Je was erbij > Overzicht

Opening gasthuisbossen wandelroute - Zillebeke - 06/10/2007

Op zaterdagnamiddag 6 oktober 2007 werd in Zillebeke (leper) de Gasthuisbossenwandelroute (10,1 km) heropend.

Aantrekkelijk parcours

De wandelroute vertrekt in de Werviksestraat in Zillebeke (leper) en is 10,1 km lang. De route kan onderweg wel ingekort worden, waardoor de verkorte gezinsvriendelijke afstand voor elke wandelaar een haalbare kaart is. De Gasthuisbossenwandelroute plaatst het glooiende landschap ten zuiden van leper centraal. De route voert door het meest bosrijke deel van de Westhoek. De Gasthuisbossen bestaan uit 8 verschillende bosdomeinen, deze vormen het dominerend landschapsbeeld op deze route.

Drie thema's

In de routebrochure zijn 3 thema's uitgewerkt:

Een eerste kaderstukje handelt over het ontstaan van de leperboog, een 45 tot 63 m-hoge, langgerekte heuvelrug, die zich uitstrekt van Wijtschate over Zillebeke tot voorbij Passendale. 1 á 2 miljoen jaar geleden ontstond die heuvelkam als een brede riviermonding in zee. Door waterstromingen werden massa's silexknollen aangevoerd. Die bezonken en vormden er stevige banken. Later beschermden die lagen silex de drooggevallen bodem tegen erosie. De omliggende gronden erodeerden, maar de rivierbodem hield stand en werd een heuvelkam. De leperboog vormt meteen ook de waterscheidingslijn tussen het IJzer- en het Leiebekken.

Een tweede kaderstukje in de tekst leert ons iets over de Gasthuisbossen zelf. Die werden tijdens de middeleeuwen eigendom van de leperse 'Godshuizen' en 'Gasthuizen'. Na de vereniging van de godshuizen hoorden ze tot het leperse 'Armenbestuur', de voorloper van ons huidige OCMW. Daardoor ontsnapten ze tijdens het Franse Bewind aan onteigeningen en ontginning, toen de bossen in eigendom van abdijen en kerken verdwenen. De tornado van WOI vernietigde echter alles.

Een paar jaar later besliste de overheid om de 'Verwoeste Gewesten' massaal te bebossen. Enkel de gebieden die ook voor 'den Grooten Oorlog' bebost waren, werden opnieuw aangeplant. Eind 1996 werd 200 ha bos voor 99 jaar in erfpacht genomen door de provincie West-Vlaanderen. Meteen kregen wandelaars het jaar door vrije toegang op de bosdreven.

Nog 2 andere kaderstukjes hebben het derde routethema: de unieke fauna en flora in de Gasthuisbossen. Het voorkomen van een ruim aantal vogelsoorten schenkt aan de Gasthuisbossen een duidelijke natuurwaarde. Maar de voorbije decennia werden ook ree en vos hier vaste bewoners. Wat de flora betreft komen de grove den en de Corsicaanse den het meest voor. De Corsicaanse herken je aan de oranje kleur van zijn bovenstam. Rond 1985 begon een systematische omzetting van naaldhout naar streekeigen loofhout, vooral zomereik. Bedoeling is om een gezond en meer gevarieerd bosbestand op te bouwen waar ook andere bosplanten en veel dieren zich thuis weten.

Partners

De wandelroute is een initiatief van Westtoer apb en kadert in het Interreg III-a project RANDO. De realisatie ervan was mogelijk dankzij de steun van de Stad leper, het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, het Agentschap voor Natuur en Bos, de Europese Unie, Toerisme Vlaanderen en de Provincie West-Vlaanderen. Het autonoom provinciebedrijf voor toerisme en recreatie, Westtoer, stond in voor de coördinatie van de ganse wandelroute.

Praktisch

De Gasthuisbossenwandelroute is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Van de route bestaat een routebeschrijving met kaart. Ze kost C 1,50 en is beschikbaar op de volgende plaatsen:

 • Westtoer apb, Koning Albert 1-laan 120, 8200 Sint-Michiels, T 050 305 500, e-mail: infoewesttoer.be
 • Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis, Jan van Eyckplein 1-2, 8000 Brugge, T 050 40 74 74, e-mail: provincie@west-vlaanderen.be
 • Dienst voor Toerisme leper, Grote Markt 34, 8900 leper, T 057 23 92 20, e-mail: toerisme@ieper.be

westhoek.be was erbij en biedt je hieronder een aantal foto's van de opening.

De opening vond plaats in het nieuwe café Hill 60 dat gebouwd werd op de plaats van het vroegere museum.

De koffie werd geserveerd door de leerlingen van het Technisch Instituut Immaculata uit Ieper.

Lieven Stubbe van de Ieperse milieudienst zorgde voor de verwelkoming. Hij kreeg ook een verdiend applaus voor zijn 20 jaren dienst.

Iepers schepen Lignel had het over de geschiedenis van de bossen.

En Jan Durnez, bestendig-afgevaardigde van de Provincie en tegelijk voorzitter van het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels, ging nader in op de mooie folder die voor deze route samengesteld werd.

Tijd om op stap te gaan.

Onthulling van het infobord door Jan Durnez en Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer.

Links het mooie infobord. Rechts een foto met de overige bordjes en paaltjes erbij. Wordt het niet stilaan tijd dat een werkgroep zich buigt over de vele borden en wegwijzers op bepaalde plaatsen? Elk systeem heeft zijn eigen manier van bewegwijzering en om eerlijk te zijn, dat vloekt soms met elkaar. Maar net zoals Rome niet op één dag werd gebouwd, zal ook dat wel na verloop van tijd in orde komen. We hebben er goede hoop op.

Het infobord geeft meer informatie over de route en de bezienswaardigheden.

En dan kunnen we langs de vele poortjes van start gaan voor de wandeling.

Ook het wandelnetwerk Ieperboog komt hier voorbij.

Lieven Stubbe gaf op verschillende plaatsen meer informatie over de fauna en flora, de verschillende bronnen in dit gebied, ...

Heel wat deelnemers die aandachtig luisteren.

En zo gaat het verder. De vernieuwde wandelroute is een absolute aanrader. Trek je wandelschoenen aan en geniet ervan.

Ook jouw informatie is hier welkom, zolang het maar betrekking heeft op (een aspect van) de Westhoek.

Enkele voorbeelden:

 • Jullie organiseren of bezoeken een rommelmarkt, een tentoonstelling, ...
 • Jullie voeren een protestactie voor meer fietspaden in uw gemeente
 • Jullie bedrijf hield een opendeurdag
 • Jullie vereniging organiseert een groot evenement
 • Je grootmoeder wordt 100 jaar
 • Je huwt
 • Je ouders vieren hun huwelijksjubileum
 • Julle krijgen een kindje of een tweeling
 • ...

Foto's en een korte begeleidende tekst kun je steeds doorsturen naar info@westhoek.be

Technische vereisten:

 • foto's: apart doorsturen in gif- of jpg-formaat (max. 400 pixels breed)
 • tekst : in je mailbericht of een Word-document

Foto's en teksten die niet voldoen aan deze voorwaarden zullen systematisch geweigerd worden.