Je was erbij > Overzicht

Studiereis naar Marrakech door VTI - Diksmuide - 17/04/2008

Sinds het schooljaar 2001-2002 gingen zo’n 25 Vlaamse scholen, verspreid over de verschillende provincies de uitdaging aan om een twinning op te zetten met een school in Marokko. Voor het VTI Diksmuide was het de vierde maal dat ze deelnamen aan het Twinnings project.

De bedoeling van het project is te komen tot een uitwisseling van ervaringen tussen de Vlaamse en de Marokkaanse scholen, op basis van vakoverschrijdend werken, waarbij de ontwikkeling van de identiteit en het creëren van verdraagzaam centraal staat. Verder moeten de twinnings bijdragen tot een verhoogd maatschappelijk bewustzijn bij leerlingen en leerkrachten. Respect, gelijkwaardigheid en diversiteit zijn sleutelwoorden in dit proces.

Elke twinning wordt opgezet rond een thema, dat de school in overleg met de partnerschool zelf kan bepalen. Voorbeelden van thema’s zijn creativiteit op school, milieueducatie, water of participatie van leerlingen. Dit jaar werd als thema gekozen : “Diversiteit en integriteit’ Leerkrachten uit Vlaanderen en Marokko stemmen hun lesmateriaal af op die thema’s. Verder wisselen de leerlingen ervaringen uit via brief, audiovisueel materiaal en e-mail. In het kader van de twinnings bezochten de leerkrachten en leerlingen de partnerschool in Marrakech (Marokko). Samen met de plaatselijk verantwoordelijken werd een volledig weekprogramma uitgewerkt. De leerlingen van het 5de en 6de jaar Sociale en Technische Wetenschappen woonden lessen bij en organiseerden activiteiten in een plaatselijke school, gingen er op huisbezoek bij de plaatselijk bewoners, ze maakten er culturele uitstappen. Op die manier wou de school een dynamiek van diversiteit en interculturaliteit teweeg brengen.

De studiereis ging door van 6 april tot 13 april. Hieronder ene foto.

Info en foto's: B. Laleman, directeur

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.