Je was erbij > Overzicht

Wiskundeleerkrachten van de scholengemeenschap O.L.V.-van-Tuine te Ieper voor de vijfde maal bijeen - Ieper - 24/09/2007

Op dinsdag 24 september hielden alle leerkrachten wiskunde van de scholengemeenschap O.L.V.-van-Tuine te Ieper hun tweejaarlijkse bijeenkomst. Tien jaar terug werden vanuit de diocesane pedagogische begeleiding coördinatoren wiskunde aangeduid. Hun taak bestond erin te dienen als tussenpersoon tussen de vakcollega's en de pedagogische begeleiding. In Ieper hebben deze coördinatoren hun functie benut om schooloverschrijdende initiatieven op stapel te zetten. Een eerste initiatief was het regelen van een gezamenlijke aankoop van grafische rekentoestellen om aldus de prijzen te kunnen drukken. Langzaam groeide ook het idee om alle collega's wiskunde regelmatig eens samen rond de tafel te brengen. Met dat doel voor ogen wordt om de twee jaar een voordracht over een wiskundig onderwerp georganiseerd waarna in de marge wat informeel kan worden nagekaart.

Dit jaar was aan de vijfde editie toe. Om dit lustrum wat in de glans te zetten, werd het over een andere boeg gegooid: wiskunde hoeft niet per definitie saai te zijn, het kan best ook wel leuk zijn. Dus werden de hoofden bij elkaar gebracht en de handen uit de mouwen gestoken om er voor deze gelegenheid een wiskundequiz van te maken. Veertig deelnemers namen het, in ploegen van vijf, tegen elkaar op. Alle aspecten van de wiskunde kwamen aan bod: zoals kennis van de geschiedenis van de wiskunde, het onderling verband tussen wiskunde en muziek. Ook handigheid en verbeeldingskracht werden uitgetest. De winnende ploeg kon naar huis met een klein aandenken. Na afloop werd deze lustrumzitting afgesloten met een hapje en een drankje, aangeboden door de directies van de vijf scholen van de scholengemeenschap.

Info en foto: Marie-Hélène Petit

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.