdaad wel een fysieke inspanning, maar je bespaart op een duur fitnessabonnement, want je hebt door je fietstochtjes al de dagelijkse noodzakelijke beweging voor een gezonde levensstijl. Je komt fit en monter toe op je bestemming, je verhoogt je weerstand en voelt je beter in je vel. Je helpt ook het milieu een handje, want jouw fiets vervuilt de lucht niet en maakt geen lawaai. De fiets is bovendien goedkoop, en steeds meer werknemers worden betaald voor hun dagelijkse fietsritje naar het werk. Met andere woorden: fietsen levert jou en je medemens een hoop voordelen op.

De verschillende overheden willen het gebruik van de fiets voor deze korte dagelijkse verplaatsingen stimuleren. Een van de noodzakelijke voorwaarden hiertoe is dat dit op een vlotte, veilige en comfortabele manier kan gebeuren en dat vraagt dikwijls de aanleg van nieuwe fietspaden. Daarom tekende het provinciebestuur enkele jaren geleden in opdracht van de Vlaamse overheid een fietsroutenetwerk uit voor de functionele fietsver plaatsingen. Criteria voor de geselecteerde routes zijn de veiligheid en het comfort.

Zo'n 60% van de routes van het fietsroutenetwerk valt echter onder beheer van de gemeenten. Dat betekent ook een zware financiële last voor de gemeenten. Juist om dit knelpunt op te lossen, heeft ten eerste de Provincie dit ondersteuningsprogramma voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen opgezet. De Provincie en de gemeenten werken hierbij samen om de korte verbindingen tussen kernen op het netwerk per fiets mogelijk te maken.

In 2006 besliste ook de Vlaamse overheid bij te dragen in de aanleg van fietspaden op gemeentewegen. Dit om de werkelijke realisatie van het fietsroutenetwerk nog te versnellen. Dankzij het Fietsfonds kan de Provincie haar bijdrage jaarlijks verhogen tot een totaal van 3 miljoen euro. De Vlaamse overheid zou hieraan per provincie gemiddeld 2 miljoen euro toevoegen. Concreet zijn er voor de eerstkomende jaren nog minstens 20 fietspadprojecten gepland. Mevrouw de minister zal u straks meer details vertellen over het Fietsfonds.

Eén van de samenwerkingsverbanden voor de aanleg van fietspaden op gemeentewegen is dit project in de Zuidstraat-Reningesteenweg. Voor aanvang van de werken lag hier niet eens een fietspad, hoewel de auto's hier 70 km en op sommige stukken 90 km per uur mochten rijden. Om aan deze gevaarlijke situatie een einde te maken, tekenden de verschillende instanties een veilig en comfortabel fietspad uit over een afstand van 2,8 km. De Provincie kwam tussen in de aanleg van het fietspad voor een bedrag van 814.060,43 euro, waarvan 350.115 euro op de rekening van het Vlaamse Gewest kwam in het kader van het Fietsfonds. De stad betaalde de andere werken voor een bedrag van 468.783,78 euro. Dit nieuwe fietspad maakt het een stuk aantrekkelijker en veiliger voor fietsers om vanaf Lo richting Reninge te fietsen en omgekeerd.

Dames en heren, we hopen met het Fietsfonds dat de verschillende overheden samen op versnelde en efficiënte manier het fietsroutenetwerk kunnen realiseren en meer veiligheid, meer leefbaarheid en minder files brengen in West-Vlaanderen. Ik dank het stadsbestuur van Lo-Reninge en het Vlaamse Gewest voor de goede samenwerking in dit project en ik ben er van overtuigd dat ook dit fietspad zal bijdragen tot een veiligere, leefbaardere en gezondere omgeving voor ons allemaal", aldus gedeputeerde voor mobiliteit, Patrick Van Gheluwe.

Tot slot nam de minister natuurlijk ook zelf het woord: "We staan op de vooravond van de Ronde van Vlaanderen bij het inrijden van dit nieuwe fietspad. In Vlaanderen is niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de fietspaden van belang. Zo leerden we onlangs dat, ondanks een vademecum voor de aanleg, er heel wat rotondes onveilig zijn voor de fietser. Daar zullen we in de toekomst nog meer aandacht moeten aan besteden", aldus Hilde Crevits.

Zij vervolgde: "Met het fietsfonds, ontstaan in 2006, willen we op het bovenlokale fietsroutenetwerk werken realiseren. Het netwerk is maar liefst 11.700 km lang. Het fietsfonds is een voorbeeld van samenwerking tussen verschillende instanties. Voor elke euro die de provincie uitgeeft, legt Vlaanderen er eveneens een euro naast. Ik wil hier ook mijn uitdrukkelijke waardering uitspreken voor de inspanningen die de gemeente Lo-Reninge heeft gedaan. En ook alle mensen die hinder ondervonden van de werken wil ik danken voor hun geduld en positieve ingesteldheid. Ongemakken worden snel vergeten als er iets moois werd gerealiseerd", besloot de minister.

Intussen regende het buiten behoorlijk zodat er heel wat aanwezigen in de brandweerkazerne bleven waar ze onmiddellijk aan de receptie konden beginnen.

De prominenten en enkel dapperen haalden toch de fiets van stal voor enkele honderden meters.

Ook de lens van onze fotograaf kreeg het hard te verduren.

Naast het fietspad werden ook andere voorzieningen aangelegd, zoals hier een rustbank.

En daar zijn ze al terug !!

Na nog een groepsfoto konden ook zij aan de receptie beginnen.

We stopten nog even aan de brug over de IJzer tot waar het nieuwe fietspad loopt en aansluit op het reeds bestaande fietspad dat uit de richting Reninge komt. Ook hier werden grote inspanningen gedaan om de brug te vernieuwen en te verbreden.

Rechts de IJzer waarlangs het ook heerlijk fietsen is ... bij iets beter weer.

Ongetwijfeld zal dit fietspad veel mensen van Lo naar Reninge en/of omgekeerd brengen. Een zeer mooie realisatie en een proficiat aan allen die eraan meegewerkt hebben.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.