Je was erbij > Overzicht

Mesen en de Grote Keer - 14/09/2007

De stad Mesen komt vaker in het nieuws. Kleine stad, arme stad, maar ook een levende stad met geschiedenis. Wie Mesen binnen rijdt en de kerktoren ziet die denkt algauw in de kerk een pope aan te treffen. De orthodoxe toren verraadt een gordijn of een wand die een spirituele rijkdom wegstopt…..

Voor de Grote Keer heeft Dirk Verschoore, de dienstdoende diaken, de religieuze rijkdom eens van achter de wand gehaald. Enkele mensen wilden de gelovigen de kans bieden om in de kerkelijke keuken rond te neuzen.

Het thema van de tentoonstelling in het kader van de Grote Keer was dit jaar 'relieken'. Hier omtrent is heel wat mysterieus en legendarisch, maar het loont wel eens de moeite er een boompje over op te zetten. De martelaren en de Heer zelf verdienen een tastbare herinnering.

Enkele goed beschermde reliekhouders ogen veelbetekenend in de provinciale toonkasten: St.-Elooi zwaait met zijn hamer, Cornelius houdt de 'cornu' (hoorn), de H. Familie stapt gedrieën blinkend de toeschouwer tegemoet…..

Ook de verzameling van Onzen Heertje erfgoedvereniging vzw neemt voor de vijfde keer deel aan het erfgoed info-tainment. Ze beperkten zich toch de relieken. De authentieke akten bleven in de Poperingse loods.


Vaak vraag je je af hoe al die relieken in de loop der eeuwen in die of die locatie geraakten, nog raadselachtiger is het soms hoe men aan een stuk van de 'camissa' (hem) van Onze Lieve Vrouw is gekomen of aan een stukje van de geselpaal, de purperen mantel van Christus bij de martelingen van de kruisiging. Gelukkig wordt de godsvrucht binnen de kerk volwassen en kritisch genoeg begeleidt om naar de authentieke religiositeit terug te keren en geen fetisjen te vereren.

De Grote Keer is als bedevaartelement een vaste waarde in de Mesense Maria en kruisverering. Hier staan de eerste bedevaartgangers van de Grote Keer klaar om de 'ommegang' te gaan. Zijn we niet allemaal 'op weg'.

Er is toch heel wat te zien zo te zien. Hier zijn enkele nieuwsgierigen de kruisreliekhouders aan het inspecteren. In de verzameling zitten zowel grote als kleine merkwaardigheden. We tonen hieronder een kruisreliek in een paternoster.

Neem vooral je tijd om te beseffen hoe tastbaar en concreet de mensen zijn omgegaan met het heilige? In dezelfde gedachtegang is het wellicht ook verrijkend zich af te vragen hoe wij met het bovenzinnelijke omgaan? De tentoonstelling migreert en flaneert tussen 1ste en 2de naïviteit. Maar het confronteert ons evenzeer met de gehechtheid van onze voorvaderen en hun geestelijke leiders aan realia en tastbare media om met de hemel te communiceren en in het hiervoornamaals te leven.

Uiteraard hoorde hierbij ook de geestelijke recreatio. Een drankje op de grote Keer, moet toch ook een keer.

Dank aan Henri Vandenberghe voor de info en foto's.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • naam van de fotograaf of auteursrechthebbende van het beeldmateriaal
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.