Je was erbij > Overzicht

Monumentenprijs voor Hotel Normandie - Koksijde - 16/09/2007

Koninklijke Baan 1, Koksijde, Hotel Normandie

Het het hotel-restaurant in ‘bootstijl’ De Normandie is één van de meest opmerkelijke en gekendste gebouwen langs de Belgische Kust en een heel duidelijk voorbeeld van deze bouwstijl. Dit staaltje van ‘scheepsarchitectuur’ dateert van 1936 en is het werk van de Oostduinkerkse gebroeders architecten Laurent en Willy Bruggeman, in toenmalige architectuurtijdschriften geprezen modernisten. In deze toepassingen van ‘imitatieve’ architectuur werd gebruik gemaakt van toen gangbare stijlvormen als kubistische opbouw -witte gecementeerde constructie onder plat dak boven de gepikte scheepsromp-, typerende buisleuningen, ronde oculi, enz.

Door leegstand kende het gebouw een jarenlange verwaarlozing en had het veel schade opgelopen: het had flink binnengeregend, en er was verschillende malen ingebroken waarbij schade werd aangebracht. Door de zichtbepalende ligging van het gebouw was deze verwaarlozing een doorn in het oog.

Gelet op de graad van verval van het gebouw is het technisch aspect van de restauratie vermeldenswaardig. De grootste problemen bij de Normandie waren van technische aard. Structureel was het absoluut niet in orde: dragende muren die steens of zelfs halfsteens waren gebouwd, los op de houten roosteringen e.d. In de eerste plaats dienden er een aantal ingrepen te gebeuren om een stabiele en gezonde constructie te bekomen.

Daarnaast waren er een aantal moeilijkheden betreffende de bakstenen romp met heel wat schade aan het metselwerk, de specifieke afwerkingstechniek van de bepleisterde bovenbouw, onlogische of bouwfysisch minder goede oplossingen in aansluitingen van daken, muren, leuningen e.a., waardoor er zich problemen stelden van regenwaterindringing. De uitdaging lag in het zoeken naar oplossingen zonder dat de eigenheid en de karakteristieken van het gebouw werden geschaad naar stijl, vormgeving, materiaal- en kleurgebruik.
Daarbij kwam de uitdaging in dit project in het verzoenen van enerzijds het behoud van zijn typische kenmerken en anderzijds de wensen van de opdrachtgever en eisen van de nieuwe bestemming. Aangezien dit door zijn nieuwe functie voor publiek toegankelijk is, stelden zich hier ook eisen naar arbeidsreglementering, brandveiligheid en toegankelijkheid voor minder validen.

De realisatie getuigt van actuele omgang met onroerend erfgoed door een gepaste hedendaagse vertaling van de oorspronkelijke functie (restaurant). Het openbaar karakter en de aard van het gebruik zal ook ontegensprekelijk bijdragen tot sensibilisering, educatie en verruiming van het plaatselijk draagvlak rond onroerend erfgoed, niet in het minst door de zeer zichtbare ligging aan de verkeersdrukke Koninklijke Baan en aan de kust met een groot toeristisch potentiëel.Foto's: Puur Vorm / Info: Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.