Je was erbij > Overzicht

ACW-prijs voor sociale inzet 2008 voor Marcel Salenbien - Diksmuide - 27/04/2008

° 4 augustus 1930
Adres: Lappersfortstraat 21, Leke
Burgerlijke staat : gehuwd met Dedulle Jenny.
2 kinderen ( Christine en Nancy )
4 kleinkinderen
1 achterkleinkind

Op Marcel kan men altijd rekenen als er iets moet gedaan worden. Sinds meer dan 30 jaar staat Marcel steeds paraat bij iedere actie, betoging of uitdelen van folders voor het ACV, Ziekenzorg Leke en ACW.

1. In 1975 werd Marcel bestuurslid van de ACV-beroepscentrale Hout en Bouw te Leke. Bij de fusie van de afdelingen van Hout en Bouw tot de afdeling Groot-Diksmuide werd hij ook bestuurslid van Bouw en Industrie. Enkele jaren geleden moest hij, gezien men met de aangepaste statuten een nog actief bestuurslid moest zijn, noodgedwongen afscheid nemen van dit beroepsbestuur.
Momenteel bezorgt Marcel nog steeds de nieuwe loonbarema's aan alle bouwvakkers en houtbewerkers van Leke.

2. Begin de jaren 70 werd Marcel, in opvolging van zijn vader Adrien, bestuurslid bij het interprofessionele ACV-bestuur te Leke. Later werd hij ook bestuurslid bij de fusie tot ACV Groot Diksmuide. Tot op heden is hij nog steeds bestuurslid van deze interprofessionele afdeling.
Daarnaast is Marcel een grote hulp voor het plaatselijke ACV, vooral bij KMO uitdeelacties op beide Diksmuidse industrieterreinen en bij plaatselijke ACV-acties

3. Net zoals bij ACV is Marcel bij heel wat ACW-acties of activiteiten van ACW Diksmuide betrokken. Bij alles wat ACW organiseert, is hij een steeds aanwezige, helpende hand. Acties ivm de omleidingsweg/ring, industriezone Kaaskerke, verkeersveiligheid, lokale tewerkstelling,.. kunnen steeds op zijn steun rekenen.

4. Zijn echtgenote, Jenny, is actief bestuurslid bij Ziekenzorg Leke. Voor Marcel is het evident dat hij ook daar vrijwilligerswerk verricht. Van het ophalen van zieken ophalen voor ontmoetingsnamiddagen tot het klaarzetten van de zaal en bijhalen van materiaal en eten, niets in Marcel te veel om ook deze organisatie, waar hij geen bestuurslid van is, te ondersteunen.

Kortom, iemand waar je op kan rekenen… altijd kan op rekenen.

De vrijwillige inzet van deze intussen 77-jarige duivel-doet-al Marcel Salenbien is dan ook vanuit tal van ACW-deelorganisaties zeker een appreciatie waard. Dit Jefke is dan ook een waardering voor zijn vele werk in onze organisaties,… voor uw vele werk, Marcel.

We bemerken achtereenvolgens Liliane Bruynooghe, voorzitter ACW Diksmuide, die het openingswoord voor zich nam, Edward Maled, kunstenaar/producent van het Jefke en Trees D'Hondt, verbondsvoorzitter ACW Oostende-Westhoek. Daartussen natuurlijk ook enkele foto's waarop Marcel afgebeeld is.

Info en foto's: Dominique Mestdagh

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.